Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Flemish Gezinsbond (Union of Families) organised conference dedicated to the Child Norm

WECF oprichtster Marie Kranendonk key note speaker tijdens studiedag gezinsbond Brussel

24.11.2010 | Chantal van den Bossche
Marie Kranendonk, erevoorzitter en oprichtster WECF tijdens werkgroep schadelijke stoffen, Gezinsbond Brussel

The Belgian Gezinsbond (Family Union for the Flanders region) organised a conference on the issue of setting a Child Norm. The Gezinsbond urges policy makers to introduce an instrument to ensure a safer and better quality of life for children: the ‘child norm’. This standard should give policymakers a signal to establish the right of children for a good physical and mental health and thus adapt our living environment according to their needs and well being.

Marie Kranendonk, founder of WECF, was key note speaker, along with Nik van Laerebeke, oncologist from the University of Gent.  The final speech of the day was spoken on behalf of Prime Minister Kris Peeters.


Artikel voor de gezinsbond uitgave "Focus op Kindnorm"

Presentatie Marie Kranendonk

De Gezinsbond bracht tijdens de conferentie verschillende partners samen om een kindnorm op vier verschillende terreinen zo concreet mogelijk in te laten vullen en te bekijken of en hoe deze te vertalen is in het beleid.
 
WECF werkte mee aan de publicatie en op dinsdag 23 november 2010 organiseerde de Gezinsbond een studiedag om het publieke debat aangaande een kindnorm te stimuleren. Leden van de Gezinsbond, wetenschappers, beleidsmakers, stakeholders, politici en met onderzoeks- of praktijkervaring binnen één van de genoemde domeinen, bekeken samen hoe een kindnorm in de praktijk kan werken. De dag werd afgesloten door een speech namens minister-president Kris Peeters, de minister-president bleek helaas op het allerlaatste moment verhinderd.

Op deze studiedag besteden we aandacht aan 4 werkterreinen die voor de levenskwaliteit van kinderen en jongeren van belang zijn.
In 4 werkgroepen bediscussiëren we een kindnorm voor:
  • De hoeveelheid vetten, zout, suikers en additieven in voeding
  • Veilig verkeer voor fietsers en voetgangers
  • Schadelijke stoffen in de leefomgeving
  • De indeling en het gebruik van de openbare ruimte

Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019