Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Uitstel EDC-wetgeving verspilt mogelijkheden voor preventie en aanpak stijgende zorgkosten

Vijftien leden van de de EDC-Free Europe coalitie, waar WECF deel van uitmaakt, stuurden Jose Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, vandaag een enorme EDC Vrij poster met een dringende oproep tot actie tegen hormoonverstorende stoffen in producten om ons heen

13.11.2013 | EDC Free Coalition
Foto Actie voor het gebouw van de Europese Commissie © DE RIBAUCOURT PHOTOGRAPHY .

Vijftien leden van de de EDC-Free Europe coalitie, waar WECF deel van uitmaakt, stuurden Jose Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie,  vandaag een enorme EDC Vrij poster met een dringende oproep tot actie tegen hormoonverstorende stoffen in producten om ons heen.

De EDC-Free Europe Coalitie die honderden Europese organisaties (1) vertegenwoordigt, heeft tientallen foto's van campagne-activiteiten in heel Europa verwerkt in een portret van Barroso. Zij doet een beroep op de Commissie voorzitter om snel de vertraagde EDC beleidsvoorstellen om de gezondheid van mensen beter te beschermen en chronische ziekten te voorkomen naar voren te brengen.Chronische ziektes geassocieerd met EDCís, hormoonverstorende stoffen, zijn  een belangrijke uitdaging voor de volksgezond aangezien preventie van ziektekosten van grote waarde is voor de economie.

De campagne-actie van vandaag roept Barroso nogmaals op, zoals eerder dit jaar in een brief aan de Commissie, om een eind te maken aan de vertraging wat betreft de regelgeving op hormoonverstorende stoffen(EDC's), en tot onmiddellijke maatregelen om de blootstelling van mensen hieraan te verminderen.

De coalitie stelt dat een uitgesteld besluit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. De dagelijkse blootstelling van de bevolking aan kleine hoeveelheden chemicaliŽn met een hormoonverstorende werking wordt door wetenschappers steeds meer in verband wordt gebracht met en sterke toename van chronische ziekten en aandoeningen.

" Het is democratisch overeengekomen door het Europees Parlement, dat wetenschappelijke criteria voor EDC's in december van dit jaar zou worden vastgesteld. Het recente besluit van de Europese Commissie om een effectbeoordeling te lanceren op criteria negeert deze december deadline. Sinds wanneer worden wetenschappelijke criteria bepaald door milieueffectrapportages? Deze actie negeert de wens van het publiek en gaat in tegen wetenschappelijke aanbeveling" zegt Lisette van Vliet, HEAL, een van de campagnepartners in de coalitie.

Wetenschappers die actief betrokken zijn bij het  onderzoek naar hormoonverstoorders maakten hun standpunt over de noodzaak van dringende actie eerder dit jaar heel duidelijk. In mei 2013, ondertekenden 89 vooraanstaande gezondheidswetenschappers uit de hele wereld de Berlaymont verklaring die de Europese Commissie oproept op te treden. (3) Ze sommen EDC-gerelateerde aandoeningen op, zoals onder andere onvruchtbaarheid, aangeboren afwijkingen (en testiculaire kanker), borstkanker, prostaatkanker, ADHD, obesitas en diabetes.

Argumenten van de industrie lijken echter belangrijker dan wetenschappelijke criteria om EU-burgers te beschermen tegen schadelijke stoffen. Dit lijkt ten grondslag te liggen aan de reden waarom de beslissing ten aanzien van EDCs  wordt  uitgesteld.

In oktober uitten de Zweedse en Deense ministers van Milieu al hun bezorgdheid in een brief aan Janez Potčnik, de Europese Commissaris voor Milieu.


"HEAL is van mening dat de Commissie voldoende wetenschappelijke inbreng heeft verkregen en het pesten van de industrie over de criteria zou moeten kunnen weerstaan. Het moet zo snel mogelijk een herziene strategie publiceren en ervoor te zorgen dat REACH geen chemische stoffen die hormoonontregelaars zijn autoriseren wanneer er veiliger alternatieven bestaan" aldus Lisette van Vliet toe.

Het volledige persbericht in het Nederlands kan hier worden gedownload

Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017

Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017

WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiŽring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen EuroparlementariŽrs op om criteria te verwerpen
27.09.2017