Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


‘Goed gebruik van REACH': om “gezonde” keuzes te kunnen maken

WECF organiseert 6 december bijeenkomst voor retailer en producent over omgaan met 'bewustere consument' De consument heeft recht op goede informatie

06.11.2012 | Ingrid Elbertse
Een van de hoofddoelen van REACH (Europese chemische richtlijn) is de verbetering van de gezondheid, door terugdringing  van het (grote) aantal schadelijke stoffen in dagelijkse producten. Er worden ook veel stoffen gebruikt waarvan de gezondheidrisico’svoor de mens niet of nauwelijks bekend zijn. Burgers worden direct of indirect via deze schadelijke stoffen in milieu en in producten blootgesteld aan onbekende risico’s.

Om burgers de kans te geven zich te informeren is WECF onlangs van start gegaan met het project ‘Goed gebruik van REACH – van ECHA tot Winkelier tot Burger’. WECF heeft het Directoraat Veiligheid en Risico van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bereid gevonden om samen een serie van dialogen tussen de verschillende stakeholders te organiseren, onder de naam “Goed gebruik REACH.”  Doel van dit project is om suggesties en aanbevelingen te verzamelen die kunnen dienen als eerste stap in dit proces van informatievoorziening over zorgwekkende stoffen richting consument.

Op eerdere bijeenkomsten zijn de rol en mogelijkheden van de overheid en overheidsintsituten als RIVM en de NVWA aan bod gekomen, op 6 december staat de retailer en de producent, centraal.

Goed gebruik REACH: en hoe vertellen we het de consument?
 
6 december 2012 van 13 – 17 u
Lokatie: Seats2Meet op Utrecht Centraal (Moreelsepark 65)
 
Directoraat Veiligheid en Risico van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en WECF organiseren een werkbijeenkomst over communicatie met de consument over zorgwekkende stoffen in huishoudelijke producten.

Het uitgangspunt van deze bijeenkomst is het informeren van ‘de bewustere consument.’ Deze consument stelt wel vragen, raadpleegt (in beperkte mate) het internet, bekijkt adviessites, maar op momenten van aankoop en gebruik raadpleegt hij de verkoper en/of het label.  De producent en de winkelier zijn daarom de aangewezen kanalen voor het verstrekken van meer informatie over zorgwekkende stoffen.

Toch maken burgers zich weinig zorgen over deze risico’s omdat ze te weinig informatie hebben (ze weten niet wat ze niet weten) om “gezonde” keuzes te maken. De consument weet vaak niet de juiste vragen te stellen aan de bedrijven of  aan de overheid, die volgens REACH een informatieplicht hebben naar de consument. Als consumenten wel vragen stellen aan bijvoorbeeld winkeliers, dan krijgen ze veelal geen antwoord, omdat die de informatie ook niet voorhanden hebben. Als mensen op zoek gaan op het internet, stuiten ze meestal op moeilijk toegankelijke informatie. En dat terwijl REACH – volgens plan -, veel informatie genereert, en volgens de REACH verordening de overheid ervoor moet zorgen dat er voorlichting wordt gegeven aan de consument.

* REACH, de Europese stoffenrichtlijn, die onder andere verbetering van de volksgezondheid beoogt door terugdringing van het gebruik van schadelijke stoffen, stelt informatieoverdracht vanaf de producent de hele keten door verplicht. De overheid heeft een eigen informatieplicht en de consument heeft er recht op te weten of een product een stof bevat die op de kandidatenlijst van REACH staat.

Tijdens eerdere bijeenkomsten is echter gezegd, dat informatie meer moet omvatten dan alleen de stoffen die nu onder REACH vallen, en dat gekeken moet worden naar een breed scala van zorgwekkende stoffen, hormoonverstoorders en nanomaterialen.
Meer Nieuws

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

Verschuiving Nederlandse positie ten aanzien van hormoonverstoorders zichtbaar
AO leefmilieu 6 november: Over over het belang van gezondheid & milieu, hormoonverstoorders & goede voorlichting aan zwangere vrouwen
11.11.2014 | Chantal van den Bossche

WECF en partners doen WOB aanvraag over bericht 27% speelgoed met verboden ftalaten
Het Nederlandse Inspectie rapport over REACH in 2013 liet zien dat er in 2012 een duidelijke toename was geweest van het aantal Nederlandse bedrijven dat zich niet aan de wet hield als het ging om het aantal toegestane gevaarlijke stoffen in speelgoed.
08.08.2014 | Chantal van den Bossche

Ronde Tafel Hormoonverstorende Stoffen in Nieuwspoort
Wemos en WECF sloegen handen ineen op nationale milieudag om druk te zetten op Nederlandse beleid rondom EDCs
15.06.2014 | Chantal van den Bossche

Halfjaarlijks minisymposium REACH
WECF Directeur spreekt over REACH en handhaving vanuit de visie van de consument
23.04.2014 | Chantal van den Bossche