Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube

Geen hormoonverstoorders (EDCs) in consumentenproducten

Steeds meer onderzoek toont mogelijk verband tussen toegenomen blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën (EDCs) en de toename van bepaalde chronische ziekten en aandoeningen. WECF informeert daarom het publiek over internationale discussies inzake blootstelling van met name kinderen en vrouwen aan hormoonverstorende stoffen

08.11.2014 | WECF Nederland


De start van het leven in Westerse landen kan tegenwoordig nauwelijks beter, lijkt het. Kindersterfte is fenomenaal gedaald en de levensverwachting toegenomen. Helaas worden kinderen vandaag de dag blootgesteld aan gezondheidsgevaren die een paar decennia geleden niet eens denkbaar waren, zoals hormoonverstorende stoffen.

 

Iedereen wordt dagelijks blootgesteld aan kleine hoeveelheden schadelijke stoffen. In ons drinkwater, via voedsel, cosmetica- en verzorgingsproducten en zelfs in babyartikelen zitten schadelijke stoffen die ons hormoonstelsel beïnvloeden. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat juist blootstelling aan lage doses, wat voorheen onschadelijk was geacht, grote negatieve gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. De meeste consumenten zijn zich niet bewust van de aanwezigheid van deze schadelijke stoffen in alledaagse producten. Goede voorlichting hierover kan veel bijdragen aan een verminderde blootstelling aan deze stoffen.

Steeds meer onderzoek toont een mogelijk verband aan tussen toegenomen blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën en de toename van bepaalde chronische ziekten en aandoeningen.

Blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens en na de zwangerschap leidt tot negatieve effecten op de groei, ontwikkeling, gedrag en gezondheid van kinderen. In Europa heeft nu al 1 op de 4 kinderen last van allergie of astma, 1 op de 7 kinderen heeft leer- of gedragsstoornissen, het aantal kinderen met kanker stijgt jaarlijks met 1 % en het aantal kinderen met obesitas neemt schrikbarend toe. Dit zijn alarmerende cijfers.

WECF pleit daarom voor bescherming tegen schadelijke stoffen en voert al een aantal jaren een informatiecampagne om het grote publiek te informeren over de internationale discussie over hormoonverstoorders. De Nederlandse overheid stelt zich afwachtend op in de aanpak van hormoonverstorende stoffen. WECF vindt dit zorgwekkend en is ervan overtuigd dat als er niet wordt ingegrepen, deze schadelijke stoffen een ontwrichtend gezondheidseffect zullen hebben op de samenleving. Daarnaast kosten ze de Nederlandse samenleving bakken geld.

 

Een gezonde baby begint bij een gezonde zwangerschap

Vooral tijdens de zwangerschap en vlak na de geboorte zijn kinderen uitermate gevoelig voor deze schadelijke invloeden. Dit kan resulteren in een verstoring van de ontwikkeling van het brein, het voortplantingssysteem en immuunsysteem, effecten die vaak pas jaren later zichtbaar worden. Schadelijke chemicaliën en dan vooral hormoonverstorende stoffen dreigen het grootste gezondheidsschandaal van deze tijd te worden, maar het onderwerp staat in Nederland helaasnog niet hoog genoeg op de politieke agenda.

Jonge kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Ze zijn volop in ontwikkeling. (Prenatale) blootstelling aan hormoonverstorende stoffen kan deze vroege ontwikkelingsprocessen verstoren en grote impact hebben op hun latere leven. Schadelijke stoffen passeren de placenta en bereiken de onbeschermde foetus. Een baby wordt tegenwoordig met zo’n 200 verschillende schadelijke stoffen geboren. Velen daarvan zijn niet afbreekbaar, hopen zich gedurende het leven op en zorgen voor blijvende schade. Kinderen zijn veel kwetsbaarder dan volwassenen: hun stofwisseling gaat sneller, hun huid is dunner en ze hebben smallere luchtwegen en een kleinere longcapaciteit. Hierdoor krijgen jonge kinderen een veel grotere dosis vervuilers per kilo gewicht binnen dan volwassenen.

 

Andere landen gaan verder

Op het gebied van hormoonverstorende stoffen loopt Nederland helaas achter bij de buurlanden. In de landen om ons heen nemen overheden wel maatregelen om hun bevolking tegen de risico’s van hormoonverstorende stoffen te beschermen. Het is opmerkelijk dat de Nederlandse overheid achterblijft, terwijl Denemarken, Frankrijk en Zweden hun bevolking waarschuwen voor deze stoffen, onderzoek doen naar vervanging en bepaalde stoffen zelfs verbieden. Het Franse parlement nam al in 2012 een wet aan die het stof Bisfenol A (BPA) in voedselverpakkingsmateriaal verbiedt. Zoals te zien was in een Zembla-aflevering, weet iedere zwangere vrouw in Denemarken dankzij effectieve voorlichting welk eten en welke verzorgingsproducten veilig zijn. Deze regels in onze buurlanden zijn allemaal grondig onderbouwd met gezondheidsstudies en zijn doorgezet ondanks oppositie van de chemische industrie.

 

Gezondheidsstudies

Begin 2013 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Milieuprogramma (UNEP) van de Verenigde Naties een verontrustend rapport over chemische stoffen die invloed hebben op onze hormoonhuishouding. Het rapport wijst op een aantal trends zoals toenemende vruchtbaarheidsproblemen onder jonge mannen en een toename van hormoongerelateerde vormen van kanker zoals borstkanker, eierstokkanker en prostaatkanker.

De uitkomsten van het rapport maken aannemelijk dat dergelijke trends samenhangen met de mate van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Een aantal voorbeelden zijn BPA in plastic en voedselverpakkingsmaterialen, en parabenen in cosmetica en andere schoonheidsproducten zoals shampoo of body lotion. Daarnaast wijst onderzoek uit dat het gebruik van schadelijke stoffen zoals pesticiden en kwik in de voedselproductie ook in lagelonenlanden grote gezondheidsproblemen oplevert.

Er is genoeg bekend over de risico’s van schadelijke stoffen. Waarom blijven de maatregelen in Nederland uit?

 

Economische belangen

Nederland wacht af tot de Europese Unie (EU) wetgeving maakt om het gebruik van hormoonverstorende stoffen terug te dringen. De EU kan wereldwijd een voorbeeldfunctie vervullen door de blootstelling aan schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken en veilige alternatieven te faciliteren. De EU-maatregelen hadden er al in 2009 moeten zijn, maar ze blijven nog steeds uit.

Het ziet er naar uit dat de Europese wetgeving zich tot 2017 laat wachten vanwege de nog lopende impact assessments. Economische belangen spelen hier een belangrijke rol in. De chemische industrie heeft een krachtige lobby om onderzoeken te torpederen en wetgeving te vertragen. Ondertussen blijven we in Nederland onbeschermd.  


Tijd voor actie, nu!

In de tijd die het kost om de wet aan te passen, komen tussen de 750.000 en 2 miljoen kinderen in Nederland ter wereld. Die kinderen hebben nu bescherming nodig! Wat Nederland nodig heeft, is een grote bewustwordingscampagne, getrokken door vertegenwoordigers uit alle sectoren. Consumenten in het algemeen maar (aanstaande) ouders in het bijzonder moeten weten wat ze kunnen doen om hun kinderen tijdens de zwangerschap en bij het opgroeien het beste te beschermen tegen schadelijke en hormoonverstorende stoffen. Ook producenten van kinderspullen, winkeliers en de horeca moeten meewerken en vooruitlopend op de wetgeving al vrijwillig vervangende stoffen gebruiken die niet hormoonverstorend zijn.

Ook zorgverzekeraars hebben er (financieel) baat bij als er een daling komt van de chronische ziekten en aandoeningen. Ten slotte moeten de beleidsmakers van alle partijen en ministeries ervan worden doordrongen dat het hun verantwoordelijkheid is om zich in te zetten voor het zo snel mogelijk uitbannen van hormoonverstorende stoffen.

WECF werkt binnen de EDC Free Coalition nauw samen met (inter)nationale partnerorganisaties. We maken het Nederlandse publiek bewust over de gezondheidsrisico’s onder andere via de website Een Veilig Nest, we informeren beleidsmakers en worden actief ondersteund door een wetenschappelijk adviescomité. Wij willen dat de EU hormoonverstorende stoffen uitbant. Daarnaast zijn we van mening dat Nederland het voorbeeld van Frankrijk, Denemarken en Zweden moet volgen en aanvullende maatregelen zoals specifieke voorlichting voor kwetsbare groepen moet organiseren. Ons pleidooi op de overheden doen we in een coalitie van organisaties uit heel Europa: EDC Free Europe.Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
WECF verwelkomt transparantie en consumenteninformatie over chemicaliën, maar ziet deze nieuwe website vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is
22.05.2019


Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019


WECF coalitiepartner van Plastic Health Coalition
The Plastic Soup Foundation heeft het initiatief genomen om met vooraanstaande wetenschappers, frontrunners en changemakers een nieuwe alliantie op te richten te weten: The Plastic Health Coalition.
23.01.2019


Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017


Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017


WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiëring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017


EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017


Plastic speelgoed, door recycling, vervuild met giftige stoffen uit electronisch afval
“Giftige stoffen uit elektronisch afval mogen gewoon niet teruggevonden worden in kinderspeelgoed. Dit probleem moet op nationaal en mondiaal niveau worden aangepakt,” stelt Chantal Van den Bossche, woordvoerder van het Gender- en Duurzaamheidsnetwerk WECF, dat als Nederlands IPEN-lid meewerkte aan het onderzoek
18.04.2017


Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDC’s blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017


"Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"
WECF Nederland publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
24.03.2017


WECF: “Waarom is milieu & gezondheid in Nederland geen verkiezingsthema?”
Nieuw rapport WHO toont aan dat milieuvervuiling verantwoordelijk is voor de dood van 1,7 miljoen kinderen per jaar
10.03.2017


Geldelijk gewin boven onze volksgezondheid
WECF ondertekent samen met 65 maatschappelijk organisaties brief aan voorzitter Europees Parlement over TTIP
07.07.2016


WECF International zoekt stagiair(e) Communicatie & Advocacy “Women & Chemicals”
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale Women & Chemicals communicatie- en advocacyteam.
28.06.2016


Europese Commissie neemt beslissing over EDC criteria
Geheel in tegenspraak met voorzorgsprincipe: Schandalig voorstel, aldus artsen-, vrouwen- en milieuorganisaties
16.06.2016


Europese Commissie neemt beslissing over EDC criteria
Schandalig voorstel, aldus artsen-, vrouwen- en milieuorganisaties, geheel in tegenspraak met voorzorgsprincipe
16.06.2016


Tegengaan van hormoonverstorende chemische stoffen in onze leefomgeving
Tegengaan van hormoonverstorende chemische stoffen in onze leefomgeving
25.03.2016


Expertmeeting over hormoonverstorende stoffen
Op uitnodiging van Wemos, Pesticide Action Network en WECF presenteerden ambtenaren van het Deense en Franse ministerie van Milieu hun ervaringen en hun actuele beleid
25.03.2016


Erkenning RIVM en VWS: BPA gevaarlijk voor zwangere vrouwen en kinderen
WECF verheugd met hernieuwd inzicht RIVM en Ministerie VWS maar voornemens gaan het internationale vrouwennetwerk niet ver genoeg
04.03.2016


WECF onderzoek toont aan dat veel verzorgingsproducten schadelijk kunnen zijn voor jonge kinderen
WECF onderzocht 341 producten verkrijgbaar op de Franse markt, en vond in liefst 299 daarvan ingrediënten met een bedenkelijke reputatie.
17.02.2016


Europese Commissie lijkt veroordeling Europees Hof in de wind te slaan: Volksgezondheid lijkt geen prioriteit!
In december 2015 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de Europese Commissie de wetgeving heeft overtreden. De Commissie heeft echter nagelaten wetenschappelijke criteria voor hormoonverstorende eigenschappen van biociden vast te leggen, of tenminste de deadline hiervoor niet gerespecteerd.
22.01.2016


Uitbannen hormoonverstorende stoffen komt dichterbij
Europese Commissie veroordeeld door Europese Hof: EU moet criteria opstellen
16.12.2015


Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015


"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015


“Er zitten 300 verschillende chemische stoffen in een baby”
Childproof, een consortium van middenveldorganisaties en wetenschappers, waar WECF deel van uitmaakt, is verheugd met de aandacht die de Panorama uitzending op 4 oktober besteedde aan het probleem van hormoonverstoorders
05.10.2015


Frans onderzoeksteam: “Hormoonverstorende stoffen vergroten kans op aangeboren afwijking bij mannelijk geslachtsorgaan”
Onderzoeksteam van ziekenhuis te Montpellier ontdekt dat hormoonverstorende stoffen een risicofactor vormen voor hypospadie
15.06.2015 | Chantal van den Bossche


D66 stelt Kamervragen naar aanleiding van WECF-brief
WECF stuurde een brief aan ministers Schippers over hormoonverstorende stoffen die lekken uit medische hulpmiddelen
01.06.2015


Hormoonverstoorders aan banden leggen: het kan!
André Cicolella legt uit hoe ze het in Frankrijk deden. Ecolo-Groen onderzoekt de mogelijkheden voor België
28.05.2015


Hormoonverstorende stoffen aangetroffen in bijtringen voor baby’s
Bij twee op de tien plastic bijtringen komen hormoonverstorende chemicaliën vrij
21.05.2015


WECF co-organiseert succesvol minisymposium over EDC-beleid
Ministerie van IenM, VNO-NCW, VNCI en WECF organiseren samen halfjaarlijks minisymposium over stoffenbeleid
18.04.2015


WECF Co-organizes Successful Symposium on EDC Policy in the Netherlands
Dutch Ministry of Infrastructure and Environment, VNO-NCW, VNCI and WECF jointly organize bi-annual mini-symposium on chemicals policy
18.04.2015


WECF publiceert “Kinderkledingwijzer - Bescherm kinderen. Vermijd schadelijke en hormoonverstorende stoffen”
Duurzame en gezonde kleding voor het hele gezin
17.04.2015


WECF presenteert voorlichtingsfilmpje over bescherming van kinderen tegen hormoonverstorende stoffen
Zwangere vrouwen weten dat het belangrijk is om alcohol, nicotine en bepaald eten te vermijden. Maar wat minder algemeen bekend is, is dat veel alledaagse artikelen stoffen kunnen bevatten die ook schadelijk kunnen zijn voor de baby. WECF’s film geeft praktisch advies om blootstelling aan hormoonverstorende stoffen (EDCs) te vermijden.
16.04.2015 | Chantal van den Bossche


Laatste kans om NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen!
Laat de Europese Commissie weten dat hormoonverstorende stoffen bedreiging vormen voor volksgezondheid
13.01.2015 | Persbericht Wemos, WECF en PAN Europe


Laatste kans om NEE te zeggen tegen hormoonverstorende stoffen!
WECF, Wemos en PAN Europe slaan de handen ineen om publiek te attenderen op publieke consultatie tegen hormoonverstorende stoffen
13.01.2015 | WECF, Wemos en PAN Europe


"Plastic machinegeweren en kunstmatige geurstoffen" - Werken op VN Chemicalienconferenties
WECF's Chemicalien Expert Alexandra Caterbow uit wat er op VN niveau allemaal gebeurt op het gebied van het bestrijden van schadelijke stoffen en waarom er toch nog altijd mensen zijn die met onze gezondheid een loopje nemen.
18.12.2014 | WECF & Utopia


Geen hormoonverstoorders (EDCs) in consumentenproducten
Steeds meer onderzoek toont mogelijk verband tussen toegenomen blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën (EDCs) en de toename van bepaalde chronische ziekten en aandoeningen. WECF informeert daarom het publiek over internationale discussies inzake blootstelling van met name kinderen en vrouwen aan hormoonverstorende stoffen
08.11.2014 | WECF Nederland


€ 31 miljard aan besparingen in de Europese gezondheidsuitgaven per jaar mogelijk door vermindering blootstelling hormoonverstorende stoffen
Nieuw rapport Europees Gezondheidsnetwerk HEAL & persbericht Europese Roadmap EDC criteria van PAN Europe verschijnen tegelijkertijd
18.06.2014 | Chantal van den Bossche


EDC’s: de onomkeerbare gezondheidseffecten van hormoonverstorende stoffen
WECF Beleidsadvies met 9 aanbevelingen voor een preventief gezondheidsbeleid ten aanzien van EDC's
13.03.2014


"Nieuwe EU migratielimieten BPA onvoldoende"
WECF kritisch over vastgestelde migratielimieten in artikel van ChemicalWatch
11.03.2014


Actie ondernemen tegen hormoonverstoorders
Druk op de Europese Commissie neemt toe om actie te ondernemen tegen hormoonverstoorders
11.03.2014 | De Gezinsbond/ChildProof platform


WECF organiseert succesvol debat over hormoonverstorende stoffen (EDC’s) in Brussel
Lancering van het Life+ Project ChildProtect: Gezondheid van Kinderen hoort eerste prioriteit te zijn
02.03.2014 | Chantal van den Bossche


ChildProof standpunt over hormoonverstoorders
Interdisciplinair forum ChildProof roept nationale en Europese politiek op tot actie met position paper
20.02.2014 | De Gezinsbond/ChildProof platform


WECF conferentie in Brussel: ChildProtect - Time to act!
Naar een EU beleid om kinderen te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen, met die boodschap organiseert WECF 19 februari, morgen, een bijeenkomst in Brussel als officiele start van het Life+ Project ChildProtect.
18.02.2014 | Chantal van den Bossche


CHILDPROTECT: WECF start LIFE+ project over hormoonverstorende stoffen met Gezinsbond en PAN Europe
WECF start samen met de Vlaamse Gezinsbond, PAN-Europe (Pesticides Action Network Europa) een LIFE+ project, genaamd CHILDPROTECT. LIFE+ projecten worden gefinancierd door het Directoraat Generaal Milieu van de Europese Commissie. De komende drie jaar zal WECF samen met haar partners beleidsmakers, bedrijven, en consumenten bewust maken van de problematiek van hormoonverstorende stoffen voor kinderen in onze leefomgeving.
18.02.2014 | WECF Project


ChildProtect-Life – Protecting Children's Health from Endocrine Disrupting Chemicals
The ‘ChildProtect-Life’ project coordinated by WECF aims to speed-up implementation of EU environmental regulations with regard to the substitution of EDCs, in line with the EU 2020 goal of minimising adverse effects of chemicals on public health.
18.02.2014 | WECF Project


Bescherm kinderen; vermijd hormoonverstorende stoffen!
Hormoonverstorende stoffen(EDC’s) in alledaagse producten - een overzicht voor de consument
20.12.2013 | WECF


Appel aan Nederlandse overheid: nu stappen nodig tegen zorgwekkende stoffen!
Zembla toont: Buurlanden nemen wel wettelijke stappen om kinderen te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen – waarom Nederland niet?
19.12.2013 | WECF Pers


WECF & Een Veilig Nest blij met aandacht voor hormoonverstorende stoffen in Zembla.
WECF vraagt al jarenlang aandacht voor een thema dat in heel Europa serieus genomen lijkt te worden, behalve in Nederland: de schadelijke invloed van hormoonverstorende stoffen op de gezondheid van zwangere vrouwen en kleine kinderen.
19.12.2013 | WECF


Uitstel EDC-wetgeving verspilt mogelijkheden voor preventie en aanpak stijgende zorgkosten
Vijftien leden van de de EDC-Free Europe coalitie, waar WECF deel van uitmaakt, stuurden Jose Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, vandaag een enorme EDC Vrij poster met een dringende oproep tot actie tegen hormoonverstorende stoffen in producten om ons heen
13.11.2013 | EDC Free Coalition


Nieuwe publicatie over NCD’s door NGOs samen met UNEP: Milieufactoren een van de belangrijkste oorzaken van te voorkomen sterfgevallen
Niet-overdraagbare ziekten (NCD) zijn nu de belangrijkste oorzaak van te voorkomen ziektes en arbeidsongeschiktheid, en daardoor van significante invloed op het welzijn en dagelijks leven van vele individuen en werknemers.
27.08.2013


Nieuwe maatregelen in Zweden voor regulering hormoonverstorende stoffen en Bisfenol A moeten voorbeeld zijn voor andere Europese lidstaten
Blootstelling tot giftige hormoonverstorende stoffen (EDCs) zoals Bisfenol A kan voortkomen uit verschillende bronnen. Dit is een van de redenen waarom het nodig is om een omvangrijke strategie voor de regulatie van deze stoffen te ontwikkelen.
10.06.2013 | WECF


EDCs (hormoonverstorende stoffen) in cosmetica
Opvallend onderzoek van de Deense Consumentenraad
04.06.2013 | Chantal van den Bossche


30.000 handtekeningen aangeboden aan Franse ministers
Petitie om hormoonverstoorders in speelgoed te weren aangeboden aan Franse ministers voor Volksgezondheid en Milieu
23.04.2013 | Chantal van den Bossche


Nieuw rapport WHO: Het onbekende gevaar van EDCs
Hormoonverstoorders (EDCs) blijven een groot gevaar in een klein hoekje. Recentelijk heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een rapport gepubliceerd over deze stoffen
15.04.2013 | Chantal van den Bossche


Onderzoek NCDO: Veertig procent van de Nederlandse consumenten laat WEL leuke dingen staan om milieu te sparen
Uit een onderzoek van NCDO is gebleken dat de meerderheid van de Nederlanders weinig doet om duurzamer te leven. Milieucentraal denkt dat dit komt doordat consumenten vaak informatie missen, waardoor duurzaam kiezen moeilijker of duurder lijkt dan het is.
21.02.2013 | Chantal van den Bossche


Europees Milieu Agentschap: Gezondheidsrisico’s BPA ontkend door industrie
Door middel van bevooroordeelde wetenschappelijke onderzoeken probeert de BPA industrie de gezondheidsrisico’s van deze hormoonverstorende stof te bagetalliseren
01.02.2013 | Chantal van den Bossche


"Late Lessen uit Vroege Waarschuwingen" - EEA rapport over gezondheidsrisico’s, van tabak tot aan Bisphenol A
Europees Milieu Agentschap publiceert nuttig document voor beleidsmakers en de industrie over de wetenschap, voorzorgsmaatregelen en innovatie.
28.01.2013


Hormoonverstorende fruithap? Ga lekker bio!
Veel groenten en fruit niet veilig voor zwangere vrouw en jonge kind!
18.12.2012 | Chantal van den Bossche


Toxic Free Gifts for Dutch Parliamentarians
Concerned parents reached out successfully to politicians! Questions will follow in Dutch House of Commons
22.11.2012 | WECF


Gifvrije cadeau's voor Tweede Kamerleden
Bezorgde ouders deden succesvolle oproep aan politici! Kamervragen volgen
22.11.2012 | WECF


MamaGreen: Bezorgde ouders doen oproep aan politici!
“Politici, zorg dat ik goed voor mijn kind kan zorgen. Geef me als ouder een veilige en gezonde keus.”
16.11.2012 | WECF Pers


Verstorend voedsel - WECF publiceert consumentengids PAN Europe in het Nederlands
Wat zit er in Europees groente en fruit? Wat krijgen Europese consumenten elke dag binnen? Wat zit er in onze sla, tomaten en druiven?...
14.11.2012 | Chantal van den Bossche


Vlaams Actieplan Pesticiden: betere informatie naar zwangere vrouwen noodzakelijk!
In 2009 heeft Europa de pesticidenrichtlijn aangenomen om tot duurzaam gebruik te komen. Deze wetgeving bepaalt dat iedere lidstaat een actieplan moet opstellen zodat schadelijke effecten voor menselijke gezondheid en milieu verminderen
14.11.2012 | Gezinsbond (partner WECF)


MamaGreen: Bezorgde ouders doen oproep aan politici! Kom naar Den Haag op 21 november!
“Politiek, zorg dat ik goed voor mijn kind kan zorgen. Geef me als ouder een veilige en gezonde keus.” Met deze vraag aan politici gaat op 21 november een groep bezorgde (groot)ouders op weg naar Den Haag om groen en gifvrij speelgoed aan te bieden aan Tweede Kamerleden van verschillende partijen en aan de creche van de Tweede Kamer.
13.11.2012 | Chantal van den Bossche


Bisphenol A vanaf 1 januari in Belgie verboden in verpakkingen kindervoedsel
Al sinds juni 2011 geldt een verbod op de verkoop van zuigflessen met Bisphenol A. Dit verbod wordt nu uitgebreid naar voedingsverpakkingen voor kinderen tot 3 jaar en zal ingaan op 1 januari 2013.
01.11.2012 | Chantal van den Bossche


Europees Parlement vraagt aandacht voor de ‘kwetsbare consument'
Het Europees Parlement heeft deze zomer een resolutie aangenomen over een strategie ter versterking van de rechten van de kwetsbare consumenten.
14.10.2012 | Gezinsbond (partner WECF)


Kamer en kabinetsformateurs gewezen op ontbrekende schakel in aanpak stijgende zorgkosten
Steeds duidelijker verband tussen hormoonverstorende stoffen en gezondheidseffecten
05.10.2012 | WECF Pers


Deens Verbod op Ftalaten
"We kunnen niet op de EU wachten" - Dit waren de woorden van de Deense minister van Milieu Ida Auken gebruikte om de recente Deense beslissing tot een verbod op 4 ftalaten in consumentenproducten toe te lichten.
10.09.2012 | Elizabeth Ruffinengo