Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF zette agenda voor klankbordbijeenkomst REACH: Nieuwe chemie en de consument

Tweemaal per jaar komen overheid, industrie, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld bij elkaar om te praten over de REACH chemicaliŽn wetgeving van de EU. Bedoeld om innovatie te stimuleren en gezondheid te verbeteren, stelt REACH allerlei voorwaarden aan het gebruik van (schadelijke) chemicaliŽn.

22.04.2011 | Chantal van den Bossche
Ingrid Elbertse van WECF geeft een presentatie tijdens het REACH symposium

WECF stelde op 6 april jl de vraag: hoe staat het eigenlijk met die innovatie en wat merkt het grote publiek ervan? Worden we gezonder van REACH? En hoe kunnen we samen een slimmere manier dan de wettelijke REACH-manier bedenken om de consument te informeren?

Goede communicatie tussen alle betrokkenen is noodzakelijk, hoe doen we dat? De eerste presentatie werd gegeven door Dirk van Well van de Vereniging voor de Chemische Industrie (VNCI). Hij legde vooral de nadruk op wat de chemische industrie op dit moment al doet; en vooral wat extra gedaan wordt bovenop de wettelijke verplichtingen. Hij stelde wel dat door de ecomische crisis het erg moeilijk was om meer geld te investeren in innovatie en dat ook een nul-risico niet mogelijk is. We moeten altijd de pros en cons afwegen. REACH gaat volgens hem de vragen van consumenten niet oplossen, maar levert hooguit een instrument om om te kunnen gaan met onzekere risicoís. Helaas kon hij, als afgevaardigde van een branche organisatie geen voorbeelden geven van best practices.

Geanne van Arkel, die de tweede presentatie gaf namens Interface FLOR liet zien dat er bedrijven zijn die nog verder gaan dan het elimineren van onzekere risicoís, maar die zelfs maatregelen nemen die positief zijn voor het leefmilieu. Interface FLOR, bij mensen boven de veertig betere bekend als HEUGA tapijttegels werken 3500 mensen die wereldwijd al sinds 1994 duurzaam zijn begonnen te produceren. Het bedrijf heeft zichzelf als doel gesteld om voor 2020 volledig duurzaam te zijn. Met dank aan hun Amerikaanse oprichter Paul Hagrids, die The Ecology of Commerce had gelezen en daar zo door geinspireerd was geraakt en zijn bedrijf zo groen als mogelijk wilde laten zijn.

En zoals Geanne stelde: ďAls we een Nederlands bedrijf waren geweest dan zouden we die 100 procent duurzaam in 2020 niet halen vanwege de lossere houdingĒ. De meest duurzame verandering was dat ze gestopt zijn met het gebruiken van lijm en dat ze een soort zuignapjes zijn gaan gebruiken in de hoeken van de tegels, waardoor de uitstoot van VOCís (Vluchtige Organische Verbindingen) met meer dan 90 procent daalde. Interface FLOR is daarnaast volledig transparent.

Ingrid Elbertse van WECF stelde dat voor WECF het hele REACH proces te langzaam ging. Maar het probleem wringt hem vooral aan de kant van de consumenten "Je moet weten dat je iets moet weten". En dat is nu net hetgene wat consumenten vaak niet weten. De consument kan dus geen goede, gezonde, weldoordachte keuzes maken.

Ingrid toonde met een zoektocht op internet aan dat je als consument wel heel volhardend en dapper moet zijn om uberhaupt informatie te kunnen vinden. Maar niet alleen de consument heeft het moeilijk. Ook Willem de Vocht van de Nederlandse Raad voor Detailhandel beaamde dat ook zijn leden, de winkeliers, maar moeilijk aan informatie kunnen komen of bepaalde producten en stoffen nu wel of niet gevaarlijk zijn voor consumenten. De wetgeving en de handhaving blijken helaas nog niet op een lijn te zitten. En dat is lastig voor iedereen; voor de consument, voor de winkelier, maar zeker ook voor het bedrijfsleven en de industrie. Alleen al om het feit dat anders actievoerders met het schandaal van de maand zullen blijven komen.

De dillemma's leverden een levendige discussie op. Een discussie die hard nodig bleek en blijkt. Met name voor de consumentMeer Nieuws

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

Verschuiving Nederlandse positie ten aanzien van hormoonverstoorders zichtbaar
AO leefmilieu 6 november: Over over het belang van gezondheid & milieu, hormoonverstoorders & goede voorlichting aan zwangere vrouwen
11.11.2014 | Chantal van den Bossche

WECF en partners doen WOB aanvraag over bericht 27% speelgoed met verboden ftalaten
Het Nederlandse Inspectie rapport over REACH in 2013 liet zien dat er in 2012 een duidelijke toename was geweest van het aantal Nederlandse bedrijven dat zich niet aan de wet hield als het ging om het aantal toegestane gevaarlijke stoffen in speelgoed.
08.08.2014 | Chantal van den Bossche

Ronde Tafel Hormoonverstorende Stoffen in Nieuwspoort
Wemos en WECF sloegen handen ineen op nationale milieudag om druk te zetten op Nederlandse beleid rondom EDCs
15.06.2014 | Chantal van den Bossche

Halfjaarlijks minisymposium REACH
WECF Directeur spreekt over REACH en handhaving vanuit de visie van de consument
23.04.2014 | Chantal van den Bossche