Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Nanofestival NEMO marks the end of WECF campaign: Only WECF seemed worried about possible negative effects of nanoparticles

Nanofestival NEMO: Alleen WECF leek bezorgd over mogelijke schadelijke effecten van nanodeeltjes

05.02.2011 | Anne de Haan
Op 27 januari 2011 sloot het Nanopodium af met het Nanofestival in het ludieke Nemo science centre. Het Nanopodium, opgericht in 2010, was bedoeld om organisaties en burgers buiten de overheid meer te weten te laten komen over de ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie en daarover in discussie te gaan. In totaal werden er zo’n 35 projecten gestart. Over het algemeen waren de bevindingen over nanotechnologie positief en was er weinig bekend over de risico´s van nanotechnologie.

De enige deelnemende partij, die zorgelijke kanttekeningen maakte over de nanodeeltjes in consumentenproducten was WECF. Hun stand op het festival  ´Nano in de babykamer´ waar producten met mogelijke schadelijke nanodeeltjes in een nagebootste babykamer werden getoond bezochten de mensen daarom ook met veel belangstelling. De producten met nanodeeltjes waar baby´s mee in aanraking kunnen komen zijn zonnebrandcrème, muurverf, kleding met nanozilver, petflessen en mogelijk andere producten die nog niet zijn onderzocht. In de interviews die vorig jaar door WECF zijn gehouden  kwam naar voren dat nieuwe nanodeeltjes  makkelijk door het lichaam opgenomen worden en omdat ze zo klein zijn moeilijk weer worden uitgescheiden. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijke schade die nanodeeltjes in het menselijk lichaam kunnen veroorzaken.

Nanopillen
Het was opvallend stil, toen presentator Filemon Wesselink tijdens het openingsdebat aan de zaal vroeg wie er iets kon vertellen over de schadelijke effecten van nanodeeltjes in consumentenproducten. Vreemd is dat niet, want de meeste mensen weten weinig over nanodeeltjes af en kunnen dus ook niet inschatten welke schadelijke effecten deze zouden kunnen veroorzaken. Het bleek dat de meeste deelnemers van het Nanopodium zich met name druk maakten om voeding, persoonlijke verzorging, veiligheid en privacy. Op het gebied van gezondheid  denken mensen dan niet als eerste aan wat nanodeeltjes onbedoeld kunnen aanrichten, maar eerder aan nanopillen die de toestand van de ingewanden kunnen meten en informatie door kunnen seinen aan de arts.

Staatssecretaris Joop Atsma had gelukkig wel aandacht besteed aan het WECF project ‘Nano in de babykamer’ en onderstreepte het belang van het onderzoek naar veiligheid van nanodeeltjes in consumentenproducten, zoals in flessen. Zijn deze wel zo veilig? (De nano-wetenschapper Pieter van Broekhuizen beweerde in een eerder interview met WECF, dat petflessen met nanodeeltjes ongevaarlijk zijn, omdat de nanodeeltjes opgesloten zijn in de matrix van het plastic, dus dat deze niet vrijkomen. SP kamerlid Sharon Gesthuizen beloofde dat de Kamer de bevindingen van de deelnemers van het Nanopodium  uitgebreid gaat bestuderen en dat er wat mee wordt gedaan.

Paneldiscussie Consumentenbond
Net als het WECF deed de consumentenbond een onderzoek naar nanotechnologie in consumentenproducten. De bond organiseerde een paneldiscussie a la Lagerhuis, waarbij de deelnemers mochten stemmen of ze wel of niet tegen een stelling waren. Aan deze discussie deden ook een paar bekenden mee, die WECF al eens had geïnterviewd of had uitgenodigd voor een paneldiscussie zoals Ronald van Welie van de NCV en Liesbeth Vogelezang-Stoute van de Universiteit van Amsterdam, faculteit Rechten. Ronald van Welie: “Ik vind het een goed idee om nanoproducten te labelen, zodat de consument zelf kan kiezen of hij/zij een product met nanodeeltjes wil kopen.” Liesbeth Vogelezang-Stoute vulde aan: “Er moet meer gebeuren dan etikkettering alleen, want op dit moment zijn de risico’s van nanodeeltjes in consumentenproducten moeilijk in te schatten.”Dialoog2 debat
Chantal van den Bossche van WECF werd uitgenodigd om deel te nemen aan het Dialoog2 debat met de projectleiders van de Nanopodium projecten. Lucien Hanssen van Deining, die de discussie leidde vroeg: “Welke zorg was het meest prominent bij jullie publiek?” Chantal van den Bossche: “Naar aanleiding van het debat Nano in de Babykamer in November 2010 maakte ons publiek zich zorgen over nanosilica in poedermelk. Zou dit schadelijk zijn voor baby’s?” (Nanosilica wordt momenteel in koffiemelk gebruikt als antiklontermiddel, maar wordt nog niet gebruikt in babymelk, maar wel in koffiemelk). Het publiek van de andere pannelleden hadden minder concrete zorgen over nanodeeltjes of nanotechnologie. Donne van Engelen van Stichting Natuur en Milieu wilde wel standaard testmethodes ontwikkelen om deze toe te passen om schadelijke nanodeeltjes in producten op te kunnen sporen. Gerard Kramer van de Consumentenbond: “Onze bond wil alle risico’s van producten met nanodeeltjes in kaart te brengen en zo beter kunnen controleren welke producten wel en welke niet op de markt mogen.” Chantal van den Bossche voegde daar nog aan toe: “Het is belangrijk  om ook een kind-norm in te stellen voor producten met nanodeeltjes zoals nanozilver en nanosilica, omdat een baby nou eenmaal kwetsbaarder is dan een volwassen man van 35+.  Ook is het belangrijk dat alle consumentenproducten met nanodeeltjes worden gelabeld, zodat de consument kan kiezen of hij of zij dit wil gebruiken.“

Nano in de Babykamer
Aan het einde van het Nanofestival presenteerde WECF een video waarin Marie Kranendonk uitlegt wat het standpunt van WECF is ten opzichte van nanodeeltjes in consumentenproducten, hieraan was een discussie gekoppeld. Chantal van den Bossche: “De meeste ouders maken zich geen zorgen om hun kind wanneer er over nanotechnologie wordt gesproken. Pas wanneer je hen concrete voorbeelden geeft over de mogelijke risico’s van nanodeeltjes in consumentenproducten gaan ouders hier over nadenken. Zo is bijvoorbeeld de nano-zonnebrandcrème is niet schadelijk an sich, maar wat gebeurt er in het lichaam wanneer een kind van twee de zonnebrandcrème van zijn handje aflikt?” Ingrid Elbertse van het WECF legde uit: “Het onderzoek naar dit soort producten vormt een probleem, omdat er niet op kinderen getest mag worden, maar alleen op volwassen vrijwilligers. Wat er gebeurt met deze kinderen wanneer de crème wordt opgesmeerd, zal pas blijken na c.a. 40 a 50 jaar.” Liesbeth Vogelezang-Stoute van de rechtenfaculteit van het UVA, die in het publiek zat vulde aan dat er nog teveel lacunes zijn met betrekking to de regelgeving over de risico’s van nanotechnologie, zo stelt de REACH wetgeving een limiet aan het gewicht van bepaalde schadelijke stoffen. Hier heeft een product zoals zonnebrandcrème met titaniumdioxide-nanodeeltjes niet veel aan, omdat de stof titaniumdioxide niet schadelijk is, alleen de nanovorm kan schade veroorzaken. Zo is etikettering bij veel producten met nanodeeltjes nog niet verplicht.

Chantal Van den Bossche van het WECF: “Daarom willen we graag dat de overheid een betere regelgeving lanceert, ook om de verkopers van deze producten wat meer bewust te maken over dit onderwerp.” Aukje Visser van het Ministerie van Economische zaken, die ook in het publiek zat, zei “Ons ministerie benadert op dit moment al zoveel mogelijk NGO’s  om de ontwikkelingen bij te houden, maar deze gaan ongelofelijk snel. Op 17 februari 2011 is er een debat over nanotechnologie in de Tweede Kamer, waarbij de bevindingen van het Nanopodium worden meegenomen. Pas in 2013 wordt er op Europees niveau een betere regelgeving voor nanoproducten van kracht.” WECF blijft de komende jaren in ieder geval de ontwikkelingen volgen en meer winkeliers en consumenten bewust maken van de risico’s van nanodeeltjes in consumentenproducten.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

WECF reageert op commentaren onderzoeksrapport weidevogels en bestrijdingsmiddelen in Gelderland
De publicatie van ons onderzoeksrapport "Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven“ heeft geleid tot een golf van publiciteit en een reactie van Minister Schouten
13.05.2019

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018