Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Nieuwe resultaten Doetinchem Cohort Studie

Jongere generaties hebben een hogere risicofactor

08.05.2013 | Chantal van den Bossche
Sinds 1987 houdt het Rijksinistituut voor Volksgezondheid en Milieu via onderzoek bij hoe de stand van de gezondheid van een willekeurige groep Nederlanders is. Dit doet het RIVM middels de zogenoemde Doetinchem Cohort Studie. Het idee is dat er bij vier verschillende generaties (twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers) om de vijf jaar de gezondheid en de leefgewoonten worden onderzocht.

Onlangs is er weer een nieuwe studie gepubliceerd. Hieruit blijkt dat jongere generaties het qua gezondheid continu slechter doen dan de voorgaande generaties. Zo zou onder andere het aantal volwassenen met obesitas groeien. Redenen die hiervoor gegeven worden zijn voornamelijk het minder bewegen en het minder gezond eten van jongere generaties ten opzichte van oudere generaties. Het RIVM ziet dan ook hogere risicofactoren voor jongere generaties.

Naar aanleiding van deze studie vraagt Marie Kranendonk, oprichtster en voormalig directeur van WECF, zich af waarom milieufactoren en in het bijzonder het gebruik van EDCs (hormoonverstorende stoffen) niet door het RIVM als risicofactoren worden meegenomen in het onderzoek. Inmiddels is de toegenomen blootstelling aan deze EDCs in recent onderzoek van verschillende internationale instellingen (WHO/UNEP, EEA, NIEHS, Kortenkamp et.all, Chemtrust) wel benoemd als een verhoogde risicofactor voor de gezondheid van de mensheid.

Meer achtergrondinformatie over hormoonverstorende stoffen is hier te vinden.