Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Schoon water voor Georgie

Met steun van WECF zorgt Friends of the Earth Georgia voor schoon water en fatsoenlijke duurzame sanitaire voorzieningen op het Georgische platteland

25.10.2013 | Friends of the Earth Europe
Georgische kinderen feestelijk aangekleed voor de opening van nieuwe schooltoiletten

David Heller, van ‘Friends of the Earth Europe’, bracht een bezoek aan het dorp Sepieti, aan de Zwarte Zee in Georgie. Hij sprak hier met de lokale bevolking die in samenwerking met ‘Friends of the Earth Georgie/Greens en met steun van WECF drinkwatervoorzieningen en sanitatie in hun dorp proberen te verbeteren - een snapshot van de landelijke campagne die zich hard maakt voor het recht op veilig water en fatsoenlijke sanitaire voorzieningen voor iedereen in Georgie.

De  Kolkheti regio van Georgie wordt bij haar kustgedeelte aan de Zwarte Zee doorsneden door rivieren en bedekt met moerassen en zoetwatermeren. Water – en het leven dat dit biedt – zou in deze regio de meest waardevolle bron moeten zijn. Dit is echter niet het geval, veel van de lokale bevolking heeft geen toegang tot schoon water of fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. Dit zijn problemen die  ‘Friends of the Earth Georgia’ probeert aan te pakken door met lokale gemeenschappen samen te werken.

Veel landelijke gebieden zijn niet aangesloten op het centrale watersysteem, en zelfs in stedelijke centra zoals Poti (de grootste stad binnen de Kolkheti regio) is de toegang tot water schaars. Het water bevindt zich slechts zo’n 20cm onder het aardoppervlak. Hierdoor graven veel lokale gemeenschappen hun eigen waterputten, waarvan sommige slechts 2 meter diep zijn.

Dit lijkt misschien een goede oplossing, maar het gebrek aan fatsoenlijke sanitaire voorzieningen voor huishoudens en openbare gebouwen, gecombineerd met lokale vee-begrazing, betekent dat menselijk en dierlijk afval vaak rechtstreeks in het oppervlaktewater en grondwater vloeit en zo terecht komt in de drinkwatervoorzieningen. Het resultaat is een alarmerend nitraatgehalte en bacteriën in de waterputten en frequente uitbraken van ziekten overgebracht via het water, zoals diarree. ‘Friends of the Earth Georgia’,  werkt samen met WECF (Women in Europe for a Common Future) aan een  verbeterde toegang tot schoon water en fatsoenlijke sanitaire voorzieningen in deze regio, door verschillende projecten met lokale scholen en bewoners en helpen 46 lokale coördinatoren door het hele land.

In het dorp Sepieti, in de Abasha regio, werkt de lokale coordinator Velodi Ochigava met leerlingen van de basisschool. Zij waren erg geshockeerd toen zij hoorden dat de waterput van de school vervuild was en vol nitraten zat. In plaats van het buitentoilet (wat een gat in de grond was) heeft de school nu een composttoilet met deur. Het project heeft ook douches voor de school gebouwd, die verwarmd worden met zonnecollectoren.

In hetzelfde dorp heeft de plaatselijke kleinschalige boer Jambuli Melia een nieuwe composttoilet, die vervuiling van de lokale watervoorziening voorkomt en compost levert gebouwd. Hij heeft ook een biogas vergister, die zijn koeienmest omzet in methaan gas om te koken en zorgt voor een betere kwaliteit meststof voor zijn land. Het anaerobe vergisting proces wordt gebruikt om mest te maken met een verbeterde stikstofopname van gewassen, het vermindert de afspoeling van stikstof in de watervoorziening en de behoefte aan kunstmest. Het project heeft ook gezorgd voor een dieper boorgat voor schoon en gezond drinkwater, die gedeeld wordt andere families in de buurt.

Lokale coordinatoren, zoals Velodi Ochigava, zijn cruciaal voor het werk van  ‘Friends of the Earth Georgia’. Zij zorgen voor het eerste contact met de lokale bevolking, organiseren bewustmakingsevenementen en zorgen ervoor dat de tijdens de projecten geleverde materialen goed onderhouden worden. Zij kunnen technische problemen oplossen en de technologie verbeteren. De lokale bevolking moet altijd zelf iets aan het project bijdragen - in de vorm van materiaal, arbeid of financiele middelen- dit om ervoor te zorgen dat ze het als hun eigendom beschouwen en zich verantwoordelijk voelen voor het onderhoud.

Het project startte in 2007 en de vraag naar composttoiletten neemt gestaag toe. Deze toiletten betekenen een enorme stap voorwaarts op het gebied van sanitaire voorzieningen in lokale dorpjes zoals Sepieti en zijn met name gunstig voor vrouwen.

Anna Samwel, coordinator van de Kaukasus bij WECF zei: "Deze toiletten dragen bij aan het recht van de mens op toegang tot schoon water en fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. In gebieden zonder gemeentelijk riool is de aanleg van gewone toiletten niet mogelijk. Compost toiletten zijn een toegankelijke, schone en veilige oplossing en zijn vooral gunstig voor zwangere vrouwen."

De afgelopen zes jaar hebben Friends of the Earth Georgië en WECF aangetoond dat het verstrekken van water en sanitaire voorzieningen voor scholen en huishoudens, die ver van gecentraliseerd water en riool verwijderd zijn, is mogelijk. Deze organisaties proberen nu Georgië - verankerd in de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling -  te zorgen voor een wetgeving op nationaal niveau, die iedereen het recht verleent op toegang tot veilig water en fatsoenlijke sanitaire voorzieningen.
Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019