Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Verstorend voedsel - WECF publiceert consumentengids PAN Europe in het Nederlands

Wat zit er in Europees groente en fruit? Wat krijgen Europese consumenten elke dag binnen? Wat zit er in onze sla, tomaten en druiven?...

14.11.2012 | Chantal van den Bossche
Wat zit er in Europees groente en fruit?  Wat krijgen Europese consumenten elke dag binnen? Wat zit er in onze sla, tomaten en druiven?...

Om te beginnen zijn er zo’n 30 hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen. Om hier meer uitleg over te geven verscheen deze zomer de consumentengids van PAN Europe.  De Consumentengids over EDC's  is een initiatief van PAN Europe en is samen met Global 2000 geschreven en samen met PAN Germany. WECF Nederland heeft de vertaling van de Nederlandstalige brochure op zich genomen.

Hoewel er enige vooruitgang is geboekt als het gaat om EDCs in cosmetica, meubels of babyproducten, worden de gevaren van blootstelling aan voedsel nog steeds gebagatelliseerd. Met de consumentengids als startpunt, lanceert PAN Europe in samenwerking met WECF, een campagne over EDCs in heel Europa. In deze campagne zullen alle consumenten betrokken worden die een werkelijke verandering van beleid bereiken.

Hormoonverstorende chemicaliën  (Endocrine Disrupting Chemicals - EDCs) zijn tegenwoordig wijdverspreid aanwezig. Ze worden gebruikt in de samenstelling van veelvoorkomende producten, waaronder bestrijdingsmiddelen die in ons voedsel kunnen voorkomen. Ondanks veel alarmerend wetenschappelijk onderzoek waarin EDCs in verband worden gebracht met ernstige chronische ziekten, wordt blootstelling aan bestrijdingsmiddelen met hormoonverstorende eigenschappen nog steeds genegeerd door de huidige regelgeving. PAN Europe besloot dit recht te zetten door een consumentengids te publiceren met een speciale ranglijst voor de 10 meest ´verstorende´ voedingsmiddelen in de Europese Unie.

Neem als voorbeeld sla: In sla  wordt gemiddeld een hoeveelheid EDC bestrijdingdmiddelen gevonden van 1300 microgram per kilogram, wat 40 maal meer is dan  er in een anti-conceptiepil zit. In feite bevat een een anti-conceptiepil in totaal minder dan 200 microgram. Daarom is de hoeveelheid EDC's in groenten en fruit allesbehalve verwaarloosbaar.

PAN Europa en haar partners willen graag onderstrepen dat het voor uw gezondheid van groot belang is groenten en fruit te eten. Maar sommige zijn gezonder dan andere.

Voor meer informatie, download hier de consumentengids, bekijk de informatie op de website van PAN en verspreid de boodschap dat een werkelijke beleidsverandering nu nodig is!

http://www.disruptingfood.info/nl/

 

Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF Nederland reageert op de landbouwnota van Minister Schouten: “Kringlooplandbouw is mooi, maar gaat niet samen met pesticiden”
In september presenteerde Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw: “Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, Nederland als koploper in kringlooplandbouw.” Deze week werd over haar plannen voor de financiering van deze visie in de Tweede Kamer gedebatteerd.
01.11.2018

Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen
Na eerder onderzoek door WECF tonen metingen van de provincie vervuiling boven de norm aan
26.09.2017

"Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"
WECF Nederland publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
24.03.2017 | Margriet Samwel-Mantingh

Europese Commissie neemt beslissing over EDC criteria
Geheel in tegenspraak met voorzorgsprincipe: Schandalig voorstel, aldus artsen-, vrouwen- en milieuorganisaties
16.06.2016