Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Water en Sanitatie zijn een Mensenrecht! Online Ondertekening is Geopend! Verspreid het Nieuws.

Wij hebben uw hulp nodig om alle burgers in Europa te bereiken. Onze eisen worden alleen maar in overweging genomen als wij meer dan een miljoen geldige handtekeningen verzamelen.

03.09.2012 | WECF
Vanaf vandaag kunnen we beginnen met het online verzamelen van handtekeningen. De vertraging ontstond door de noodzaak om te voldoen aan de gedetailleerde eisen van de Europese Commissie en de lidstaten met betrekking tot de veiligheid van de website en de bescherming van de persoonlijke gegevens die ondertekenaars moeten invullen.

Nu kunnen wij vaart maken met de campagne en de mensen laten weten dat zij het initiatief online kunnen ondertekenen.

Ter herinnering onze drie eisen: wij roepen de Europese Commissie op om:

  •     water en sanitaire voorzieningen voor alle inwoners te garanderen.
  •     waterdiensten buiten de interne marktreguleringen te laten; en
  •     zich meer in te spannen om wereldwijde toegang tot water en sanitaire     voorzieningen voor iedereen te garanderen.

Wij vragen alle burgers van de Europese Unie om dit te ondertekenen. Burgers en organisaties van buiten de Europese Unie kunnen helpen door ons een steunverklaring en/of het logo van hun organisatie toe te zenden en door deze campagne in hun netwerken te promoten.

Wij hebben uw hulp nodig om alle burgers in Europa te bereiken. Vraag uw vrienden, familie en collega's het initiatief te ondertekenen en de campagne verder te promoten. Onze eisen worden alleen maar in overweging genomen als wij meer dan een miljoen geldige handtekeningen verzamelen. Op de ondertekeningspagina op onze website www.right2water.eu kunt u zien welke persoonlijke gegevens mensen moeten invullen. Dit zijn de vereisten van elke lidstaat en zonder deze gegevens zijn handtekeningen niet geldig.

De aftrap van de campagne vond plaats in juni met evenementen in verschillende landen. In Spanje, Italië, Duitsland, België, Finland, Zweden en Litouwen zijn al duizenden papieren handtekeningen verzameld.

In andere landen hebben mensen gewacht op het moment om online te ondertekenen. Onderteken dit eerste Europese Burgerinitiatief (EBI) nu en eis implementatie van het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen. Promoot deze campagne in uw netwerk en gebruik alle beschikbare middelen: Facebook, Twitter, e-mails, bijeenkomsten, nieuwsbrieven en tijdschriften.

Deze campagne is een middel om het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen te verwezenlijken. Het is een instrument om de denkwijze in de Europese Commissie te veranderen van een marktgebaseerde aanpak met een focus op concurrentie, in een op rechten gebaseerde aanpak met een focus op openbare dienstverlening. Het doel is om te bereiken dat iedereen over de hele wereld toegang heeft tot water en sanitaire voorzieningen en om de beperkte openbare waterbronnen te beschermen voor toekomstige generaties.

Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht!

Water is een publiek goed, geen handelswaar!

Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

WECF reageert op commentaren onderzoeksrapport weidevogels en bestrijdingsmiddelen in Gelderland
De publicatie van ons onderzoeksrapport "Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven“ heeft geleid tot een golf van publiciteit en een reactie van Minister Schouten
13.05.2019

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018