Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube

WECF coalitiepartner van Plastic Health Coalition

The Plastic Soup Foundation heeft het initiatief genomen om met vooraanstaande wetenschappers, frontrunners en changemakers een nieuwe alliantie op te richten te weten: The Plastic Health Coalition.

23.01.2019


The Plastic Soup Foundation heeft het initiatief genomen om met vooraanstaande wetenschappers, frontrunners en changemakers een nieuwe alliantie op te richten te weten: The Plastic Health Coalition.

Ook WECF International is naast o.a. Tegengif, Algalita Marine Research and Education en A Plastic planet een coalitiepartner van The Plastic Healt Coalition.

Wat doet deze coalitie?

De  verschillende nationale en internationale milieu- en onderzoekorganisaties willen meer helderheid krijgen over wat de effecten zijn van (micro)plastic op onze gezondheid. We willen dat er naar deze effecten zo snel mogelijk meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Daarnaast willen we preventieve oplossingen inbrengen, die ervoor zorgen dat plastic niet meer in ons lichaam terecht komt.

Waarom willen we meer onderzoek?

Omdat we graag willen weten hoe gevaarlijk plastic nu echt voor ons lichaam is. Dat het een bedreiging voor het milieu is dat weten we al, maar wat gebeurt er in ons lichaam als de minuscule deeltjes kunststof bij ons binnen dringen? De chemicaliën die aan plastic worden toegevoegd zijn namelijk zeer schadelijk voor ons lichaam en we willen onderzocht hebben of er een verband bestaat tussen deze chemische stoffen en  bijvoorbeeld  vruchtbaarheidsproblemen, obesitas of ADHD.

Wat doen wij?

De komende jaren worden er diverse onderzoeken uitgevoerd met als focus microplastics en gezondheid. De Programme Committee Microplastics & Health is in december 2018 gepresenteerd en zal zich bezighouden met verschillende onderzoeksaanvragen die worden ingediend.

Met de Vrije Universiteit van Amsterdam gaan we onderzoeken of onze dagelijkse producten plastic bevatten. We denken o.a. aan mineraal water en magnetronmaaltijden, maar ook de veel gebruikte theezakjes. De resultaten kun je straks terug zien bij het Plastic Health Lab.

Met elkaar zetten we ons in voor minder plastics & toxics!  Plastic is niet alleen een milieukwestie, maar ook een product die gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.  Tegenwoordig eten, drinken en ademen we plastic en dat kan niet goed voor onze gezondheid zijn.


Meer Nieuws

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019


Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019


Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019


"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019


PUBLICATIE: De kracht van de coöperatie
Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
14.05.2019


Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019


Weidevogels en bestrijdingsmiddelen
Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogles en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven
07.04.2019


#HerstoryofChange: Het belang van de internationale vrouwenbeweging
WECF organiseerde ook dit jaar weer een workshop tijdens de Afrikadag in het KIT, Amsterdam
19.03.2019


Nationaal Actieplan Ostrava
WECF´s aanbevelingen voor de Nederlandse prioriteiten voor het Nationaal Actieplan 2018 voor de implementatie van de Ostrava Declaratie in Nederland
11.03.2019


PERSBERICHT: Wake-up call van burgercomité naar overheid: “Moet er eerst een ramp gebeuren?”
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst op zaterdag 2 februari
25.01.2019


Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019


Dien met je organisatie een projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot en met 15 februari 2019
12.01.2019


Duurzaamheid is niet alleen voor rijke mensen
Maak Europa Duurzaam voor Iedereen maakte inspiratiesessies voor energiegesprekken met je buren mogelijk in Leiden
19.12.2018


'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018


WECF Nederland reageert op de landbouwnota van Minister Schouten: “Kringlooplandbouw is mooi, maar gaat niet samen met pesticiden”
In september presenteerde Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw: “Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, Nederland als koploper in kringlooplandbouw.” Deze week werd over haar plannen voor de financiering van deze visie in de Tweede Kamer gedebatteerd.
01.11.2018


Schadelijke stoffen in weidevogelbeschermingsgebieden in Gelderland
Onderzoek naar de aanwezigheid en risico´s van pesticiden en diergeneesmiddelen in dierlijke mest en bodem in weidevogelgebieden in Gelderland. Is er een samenhang tussen contaminatie van de mest en bodem op veebedrijven en de vogelstand?
30.10.2018


Pesticiden en Drenthe
Een rapportage met feiten en hiaten voor beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en burgers
30.10.2018


Sascha, gefeliciteerd!
WECF International Directeur nieuw op nummer 33 in Duurzame Top 100 Dagblad Trouw
10.10.2018


Congratulations Sascha!
Named thirty-third most influential sustainability fighter in the Netherlands
08.10.2018


Duurzaamheid is niet alleen voor rijke mensen
Woon je in Leiden, praat dan mee tijdens het Ideecafé op 15 oktober - inspiratiesessie voor energiegesprekken met je buren
04.10.2018


WECF presenteert Petititie Nationaal Plan Hormoonverstorende Stoffen in Tweede Kamer
Afgelopen dinsdag 25 september was Sanne Van de Voort (links op de foto) namens WECF in de Tweede Kamer om samen met Wemos, Tegengif en de Plastic Soup Foundation haar Nationaal Actieplan Hormoonverstorende Stoffen aan te bieden aan Tweede Kamerleden.
30.09.2018


Uitnodiging: 'Nederland in de volgende versnelling - Adopteer een SDG Live' 27 september
WECF organiseert samen met Building Change ´Nederland in de volgende versnelling´ op 27 september in In het Koorenhuis, Den Haag, om de balans op te maken van de Nederlandse SDG inzet. Wees erbij en laat horen wat jij vindt dat er beter kan om de realisatie van de SDG's in en vanuit Nederland een stap dichterbij te brengen!
14.08.2018


Plastic, Gender en het Milieu
Levenscyclus van plastic en de impact op vrouwen en mannen, van productie tot (zee)afval
02.07.2018


Small is Beautiful
WECF reageert op nieuwe Beleidsnota Minister Kaag "Investeren in perspectief. Goed voor Nederland, goed voor de wereld."
01.06.2018


WECF bij de Klimaatconferentie in Bonn, 30 april – 10 mei
WECF was sterk vertegenwoordigd in Bonn en liet actief haar gezicht zien om de rol van vrouwen in het bereiken van de Sustainable Development Goals te benadrukken.
22.05.2018


'De reis van plastic en hoe het ons leven beïnvloedt'
Op 17 april gaven Manon Zwart, coördinerend adviseur duurzaamheid bij het RIVM en Chantal Van den Bossche, coördinator communicatie WECF, een gezamenlijke workshop over plastic tijdens de jaarlijkse Atlas Dag van de Leefomgeving.
16.05.2018


COME AND JOIN US TO MAKE EUROPE SUSTAINABLE FOR ALL: APPLY FOR A GRANT FOR YOUR LOCAL PROJECT!
Through WECF you can apply for local project grants in The Netherlands, Germany and France.
09.04.2018


"Worries about consequences for children of pesticides present in water" - Report from Drenthe
Far too many residues of pesticides are present in the waters of Drenthe (Dutch province). This needs to be reduced. But how?
19.02.2018


Een duurzaam Europa voor Iedereen
"Europa in de wereld - Bewust bezig met de 2030 Duurzame Ontwikkelingsdoelen"
16.07.2017


Petitie Duurzaam Regeerakkoord Ondertekend door WECF  
Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF. 
17.05.2017


WECF partner Nadezjda Koetepova geportretteerd in documentaire City 40
Nadezjda Koetepova, WECF grondlegster, advocate en milieu-activiste, is vanaf vrijdag 24 maart te zien in documentaire City 40 tijdens Movies that Matter Film Festival in Den Haag
20.03.2017 | WECF Campaign


Maatregelen tegen hormoonverstorende stoffen. Het voorbeeld van Denemarken, Zweden en Frankrijk
In juni 2016 publiceerden Wemos, Pan Europe en WECF het rapport ‘Maatregelen tegen hormoonverstorende stoffen. Het voorbeeld van Denemarken, Zweden en Frankrijk’.
19.06.2016


Kosten van chemische stoffen op de reproductieve gezondheid van mannen in the EU worden geschat op gemiddeld 500 miljoen per jaar
Rapport Noord Europese Landen: hoge gezondheidskosten van 59 miljoen tot 1 miljard euro door chemische blootstelling
19.11.2014


Europese Commissie reageert op Right2Water campagne
Water als mensenrecht wordt ondersteund door EU
18.04.2014


Monsanto-maïs rattenstudie opnieuw gepubliceerd na nieuwe wetenschappelijke analyses
Franse onderzoeker Séralini waarschuwt voor giftige effecten van GGO's
18.04.2014


“We spelen met vuur”
Nederlandse organisaties en wetenschappers eisen politieke actie omtrent hormoonverstorende stoffen
07.03.2014 | WECF Pers


ChildProtect-Life – Protecting Children's Health from Endocrine Disrupting Chemicals
The ‘ChildProtect-Life’ project coordinated by WECF aims to speed-up implementation of EU environmental regulations with regard to the substitution of EDCs, in line with the EU 2020 goal of minimising adverse effects of chemicals on public health.
18.02.2014 | WECF Project


Team2015 Utrecht: Verzamelpunt voor initiatieven betreffende de VN Millenniumdoelen
In Utrecht zijn er inmiddels een flink aantal organisaties actief die zich bezighouden met de VN Millenniumdoelen. Een van die organisaties is WECF
15.04.2013 | Chantal van den Bossche


Rondetafelbijeenkomst op 18 februari bij Ministerie van Buitenlandse Zaken over Post-2015 agenda
Op initiatief van Rutgers/WPF, Share-Net en WECF en WO=MEN organiseerde het Ministerie van Buitenlandse zaken een ronde tafel bijeenkomst met experts op het gebied van mensenrechten, gender gelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en gender & water
06.04.2013 | WECF


Aanbevelingen voor nieuwe agenda internationale samenwerking na de Millennium Development Goals (Post-2015)
Dinsdag 11 december nam WO=MEN samen met Rutgers/WPF, Share-Net en WECF de lead in een maatschappelijk middenveld consultatie over Post2015
03.01.2013 | WO=MEN


Toxic Free Gifts for Dutch Parliamentarians
Concerned parents reached out successfully to politicians! Questions will follow in Dutch House of Commons
22.11.2012 | WECF


‘Goed gebruik van REACH': om “gezonde” keuzes te kunnen maken
WECF organiseert 6 december bijeenkomst voor retailer en producent over omgaan met 'bewustere consument' De consument heeft recht op goede informatie
06.11.2012 | Ingrid Elbertse


Verslag Flitscongres Parlementsverkiezingen: "Bij ons gaat het om de inhoud"
“Bij de verkiezingsdebatten op televisie lijkt het vooral om de competitie, de winst en de ‘oneliners’ te gaan.” Zo stelde gespreksleider Ilona Hofstra bij de start van het Flitscongres dat de Nederlandse Vrouwen Raad op 7 september 2012 in de Statenpassage van de Tweede Kamer organiseerde. “Bij ons gaat het om de inhoud.”
14.09.2012 | Nederlandse Vrouwen Raad


Tracing Nano for Downstream Users and Consumers
De Nederlandse vakbonden en milieuorganisaties werken samen aan het formuleren van hun wensen ten aanzien van de traceerbaarheid van nanomaterialen in producten.
05.09.2012 | WECF


Duurzame, Gezonde Cosmetica voor Zwangere Vrouwen
Een Veilig Nest adviseert zwangere vrouwen over het gebruik van cosmetica – “Duurzame en gezonde cosmetica voor a.s moeders”.
03.09.2012


Welke partij staat dichtbij jouw wereld? Check Wereldkiezer.nl
Maak hier je eigen verkiezingsprogramma en kom er achter welke politieke partij dicht bij jouw wereld staat!
28.08.2012 | WECF nieuws


Dutch Discussion on Sustainable Development, Gender, and SRHR and the International Development Agenda
An Overview of a Recent Panel Discussion at the Dutch Ministry of Foreign Affairs on 12 April 2012
24.04.2012 | Amanda Peterson


Informatie over Stoffen: Voldoende Basis voor Vertrouwen en Verantwoorde Keuzes?
Twee maal per jaar organiseert de klankbordgroep stoffen, in samenwerking met VNO-NCW, VNCI en WECF, een minisymposium over het stoffenbeleid van de overheid en zaken die spelen bij maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
10.04.2012 | WECF


Netherlands: Borssele-2 Postponed
Dutch utility Delta announces about postponing plans to build a second nuclear power plant in the Netherlands
06.02.2012 | Nuclear Monitor


Women in Conflict Zones: Dutch Action Plan 1325
Nearly 40 Dutch organizations including WECF launched a National Action Plan 1325 on Women, Peace, and Security on 19 December 2011.
05.01.2012 | WECF


Kernenergie is niet Co2 vrij!
Klacht van o.a. WECF-oprichter Marie Kranendonk over reclame Atoomstroom gegrond verklaard
13.10.2011 | WECF Press Release


Kernenergie veilig? laat je niets wijsmaken
WECF voert al jaren campagne tegen kernenergie en geeft zeventien heldere argumenten van kernenergiedeskundie Herman Damveld waarom kernenergie geen goede optie is
13.10.2011 | Chantal van den Bossche


Minder is meer! Gezonde schoonmaakproducten voor een gezonder huis
WECF schoonmaakmiddelenwijzer geeft raad
23.08.2011 | Persbericht WECF Nederland


Schadelijke stoffen vermijden in babyverzorgingsproducten?
WECF Babyverzorgingswijzer helpt bij het bouwen van een gezond en veilig nest
17.05.2011 | WECF the Netherlands Press Release


Environmental organisations and political parties will protest against nuclear energy tuesday May 17 in front of the Dutch Parliament
Ballonnen voor Verhagen: Milieuorganisaties en politieke partijen protesteren dinsdagmiddag bij het Binnenhof tegen kernenergie - Vrijwilligers plaatsen 850 antikernenergieballonnen voor de ramen van de Tweede Kamer
16.05.2011 | Persbericht Coalitie Schoon Genoeg van Kernenergie


WECF Wijzer Babyverzorging
Een handige folder met tips hoe schadelijke stoffen te vermijden in babyverzorgingsproducten
28.04.2011


WECF present at International Soroptimists Conference in Amsterdam 9-11 July 2009
Soroptimists Go For Water: WECF partners and staff give presentation on Ecological Sanitation in Eastern Central Europe
07.07.2009 | Chantal van den Bossche


Noreena Hertz, Minister Cramer at WECF Anniversary
WECF celebrated 15 year anniversary with conference "Innovation for sustainability - the crisis as opportunity"
11.06.2009 | Chantal van den Bossche


Meer vrouwen aan de top van de Europese Unie!
Steun de Campagne 50/50
18.03.2009 | EWL 50/50


Strengere aanpak containers met schadelijke gassen
Minister Cramer roept in Brussel op tot mondiale aanpak gebruik van gassen
02.03.2009 | Persbericht Ministerie van VROM


Towards a sustainable rural countryside
Dutch National's Women's Council publishes article on WECF's project. "Working towards sustainable agriculture is a long term process" (text in Dutch)
15.06.2008 | DO Koerier Magazine


Towards a sustainable rural Overijssel
Naar een Duurzaam Platteland
23.04.2008


"Jullie zaaien voor mijn toekomst"
"Planting the seeds for our future"; WECF work featured in Nieuwe Oogst Magazine (text in Dutch)
15.02.2008 | Nieuwe Oogst Magazine


WECF presents Green Chemistry at TU Delft
WECF spoke to an auditorium full of technical students and representatives of the chemical industry on Thursday 8 November, at the Technical University of Delft, Netherlands.
19.11.2007 | Chantal van den Bossche


Dutch minister-president Balkenende addresses the issue of the right to water in his speech at the Delft University, on November 1st, 2007 .
Dutch Prime Minister states that the Netherlands should recognise the right to water as soon as possible
15.11.2007 | Chantal van den Bossche


WECF safe energy working group meeting, May 4, New York
Eight women from six different countries talked about status quo and future common activities
14.05.2007 | Sabine Bock


New Dutch flyer Sustainable Rural Development
WECF project introduces Unser Land in Dutch Provence Overijssel
27.03.2007 | Irma Thijssen


Towards a Toxic Free Future - final report
Final Report of the 3rd project year of the Dutch WECF project; WECF and the partners organized more than 70 workshops for 2600 women
09.03.2007 | Irma Thijssen


Results of the NGO preparation for the Vienna Health and Environment Inter - Minsterial Conference 13-15 June 2007
WECF and HEAL organise NGO input: side-event, NGO award ceremony and plenary session
08.03.2007 | Sascha Gabizon


Fetal Exposure to Common Chemicals Can Activate Obesity
Exposure to environmental chemicals found in everyday plastics and pesticides while in the womb may make a person more prone to obesity later in life, new research indicates.
20.02.2007 | Sascha Gabizon


Women's and Health Organizations write letter to Dutch politicians
WECF, and 6 other networks ask to put environmental health higher on the political agenda (Dutch text)
10.11.2006 | Irma Thijssen


WECF workshops reach over 1000 women
25 Workshops on Toxic Free Future organized by WECF, 4VO (rural women's organizations) and Tiye (black and migrant women's organizations)
30.10.2006 | Irma Thijssen


Pesticide residues data in food now available
The Netherlands finally provides access to food testing data (text in Dutch)
16.10.2006 | Sascha Gabizon


Women and their Toxic World
A booklet by WECF on chemicals, women and everyday life.
09.10.2006 | Daniela Rosche & Sascha Gabizon


UPDATE: "Women and their Toxic World" launched at European Parliament
Report from the WECF event on 4 October
09.10.2006 | Daniela Rosche & Sascha Gabizon


EU: REACH Decision Draws Closer
Decision time edging closer for EU-chemicals law
05.10.2006 | Daniela Rosche


WECF training advocay and lobby (the Netherlands)
WECF will organise a training on advocacy and lobby for women and womens organisations, in Utrecht, the Nethelands
02.10.2006 | Irma Thijssen


Dutch NGOs concerned about REACH position EU member states
NGOs want hazardous chemicals in consumer products to be substituted
06.07.2006 | Daniela Rosche


Modules Dutch training 'Toekomst zonder gif'
During the Dutch training 'Toekomst zonder gif' in April, fact sheets were handed out. Now you can download the information from the website. (Text in Dutch)
29.05.2006 | Isolde van Overbeek


Dutch WECF-training Toxic free future for 4VO and Tiye women
After their training in April, 9 women will give presentations themselves. (Dutch text)
09.05.2006 | Isolde van Overbeek


Dutch minister for Development cooperation promises study into sustainable energy
The Dutch SP party has asked the Dutch minister of Development cooperation to look into sustainable energy and the importance for development of low income countries (text in Dutch).
28.04.2006 | Sascha Gabizon


WECF publishes 2 new posters "Towards a Toxic Free Future"
Hazardous substances in toiletries and cosmetics and in households
20.04.2006 | Irma Thijssen


WECF offers interesting presentations for Women's Networks
Presentation about 'Health and Cosmetics' for Women's Networks and Women's Organisations
21.03.2006 | Sascha Gabizon


After 5 years European Chemicals Policy REACH is still disappointing
WECF press release (Text in Dutch)
13.02.2006 | Daniela Rosche


Teflon chemical found in infants
Another piece of evidence and the need for the precautionary principleto be applied when it comes to PFOAs!
13.02.2006 | Sascha Gabizon


WECF publishes Dutch Toolkit ‘Naar een toekomst zonder gif’
Practical guide on chemicals in everydag products, practical advices and ideas for actions
09.02.2006 | WECF Persbericht


Chemicals need to be safe
WECF's message to delegates at Chemicals Summit in Dubai, 4-6 February 2006
03.02.2006 | Daniela Rosche


Toxic changing pads!
Tests have shown that a large number of toxic chemicals, including phthalates, are found in baby's changing pads.
02.02.2006 | Sonja Haider


WECF writes letter to Dutch Ministers
Lot of vegetables and fruit still contain residues; women are concerned about health of children and unborn baby's
23.12.2005 | Irma Thijssen


Water network - Romanians visit the Netherlands
Visit of 24 Romanian politicians and water managers to the provinces of Overijssel and Gelderland, its water boards and drinking water company Vitens
21.12.2005 | Sascha Gabizon


Letter to Netherlands Ministers of Health and Agriculture on Pesticide Residues
NGOs write letter to Ministers about report warning pesticide residues in vegetables and fruit (text in Dutch)
05.12.2005 | Irma Thijssen


Nederland moet koploper blijven
Zes Nederlandse vrouwen- en milieuorganisaties sturen een brief aan premier Balkenende
10.10.2005 | Daniela Rosche


Training over chemische stoffen en gezondheid.
Training voor zwarte vrouwen, migranten- en vluchtelingenvrouwen over chemische stoffen en gezondheid.
01.06.2005


Training over chemische stoffen en gezondheid.
Training voor zwarte vrouwen, migranten- en vluchtelingenvrouwen over chemische stoffen en gezondheid.
01.06.2005 | Isolde van Overbeek


Carcenogenic Dutch military rockets sold to Romania
Ministry of Defense starts new independent study
04.02.2005 | Sascha Gabizon


Health and chemicals
WECF and TIYE organise training for immigrant and refugee women in the Netherlands
03.02.2005


Netherlands EU Presidency
What Women expect of the Dutch EU presidency (in Dutch)
11.11.2004 | WECF Press Release


WECF and MNGM send letter to Dutch MPs
A call from the Netherlands for a better and healthier chemical policy.
13.09.2004 | Sonja Haider


WECF gives 3000 signatures to Secretary of State for Environment Mr. van Geel
Dutch Women want Toxic-Free Bodies (bericht in het Nederlands)
12.07.2004 | Marie Kranendonk


Persbericht: Consument Onvoldoende Beschermd
Pressrelease in Dutch
08.06.2004


Women demand end to pollution of humans
Call for Action: Towards a Toxic Free Future. Women and children should not be the testing ground for industry
15.04.2004 | Sascha Gabizon


Our Toxic Free Future
Working towards a Toxic Free Future - getting ready for action
26.02.2004