Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube

Pesticideresiduen en hormoonverstorende stoffen in voeding - wie garandeert de veiligheid?

In vele groenten en fruit aangeboden in de supermarkt worden te veel pesticidenresiduen en vooral te veel pesticiden met hormoonverstorende werking gevonden. WECF pleit bij land- en tuinbouw en politiek om (zwangere) vrouwen en kinderen hier niet langer aan bloot te stellen

06.11.2014 | Chantal van den Bossche


Pesticide vrije producten komen vooral uit de biologische landbouw. Maar ook gangbare landbouwproducten zouden voor alle groepen van de bevolking  veilig moeten zijn. Alleen een land- en tuinbouw, die geen gebruik maakt van pesticides, zoals biologische landbouw, biedt dus de meeste bescherming aan kwetsbare groepen als kinderen en zwangere vrouwen. En dat kan alleen via strengere wet- en regelgeving

De resultaten en tips met de focus op de 10 meest 'verstorende' voedingsmiddelen in de EU zijn in de PAN consumentengids "Verstoord Voedsel" gepubliceerd. WECF heeft de vertaling van de consumentengids en deze lijst van met ED besmette producten op zich genomen.

Vele in Nederland geproduceerde producten zoals aardbeien, bessen, appels of kropsla bevatten te veel synthetische pesticideresten waaronder verschillende met hormoonverstorende werking. De aangetoonde residuen overschrijden vele malen de wettelijke norm voor residuen vastgelegd voor zuigelingen- en peutervoeding.

Pesticides met hormoon verstorende stoffen en de meest kwetsbare groepen
De NVWA vermeldde in haar rapport 2012 „ Het aantal overschrijdingen van de maximaal toegestane gehalten van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland en de EU is zeer gering.“.

Bij deze beoordeling werd echter geen rekening gehouden met de meest kwetsbare groepen zoals zwangeren, baby´s en jonge kinderen en ook niet met combinatie-effecten. Immers, op een groente of vrucht komen vaak een aantal verschillende residuen tegelijk voor, waarvan de uitwerking niet bekend is. De risico's van blootstelling aan synthetische pesticide residuen met hormoonverstorende of kankerverwekkende eigenschappen worden door veel wetenschappers  zeer groot geacht voor ongeborenen en jonge kinderen. Daarom bestaat er eigenlijk voor deze synthetische chemicaliën geen veilige lage dosis  voor de meest kwetsbare groep.  

Residuen van hormoonverstorende pesticiden zouden daarom niet mogen voorkomen in onze groenten en fruitWECF is dan ook blij dat ook de meeste producenten van babyvoeding inmiddels die mening zijn toegedaan, en het overgrote deel van de potjes babyvoeding tegenwoordig producten van biologische landbouw bevat. 


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
WECF verwelkomt transparantie en consumenteninformatie over chemicaliën, maar ziet deze nieuwe website vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is
22.05.2019


Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019


Weidevogels en bestrijdingsmiddelen
Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogles en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven
07.04.2019


Rapport mogelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op weidevogels is online
Hoge concentraties van bestrijdingsmiddelen in mest en bodem op veeteeltbedrijven zijn mogelijk een belangrijke oorzaak van de dramatische achteruitgang van veel weidevogelsoorten.
07.04.2019


WECF Nederland reageert op de landbouwnota van Minister Schouten: “Kringlooplandbouw is mooi, maar gaat niet samen met pesticiden”
In september presenteerde Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw: “Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, Nederland als koploper in kringlooplandbouw.” Deze week werd over haar plannen voor de financiering van deze visie in de Tweede Kamer gedebatteerd.
01.11.2018


Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen
Na eerder onderzoek door WECF tonen metingen van de provincie vervuiling boven de norm aan
26.09.2017


Veel bestrijdingsmiddelen in Drents oppervlaktewater; de helft geclassificeerd als zeer gevaarlijk
WECF publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
28.03.2017


"Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"
WECF Nederland publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
24.03.2017


"Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"
WECF Nederland publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
24.03.2017 | Margriet Samwel-Mantingh


WECF: “Waarom is milieu & gezondheid in Nederland geen verkiezingsthema?”
Nieuw rapport WHO toont aan dat milieuvervuiling verantwoordelijk is voor de dood van 1,7 miljoen kinderen per jaar
10.03.2017


Europese Commissie neemt beslissing over EDC criteria
Geheel in tegenspraak met voorzorgsprincipe: Schandalig voorstel, aldus artsen-, vrouwen- en milieuorganisaties
16.06.2016


Ruim 140.000 Europeanen vragen inmiddels om verbod op glyfosaat en de teller loopt door!
Op 9 december hebben 16 publieke belangenorganisaties, waaronder WECF, een petitie voor een verbod op glysofaat overhandigd aan de Europese Commissie. De petitie werd ondertekend door meer dan 100,000 Europeanen
20.01.2016


Europese Commissie bezwijkt onder druk van multinationals tegen uitvoering van geplande EDC-beleid
Opgevraagde verslagen van geheim handelsoverleg met de Verenigde Staten over TTIP tonen dit aan
01.06.2015 | Marie Kranendonk, WECF


EU dropped pesticide laws due to US pressure over TTIP, documents reveal
US trade officials pushed EU to shelve action on endocrine-disrupting chemicals linked to cancer and male infertility to facilitate TTIP free trade deal
22.05.2015 | Arthur Neslen / The Guardian


WECF Co-organizes Successful Symposium on EDC Policy in the Netherlands
Dutch Ministry of Infrastructure and Environment, VNO-NCW, VNCI and WECF jointly organize bi-annual mini-symposium on chemicals policy
18.04.2015


Laatste kans om NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen!
WECF, Wemos en PAN Europe slaan de handen ineen om publiek te attenderen op publieke consultatie tegen hormoonverstorende stoffen
13.01.2015 | WECF, Wemos en PAN Europe


Geen hormoonverstoorders (EDCs) in consumentenproducten
Steeds meer onderzoek toont mogelijk verband tussen toegenomen blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën (EDCs) en de toename van bepaalde chronische ziekten en aandoeningen. WECF informeert daarom het publiek over internationale discussies inzake blootstelling van met name kinderen en vrouwen aan hormoonverstorende stoffen
08.11.2014 | WECF Nederland


Pesticideresiduen en hormoonverstorende stoffen in voeding - wie garandeert de veiligheid?
In vele groenten en fruit aangeboden in de supermarkt worden te veel pesticidenresiduen en vooral te veel pesticiden met hormoonverstorende werking gevonden. WECF pleit bij land- en tuinbouw en politiek om (zwangere) vrouwen en kinderen hier niet langer aan bloot te stellen
06.11.2014 | Chantal van den Bossche


Monsanto-maïs rattenstudie opnieuw gepubliceerd na nieuwe wetenschappelijke analyses
Franse onderzoeker Séralini waarschuwt voor giftige effecten van GGO's
18.04.2014


EDC’s: de onomkeerbare gezondheidseffecten van hormoonverstorende stoffen
WECF Beleidsadvies met 9 aanbevelingen voor een preventief gezondheidsbeleid ten aanzien van EDC's
13.03.2014


WECF conferentie in Brussel: ChildProtect - Time to act!
Naar een EU beleid om kinderen te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen, met die boodschap organiseert WECF 19 februari, morgen, een bijeenkomst in Brussel als officiele start van het Life+ Project ChildProtect.
18.02.2014 | Chantal van den Bossche


CHILDPROTECT: WECF start LIFE+ project over hormoonverstorende stoffen met Gezinsbond en PAN Europe
WECF start samen met de Vlaamse Gezinsbond, PAN-Europe (Pesticides Action Network Europa) een LIFE+ project, genaamd CHILDPROTECT. LIFE+ projecten worden gefinancierd door het Directoraat Generaal Milieu van de Europese Commissie. De komende drie jaar zal WECF samen met haar partners beleidsmakers, bedrijven, en consumenten bewust maken van de problematiek van hormoonverstorende stoffen voor kinderen in onze leefomgeving.
18.02.2014 | WECF Project


Bescherm kinderen; vermijd hormoonverstorende stoffen!
Hormoonverstorende stoffen(EDC’s) in alledaagse producten - een overzicht voor de consument
20.12.2013 | WECF


Appel aan Nederlandse overheid: nu stappen nodig tegen zorgwekkende stoffen!
Zembla toont: Buurlanden nemen wel wettelijke stappen om kinderen te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen – waarom Nederland niet?
19.12.2013 | WECF Pers


WECF & Een Veilig Nest blij met aandacht voor hormoonverstorende stoffen in Zembla.
WECF vraagt al jarenlang aandacht voor een thema dat in heel Europa serieus genomen lijkt te worden, behalve in Nederland: de schadelijke invloed van hormoonverstorende stoffen op de gezondheid van zwangere vrouwen en kleine kinderen.
19.12.2013 | WECF


Uitstel EDC-wetgeving verspilt mogelijkheden voor preventie en aanpak stijgende zorgkosten
Vijftien leden van de de EDC-Free Europe coalitie, waar WECF deel van uitmaakt, stuurden Jose Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, vandaag een enorme EDC Vrij poster met een dringende oproep tot actie tegen hormoonverstorende stoffen in producten om ons heen
13.11.2013 | EDC Free Coalition


Nieuwe publicatie over NCD’s door NGOs samen met UNEP: Milieufactoren een van de belangrijkste oorzaken van te voorkomen sterfgevallen
Niet-overdraagbare ziekten (NCD) zijn nu de belangrijkste oorzaak van te voorkomen ziektes en arbeidsongeschiktheid, en daardoor van significante invloed op het welzijn en dagelijks leven van vele individuen en werknemers.
27.08.2013


Een giftige plas
‘s Werelds bestverkochte onkruidverdelger gevonden in menselijke urine door heel Europa
24.06.2013


Veranderen van eigen voedselpatronen is de oplossing voor de mensheid
Deze week, op 5 juni, was het World Environment Day (WED). Deze dag is door de VN ingesteld om jaarlijks stil te staan bij ons milieu.
10.06.2013 | WECF


Onderzoek NCDO: Veertig procent van de Nederlandse consumenten laat WEL leuke dingen staan om milieu te sparen
Uit een onderzoek van NCDO is gebleken dat de meerderheid van de Nederlanders weinig doet om duurzamer te leven. Milieucentraal denkt dat dit komt doordat consumenten vaak informatie missen, waardoor duurzaam kiezen moeilijker of duurder lijkt dan het is.
21.02.2013 | Chantal van den Bossche


Europees Milieu Agentschap: Gezondheidsrisico’s BPA ontkend door industrie
Door middel van bevooroordeelde wetenschappelijke onderzoeken probeert de BPA industrie de gezondheidsrisico’s van deze hormoonverstorende stof te bagetalliseren
01.02.2013 | Chantal van den Bossche


Hormoonverstorende fruithap? Ga lekker bio!
Veel groenten en fruit niet veilig voor zwangere vrouw en jonge kind!
18.12.2012 | Chantal van den Bossche


Verstorend voedsel - WECF publiceert consumentengids PAN Europe in het Nederlands
Wat zit er in Europees groente en fruit? Wat krijgen Europese consumenten elke dag binnen? Wat zit er in onze sla, tomaten en druiven?...
14.11.2012 | Chantal van den Bossche


Verstorend voedsel - WECF publiceert consumentengids PAN Europe in het Nederlands
Wat zit er in Europees groente en fruit? Wat krijgen Europese consumenten elke dag binnen? Wat zit er in onze sla, tomaten en druiven?...
14.11.2012 | Chantal van den Bossche


Vlaams Actieplan Pesticiden: betere informatie naar zwangere vrouwen noodzakelijk!
In 2009 heeft Europa de pesticidenrichtlijn aangenomen om tot duurzaam gebruik te komen. Deze wetgeving bepaalt dat iedere lidstaat een actieplan moet opstellen zodat schadelijke effecten voor menselijke gezondheid en milieu verminderen
14.11.2012 | Gezinsbond (partner WECF)


MamaGreen: Bezorgde ouders doen oproep aan politici! Kom naar Den Haag op 21 november!
“Politiek, zorg dat ik goed voor mijn kind kan zorgen. Geef me als ouder een veilige en gezonde keus.” Met deze vraag aan politici gaat op 21 november een groep bezorgde (groot)ouders op weg naar Den Haag om groen en gifvrij speelgoed aan te bieden aan Tweede Kamerleden van verschillende partijen en aan de creche van de Tweede Kamer.
13.11.2012 | Chantal van den Bossche


Hoeveel gif staat er in uw tuin- of keukenkast?
Een Veilig Nest aanwezig op speciale thema avond rond film SILENT SNOW
07.02.2012 | Chantal van den Bossche