Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Werkervaring opdoen bij een internationale NGO op het gebied van gezondheid en milieu?

Women in Europe for a Common Future (WECF) zoekt een gemotiveerde stagiair(e) voor het project ‘Goed gebruik van REACH – van ECHA tot Winkelier tot Burger’

21.08.2012 | WECF
Het doel: adviseren van de overheid over voorlichting aan consumenten over schadelijke stoffen in alledaagse producten

In bijna alle alledaagse artikelen worden stoffen gebruikt waar g ezondheidsrisico’s aan verbonden zijn en die bij  burgers niet of nauwelijks bekend zijn. Burgers worden dagelijks, direct of indirect via deze schadelijke stoffen in milieu en in producten blootgesteld aan deze risico’s. Toch maken burgers zich weinig zorgen over deze risico’s omdat ze te weinig informatie hebben (ze weten niet wat ze niet weten), laat staan dat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken wanneer ze producten (televisies, meubels, schoonmaakmiddelen, en zo voort) aanschaffen of gebruiken. Ook de bewustere consument weet vaak niet welke vragen te stellen aan de bedrijven en aan de overheid.  De kleine groep die  vragen stelt aan winkeliers, die de producten verkopen, krijgen veelal geen of een zeer beknopt antwoord, want ook deze groep is slecht op de hoogte. Een zoektocht op internet levert vaak wetenschappelijke, moeilijk toegankelijke informatie op. En dit, terwijl de Europese richtlijn REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)  bedrijven verplicht eventueel schadelijke gevolgen van de door hen gebruikte chemicalien centraal te registeren en deze vervolgens ter beschikking stelt via een centrale website (www.echa.europa.eu)  Overheden van de lidstaten  moeten ervoor zorgen dat de consument goed wordt voorgelicht.

Het project:
WECF heeft van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de opdracht gekregen om aanbevelingen te geven over hoe de bestaande informatie die door REACH wordt gegenereerd, in bruikbare vorm bij de Nederlandse burger terecht kan  komen.  Welk  type informatie is nodig en hoe moet deze informatie beschikbaar worden gemaakt om de consument te informeren over deze schadelijke stoffen. Het project loopt in principe tot 1 december 2012.

Wij zoeken een gemotiveerde stagiair(e) die ons hierbij helpt in ons kantoor in Utrecht.

Je taken: 
-    Internetresearch (naar bijvoorbeeld  informatie en informatiekanalen)
-    Administratieve en organisatorische ondersteuning bij het organiseren van interviews en symposia.
-    Actief meedenken en ondersteunen bij de uitwerking en uitvoering van het project
   
Je profiel:
-    (bezig met) HBO of universitaire opleiding
-    Interesse in milieu, gezondheid en duurzame ontwikkeling
-    Goede communicatieve vaardigheden
-    Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
-    Beschikbaar voor minimaal 3 maanden, 4  dagen per week
-    Initiatiefrijk, creatief,  praktisch  en zelfstandig
-    Goede beheersing van Engels, bij voorkeur ook enkele andere talen

Wij bieden:
-    Een inspirerende en ambitieuze werkomgeving
-    Werkervaring in een porfessionele international NGO
-    Een werkplek op ons kantoor in Utrecht
-    Een kleine stagevergoeding

Stuur je motivatie en CV naar:
Ingrid.elbertse@wecf.eu
Voor vragen kun je contact opnemen met Nelleke van Ziel (nelleke.vanziel@wecf.eu) of Annemarie Hekkers (Annemarie.hekkers@wecf.eu).

Voor meer informatie over WECF zie www.wecf.eu

Meer Nieuws

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

Verschuiving Nederlandse positie ten aanzien van hormoonverstoorders zichtbaar
AO leefmilieu 6 november: Over over het belang van gezondheid & milieu, hormoonverstoorders & goede voorlichting aan zwangere vrouwen
11.11.2014 | Chantal van den Bossche

WECF en partners doen WOB aanvraag over bericht 27% speelgoed met verboden ftalaten
Het Nederlandse Inspectie rapport over REACH in 2013 liet zien dat er in 2012 een duidelijke toename was geweest van het aantal Nederlandse bedrijven dat zich niet aan de wet hield als het ging om het aantal toegestane gevaarlijke stoffen in speelgoed.
08.08.2014 | Chantal van den Bossche

Ronde Tafel Hormoonverstorende Stoffen in Nieuwspoort
Wemos en WECF sloegen handen ineen op nationale milieudag om druk te zetten op Nederlandse beleid rondom EDCs
15.06.2014 | Chantal van den Bossche

Halfjaarlijks minisymposium REACH
WECF Directeur spreekt over REACH en handhaving vanuit de visie van de consument
23.04.2014 | Chantal van den Bossche