Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Werving Vrouwenvertegenwoordiger 2013 Gestart

‘Word jij in 2013 onze vrouw in New York?’ Met die oproep is de werving gestart van de Vrouwenvertegenwoordiger die volgend jaar meegaat in de regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

29.08.2012 | Nederlandse Vrouwen Raad
‘Word jij in 2013 onze vrouw in New York?’ Met die oproep is de werving gestart van de Vrouwenvertegenwoordiger die volgend jaar meegaat in de regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Namens de Nederlandse vrouwen zal zij daar de afgevaardigden van de 192 lidstaten van de Verenigde Naties toespreken over een thema op het gebied van (rechts)ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

De Nederlandse Vrouwen Raad verzorgt sinds de oprichting van de Verenigde Naties de werving, selectie en begeleiding van de vrouwenvertegenwoordiger. Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 20 september 2012 worden ingediend.

Brede betrokkenheid
Vrouwen die voor de functie van Vrouwenvertegenwoordiger in aanmerking willen komen, moeten beschikken over politiek inzicht, kennis en ervaring op het gebied van gender, en liefst ook over internationale ervaring. Zij moeten bereid en in staat zijn zo breed mogelijk Nederlandse vrouwen direct te betrekken bij de voorbereiding van het statement voor de Algemene Vergadering en de keuze van het thema. Dit gebeurt onder meer door te spreken op allerlei bijeenkomsten verspreid over het land, en door publicaties op het weblog van de vrouwenvertegenwoordiger:
www.nederlandsevrouwenraad.nl/vrouwenvertegenwoordiger. De volledige vacaturetekst staat op de website van de Nederlandse Vrouwen Raad te vinden: www.nederlandsevrouwenraad.nl

Commission on the Status of Women
De Vrouwenvertegenwoordiger bezoekt als onderdeel van haar voorbereiding in februari/maart 2013 de vergadering van de Commission on the Status of Women van de Verenigde Naties. Centraal thema van deze vergadering is ‘Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls’. Het thema voor het statement van de Vrouwenvertegenwoordiger 2013 kan daarbij aansluiten.

Huidige Vrouwenvertegenwoordiger
Dit jaar is Anke Vervoord de Vrouwenvertegenwoordiger. Zij spreekt in oktober 2012 de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe over de rol en positie van (plattelands)vrouwen in de uitbanning van honger en armoede, en doet aanbevelingen voor de versterking daarvan. Haar activiteiten zijn ook te volgen via de website: www.dekrachtvan7.nl.

-----------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u terecht bij de Nederlandse Vrouwen Raad, Zeestraat 100, 2518 AD Den Haag, e-mail: info@de-nvr.nl; telefoon: 06-30145863 (S. Boes, communicatie). De Nederlandse Vrouwen Raad is een koepel van 50 Nederlandse vrouwenorganisaties met via hun achterbannen een totaal bereik van circa 1 miljoen vrouwen.

Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

WECF reageert op commentaren onderzoeksrapport weidevogels en bestrijdingsmiddelen in Gelderland
De publicatie van ons onderzoeksrapport "Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven“ heeft geleid tot een golf van publiciteit en een reactie van Minister Schouten
13.05.2019

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018