Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Europees Milieu Agentschap: Gezondheidsrisico’s BPA ontkend door industrie

Door middel van bevooroordeelde wetenschappelijke onderzoeken probeert de BPA industrie de gezondheidsrisico’s van deze hormoonverstorende stof te bagetalliseren

01.02.2013 | Chantal van den Bossche




Een deel van het rapport van het Europees Milieuagentschap laat zien dat Voedselveiligheidscentra in Europa en de VS liever afgaan op een aantal wetenschappelijke onderzoeken die vaak gedateerd zijn en gesponsord door de BPA industrie, dan dat ze omkijken naar de vele nieuwe en onafhankelijke onderzoeken.

De reden is makkelijk te bedenken. De nieuwe onderzoeken hebben allemaal geconstateerd dat BPA een negatief effect heeft op de gezondheid van ieder mens. Vooral voor vrouwen, want BPA wordt een hormoonverstoorder genoemd. Dit betekent dat het ons immuunsysteem, onze reproductie en ons gedrag aantast. Vaak zit BPA, voluit Bisphenol A, in speelgoed en andere kinderproducten. In de VS zijn er BPA-sporen gevonden in 93% van alle inwoners en Frankrijk heeft sinds kort alle Endocriene Disruptors in de ban gedaan.   

Lees hier het volledig artikel in het  Engels

Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017

Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017

WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiëring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017