Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Hoeveel gif staat er in uw tuin- of keukenkast?

Een Veilig Nest aanwezig op speciale thema avond rond film SILENT SNOW

07.02.2012 | Chantal van den Bossche
Op woensdagavond 15 februari is er in Filmhuis Bussum een speciale voorstelling van de film SILENT SNOW. De film vertelt het verhaal van de zoektocht van de jonge Inuït Pipaluk naar de stille moordenaar die haar volk bedreigt. SILENT SNOW is onderdeel van een Internationaal project dat de aandacht vestigt op de wereldwijde vervuiling door persistente organische pesticiden (POP’s).

Het doel van de milieuraad Bussum, die deze avond samen met Filmhuis Bussum organiseert, is de bewustwording te vergroten van het (vaak ongemerkte) gebruik van gif in onze eigen leefomgeving en van de ingrijpende gevolgen daarvan. De avond wordt ingeleid door de maker van de film, Gouden Kalf-winnaar Jan van den Berg. Na afloop vindt er een paneldiscussie met deskundigen plaats, onder leiding van radio 1-presentator Margreet Reijntjes (Vroege Vogels, Twee dingen).

De deskundigen die na afloop over deze problematiek verder praten zijn Maurits Groen (duurzaamheidadviseur en de man die Al Gore met zijn film The Incovenient Truth naar Nederland haalde), Hans Muilerman (wetenschapper bij PAN, Pesticide Action Network), Herman van Bekkem (specialist bestrijdingsmiddelen van Greenpeace) en Chantal van den Bossche  van WECF’s Een Veilig Nest

De film geeft een prachtig maar onthutsend beeld van de milieuvervuiling op Groenland. De ongereptheid van de natuur op Groenland is slechts schone schijn. Gletsjers smelten en de vervuiling in andere werelddelen eist juist hier zijn tol: zware metalen, dioxinen en giftige stoffen als DDT belanden door oceaanstromingen en de wind in de sneeuw en het voedsel van de sober levende Inuït. De jonge Groenlandse die in de film gevolgd wordt, gaat op zoek naar de herkomst van het gif en belandt hierdoor in Afrika, Zuid- Amerika en Azië. Ze wordt er geconfronteerd met de tegenstrijdige belangen van kortetermijnwinst en van duurzame oplossingen op het gebied van landbouw, industrie en gezondheidszorg.

Het programma begint om 20.00 uur, de verwachte eindtijd is: 22.15 uur. Na afloop biedt de milieuraad Bussum bezoekers een drankje aan.

Toegangsprijs: € 8,50 p.p.*, vrienden van Filmhuis Bussum, houders van CJP- of 65+-kaart en bezoekers die via internet een e-ticket kopen ontvangen korting. Bestellen van kaarten: www.filmhuisbussum.nl of (035) 693 86 94.

 


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019