Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Kamer en kabinetsformateurs gewezen op ontbrekende schakel in aanpak stijgende zorgkosten

Steeds duidelijker verband tussen hormoonverstorende stoffen en gezondheidseffecten

05.10.2012 | WECF Pers
Utrecht, 24 september 2012 - Vandaag heeft de organisatie WECF Ė een internationaal netwerk van vrouwen en milieuorganisaties voor een duurzame toekomst - in een brief aan de kabinetsformateurs en aan de leden van de nieuwe Tweede kamer gewezen op een belangrijke factor bij de stijging van de zorgkosten, die nog steeds over het hoofd wordt gezien.

Het gaat om de sterke toename van chronische ziekten en aandoeningen,  die door wetenschappers steeds meer in verband wordt gebracht met de dagelijkse blootstelling van de bevolking  aan kleine hoeveelheden chemicaliŽn met een hormoonverstorende werking. Steeds meer onderzoeksresultaten bevestigen dat hier een ernstig probleem ligt. De  WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) bracht zojuist een rapport uit over de potentiŽle schade aan de ontwikkeling van kinderen door blootstelling aan deze hormoonverstorende stoffen en de gezondheidseffecten in hun latere leven. Het Europese Milieu Agentschap EEA heeft in Juni een uitgebreid overzichtsrapport gepubliceerd van al het onderzoek dat wijst op een relatie tussen hormoonverstoring  en toenemende chronische ziekten.

Het gaat om ziekten als diabetes, obesitas, hormoon-gerelateerde kankers zoals borst-, prostaat en teelbalkanker, maar ook aandoeningen  als leer- en gedragsstoornissen zoals ADHD, autisme en  dyslexie. De stijging van dergelijke ziekten en aandoeningen is vooral de laatste decennia opmerkelijk. In dezelfde periode is ook de toepassing van chemicaliŽn in consumentenproducten, voedselverpakking(plastic en blik), cosmetica, reinigingsmiddelen en middelen voor plaagbestrijding in huis en tuin en in de landbouw, toegenomen. De kosten van de zorg en de indirecte kosten van verlies van arbeidsproductiviteit  en  bij kinderen extra benodigde ondersteuning in het onderwijs, lopen in de miljarden per jaar en blijven stijgen.

Sascha Gabizon , directeur van WECF, zegt: ďHet verbaast ons dat in Nederland nog zo weinig aandacht is voor deze  relatie tussen blootstelling aan hormoonverstorende stoffen en de stijging van chronische ziekten. Want het onderwerp is internationaal zeer actueel. Inmiddels werkt de Europese Commissie aan nieuwe criteria voor hormoonverstorende stoffen. In het Europees parlement wordt gewerkt aan een rapport erover. Vorige week vrijdag besloten vertegenwoordigers van 120 landen en van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op de mondiale conferentie over chemische stoffen in Nairobi unaniem om hormoonverstorende stoffen als een belangrijk nieuw actiepunt op te nemen. Alleen snelle preventieve aanpak kan tot vermindering van de ziektes en reductie van de zorgkosten leiden".

De brief aan de kamer en de formateurs eindigt met een aantal concrete aanbevelingen voor het versneld  aanpakken van preventie, informatie aan de burgers en ondersteuning van Europese beleidsmaatregelen.

Meer informatie:
Zie hier de brief aan de Tweede Kamer en de Kabinetsformateurs met wetenschappelijke bijlages.
www.wecf.eu
www.eenveilignest.nl

Contact: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marie Kranendonk, Erevoorzitter en oprichtster WECF, 06-53556941
Of met Cindy Vros, projectleider van Een Veilig Nest: 030-2310300Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comitť Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018