Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


VN resolutie “Recht op Veilig Water en Sanitatie is Mensenrecht” onderstreept belang van kern werk WECF

Nieuw verworven mensenrecht is een belangrijkse stap voorwaarts voor armen en kwetsbaren, maar in het bijzonder vrouwen en kinderen, stelt Europees Vrouwen- en Milieu Netwerk WECF

30.07.2010 |
Utrecht, 30 juli 2010 - Het was een historische dag, woensdag 28 juli, toen de resolutie over het recht van de mens op "veilig en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen" met overweldigende steun werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.  Het vrouwen- en milieunetwerk WECF (Women in Europe for a Common Future) ziet deze overeenkomst als een grote vooruit met name voor armen en kwetsbaren en in het bijzonder voor vrouwen en kinderen. 

Al heel wat jaren ijveren Bolivia en een aantal andere landen om  het recht op water en sanitatie erkend te krijgen als fundamenteel mensenrecht. Op het laatste Wereld Water Forum in Istanbul in 2009 werd helaas nog geweigerd dit recht op te nemen in de ministeriële verklaring nog geweigerd, met name omdat sommige landen - met name die landen met grote waterkrachtcentrales  - bezorgd waren dat over water transnationale conflicten zouden kunnen uitbreken.

In de tussentijd zijn wel een aantal zaken al geregeld. CEDAW, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen, verzekerde al het recht op water voor de vrouwen op het platteland (artikel 14).  Toch kunnen vrouwen wereldwijd, te vaak nog,  wegens het ontbreken van de mogelijkheid tot het bezit van land, geen aanspraak maken op de rechten van hun water.

Sascha Gabizon, directeur van WECF stelt: "Ieder mens heeft recht op veilig water en sanitatie. Sanitaire voorzieningen  beschikken vaak niet over voldoende politieke prioriteit en als een vrouwennetwerk zijn wij vooral bezorgd over het gebrek aan toegang tot veilige sanitatie voor schoolkinderen in vele, zo niet de meeste landen van deze wereld. Meisjes moeten toegang hebben tot schooltoiletten, gescheiden van de jongens, met de mogelijkheid om de deuren te kunnen sluiten. Daarnaast moet  er rekening gehouden worden met de menstruele hygiene en moeten meisjes niet de kans lopen om lasting te worden gevallen.”

WECF roept alle regeringen op zich te committeren aan het verstrekken van veilige sanitaire voorzieningen voor ieder kind. Om er voor te zorgen dat dit doel kan worden bereikt, moeten indicatoren en gender specifieke monitoring te  worden ingevoerd. Tegelijkertijd dient het recht op sanitaire voorzieningen geen inbreuk te maken op het recht op veilig drinkwater. Het bouwen van een toilet zonder veilige behandeling van menselijke uitwerpselen, leidt vaak tot verontreiniging van drinkwater bronnen. Daarom heeft WECF de afgelopen twee jaar duurzame toiletten gebouwd voor meer dan 5000 arme mensen en 10.000 schoolkinderen in Centraal-Azië, Kaukasus en Oost-Europa, waarmee uitwerpselen worden gecomposteerd tot bodemverbeteraar.


Meer Nieuws

Europese Commissie reageert op Right2Water campagne
Water als mensenrecht wordt ondersteund door EU
18.04.2014

Publieke hoorzitting in Brussel "veilig water en sanitatie zijn een mensenrecht" groot succes!
Maandag 17 februari vond in het Europees Parlement de publieke hoorzitting voor het Europese Burgerinitiatief (European Citizens Initiative - ECI) "Veilig water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht!" plaats.
21.02.2014 | Margriet Samwel

Schoon water voor Georgie
Met steun van WECF zorgt Friends of the Earth Georgia voor schoon water en fatsoenlijke duurzame sanitaire voorzieningen op het Georgische platteland
25.10.2013 | Friends of the Earth Europe

Terra Preta Sanitatie: door mensen gemaakte vruchtbare grond van bio-afval, uitwerpselen en houtskool
Nieuwe perspectieven op het gebied van sanitatie werden gepresenteerd op de eerste internationale Terra Preta sanitatie conferentie georganiseerd door TUHH and WECF
06.09.2013 | Fedde Jorritsma

Europees Burgerinitiatief - Water is een Mensenrecht
1,2 miljoen handtekeningen, maar we zijn er nog niet!
12.03.2013 | Chantal van den Bossche