Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Het belang van gelijke rechten in Centraal-Azie

Als onderdeel van het EWA programma heeft WECF eind april in samenwerking met YEC een training gefaciliteerd in Dushanbe

31.05.2013 | WECF Nederland
In het kader van het EWA project, heeft het Youth Ecological Centre (YEC) in samenwerking met WECF een gender training georganiseerd voor WECF’s lokale EWA project partners (YEC en ASDP NAU) en andere belanghebbenden.

Het uiteindelijke doel van de WECF Empower Women – Benefit for All (EWA) programma is om bij te dragen aan economische en politieke versterking van de rol van vrouwen met lage inkomens uit rurale gebieden in Centraal Azië en Zuidelijk Afrika.
 
De hoofdpunten binnen het EWA programma bestaan uit hoe vrouwen toegang kunnen krijgen tot verschillende hulpmiddelen om hun eigen kostwinning te creëren, met waarborging van gelijke rechten en duurzaamheid.

Juist dit aspect van het EWA programma is van groot belang in Centraal Azie en Tajikistan, aangezien hier steeds meer mannen de rurale gebieden verlaten om in het buitenland te werken. De mannen die naar het buitenland vertrekken, moeten hun vrouwen blijven ondersteunen met hun inkomen zodat hun families kunnen overleven. Hulpmiddelen die nodig zijn, zijn onder andere de toegang tot land, de toegang tot leningen, zaden, markten en kennis.

Hoewel het lastig is om deze hoofdpunten aan te pakken, probeert WECF alsnog om kritische input te geven om op een beleidscampagne aan te sturen die gericht is op hervormingen in de agricultuur in Tajikistan. Daarnaast is het versterken van de positie van vrouwen op zowel lokaal niveau als op regionaal en nationaal niveau door het geven van leiderschap trainingen heel belangrijk om voor een langere tijd duurzame verandering naar gender equality te bewerkstelligen. Echter, ook mannen moeten dit traject leren kennen.

Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019