Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF zegt: “Genoeg is genoeg!”

Maatschappelijke organisaties zijn massaal weggelopen van de Klimaattop in Warschau en roepen overheden op om "politieke ambitie te verbinden met de realiteit van het klimaat en nu eens echt tot actie over te gaan.”

22.11.2013 | WECF
Maatschappelijke organisaties liepen massaal weg van de Klimaattop in Warschau en riepen overheden op om "politieke ambitie te verbinden met de realiteit van het klimaat en nu eens echt tot actie over te gaan.” WECF was een van de NGOs die besloot uit de Klimaattop te stappen.
 

Afgevaardigden van vrouwenorganisaties, waaronder WECF en GenderCC, liepen massaal weg van de Klimaattop. Samen met honderden NGO's protesteerden ze tegen de minimale vooruitgang die overheden boekten tijdens de onderhandelingen. Onderhandelaars beweren dat de COP19 geen echte resultaten oplevert ondanks het massale wetenschappelijke bewijs en het zichtbare bewijs van door tyfoons getroffen landen. De klimaatveranderingen hebben nu al gezorgd voor miljoenen slachtoffers.

De vrouwen die de vergadering verlieten gaven als voorbeeld dat tijdens de overstromingen in Bangladesh - 60 % van de slachtoffers vrouwen waren. Merendeel van de doden of verdwijningen bij dergelijke rampen is vrouw.

"Onze afgevaardigden kwamen uit alle uithoeken van de wereld om deel te nemen aan wat zij dachten dat ambitieuze onderhandelingen zouden worden over hoe we onze planeet, onze samenleving en onze toekomstige generaties zouden kunnen beschermen  tegen de op hol geslagen klimaatveranderingen. Tegen deze verwachtingen in kibbelde de regeringen onderling, terwijl de Noordpool langzaam smelt en er stormen woeden buiten de muren van de vergaderzaal” zei Sabine Bock, coördinator Klimaat & Energie bij WECF. Bock vervolgt:  " Het is onaanvaardbaar dat overheden niet tot een akkoord kunnen komen alleen al als noodmaatregel. Dit ondanks de schade die de klimaatveranderingen met zich mee brengen.”

Sascha Gabizon, directeur van WECF zegt: "We missen toewijding, met name bij Europese landen zoals Frankrijk , Nederland , Duitsland en Polen . Velen van ons zijn bezorgd over de dominantie van de belangen van het bedrijfsleven bij dit soort onderhandelingen, met name op het gebied van kolen, schaliegaswinning en kernenergie. In plaats van te investeren in duurzame energie en alle subsidies voor fossiele brandstoffen inplaats van in nieuwe kerncentrales, zien we dat kleine producenten van bijvoorbeeld zonne-energie worden geremd in hun ontwikkelingen in Spanje, Frankrijk en nu dus ook in Duitsland. Het is onaanvaardbaar, zakelijke belangen, wat betreft
fossiele brandstoffen, moeten geheel buiten de VN-onderhandelingen gehouden worden.”

Gabizon vervolgt : " Wij als vrouwenorganisaties hebben ervoor gezorgd dat alle grote maatschappelijke organisaties massaal de onderhandelingen verlieten, onder het thema “polluters talk, we walk” . " We zullen samenwerken met overheden om tot echte uitkomsten te komen. Zowel hier bij  de COP als wanneer we weer thuis zijn.”

Isis Alvarez, vertegenwoordiger van de Global Forest Coalition uit Colombia, die deelnam aan het leiderschaps' trainingsprogramma van WECF tijdens COP 19, zei :

"Dit is een heel speciaal moment waarbij alle verschillen die er zijn binnen het maatschappelijk middenveld er even niet toe doen en er gezamenlijk geprotesteerd wordt tegen de manier van onderhandelen tijdens de klimaatonderhandelingen hier in Warschau.”

Sabine Bock concludeert : "Natuurlijk zullen de vrouwen binnen ons netwerk blijven zoeken naar effectieve lokale oplossingen. We hebben gezien hoe vrouwen en mannen projecten uitvoeren op het gebied van duurzame energie en efficiënt gebruik van energie. Deze oplossingen zijn klaar om geimplementeerd te worden, maar hier is de financiële steun van alle wereldleiders voor nodig. Wij zullen er volgend jaar in Bonn en Lima weer bij zijn. Hier zullen wij eisen dat de maatregelen die regeringen willen treffen in verhouding zijn met de steeds erger wordende dagelijkse stormen. Wij zijn van mening dat regeringen in staat moeten zijn de klus te klaren. Wij hopen de ogen van alle overheden geopend te hebben en zij nu daadwerkelijk tot actie over zullen gaan.”

Meer over WECF op de COP19 in Warschau is hier te vinden


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

Klimaattop Katowice: hoog tijd om wakker te worden
Terwijl wij in het Noorden van de wereld klagen over te warme zomers, is klimaatverandering in andere delen van de wereld al een zaak van leven en dood.
28.12.2018