Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Een giftige plas

‘s Werelds bestverkochte onkruidverdelger gevonden in menselijke urine door heel Europa

24.06.2013 |
Uit onderzoek van Milieudefensie en Friends of the Earth Europe in achttien Europese landen bleek vorige week dat  sporen van de onkruidverdelger glyfosaat   teruggevonden zijn in menselijke urine. Zelfs bij mensen die niet direct met het middel in aanraking zijn geweest. Het onkruidverdelgingsmiddel blijft als residu achter op voedselgewassen zoals tarwe, suiker, soja, mais.

Glyfosaat wordt gebruikt door boeren, tuinders, lokale overheden en particulieren om onkruid te bestrijden. Zo wordt het uitgebreid toegepast bij de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen die in Europa geďmporteerd worden voor gebruik als veevoer, met name soja uit Zuid-Amerika. De meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat gebruik van glyfosaat in de landbouw in tien jaar meer dan verdubbelde. Het is de meest gebruikte herbicide in Nederland en het gebruik neemt ieder jaar toe, ook in de rest van Europa.

Uit de testresultaten kwam onder andere naar voren dat gemiddeld 44% van de urinemonsters glyfosaat bevatte.

De resultaten weerspiegelen de groeiende bezorgdheid over de toenemende blootstelling aan onkruidverdelgers op basis van glyfosaat. Dit soort onkruidverdelgers wordt veelal gebrui kt door boeren, publieke dienstenen tuinders in heel Europa. Maar het is ook gewoon verkrijgbaar op de schappen van de tuinwinkels in spuitbussen (het is de actieve stof in het middel Roundup van Monsanto).

Er wordt voorspeld dat het gebruik van glyfosaat verhoogd wordt wanneer er meer genetisch gemodificeerde gewassen verbouwd worden in Europa. In de Verenigde Staten is dit al het geval. Daar zijn ook al wetenschappelijke studies verricht naar de gezondheidseffecten van blootstelling aan glyfosaat die tot grote verontrusting hebben geleid. noot: http://www.mdpi.com/1099-4300/15/4/1416

Marie Kranendonk, gezondheid- en milieuadviseur van WECF zegt hierover:
Glyfosaat  is al heel lang een zeer verdachte stof, en o,a,uit recent onderzoek in Amerika wordt duidelijk dat het in het menselijk lichaam de stofwisseling kan verstoren en de werking van enzymem verhindert die de cellen moeten ontgiften. Voor zoogdieren –dus ook mensen- kan het schade aan de voortplanting geven. Veel chronische ziekten kunnen volgens de onderzoekers door deze verstorende werking ontstaan. Pesticide resten worden ook gevonden in de urine van zwangere vrouwen, zo bleek uit een breed opgezet onderzoek van de Erasmus universiteit in Rotterdam in 2008.

Ondanks het wijdverbreide gebruik van glyfosaat, is er tot op heden weinig controle op deze stof in voedsel, water of het milieu. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) test niet op de aanwezigheid van dit gif op groente en fruit. Dit is de eerste keer dat er een controle is uitgevoerd op de aanwezigheid van deze onkruidverdelger in het menselijk lichaam over meerdere landen in Europa.

Friends of the Earth Europe vindt de testresultaten alarmerend zijn. Ze geven namelijk aan dat Europeanen dagelijks blootgesteld zijn aan glyfosaat zonder dat de oorzaak duidelijk is, blootstelling is dus ook moeilijk te vermijden..  De testresultaten laten volgens FOE-Europe zien dat er te weinig actie ondernomen wordt door de autoriteiten om de volksgezondheid te beschermen en dat de onkruidverdelger veel te veel gebruikt wordt in Europa.

Friends of the Earth Europe de heeft de Europese Unie opgeroepen  om te onderzoeken hoe het komt dat er sporen van glyfosaat in het menselijk lichaam terecht kunnen komen. Ook willen ze dat de controle op deze stof in zowel het milieu als in ons voedsel en water verhoogd wordt. Daarnaast moeten er onmiddellijk beperkingen gelegd worden op het gebruik van glysofaat als onkruidverdelger.

De Europese Unie heeft een zelfde soort middel :glufosinat, van de firma Bayer, ook al uit voorzorg tijdelijk aan banden gelegd. Eerst wil men meer duidelijkheid over de mogelijke gezondheidseffecten, het middel zal waarschijnlijk binnen enkele jaten niet meer in Europa mogen worden verkocht. Maar Bayer wil in de VS een nieuwe grote fabriek voor dit product bouwen om te concurreren met Roundup van Monsanto. Noot: http://www.pan-germany.org/download/presse/PI_Glufosinat_130516_Final.pdf

De verbouw van genetisch gemanipuleerde gewassen is toegestaan in de VS en wordt door firma’s als Monsanto gepropageerd in veel ontwikkelingslanden en oost Europa. Het is niet onwaarschijnlijk dat dat met het toenemende gebruik van glyfosaat en verwante middelen gepaard zal gaan.

Daarom  zou volgens WECF moeten worden gestreefd naar een wereldwijd verbod op deze stoffen. Via het geďmporteerde voedsel blijft de schadelijke stof een gevaar voor de gezondheid van Europese burgers, Maar ook een gevaar voor de boeren tuinders en consumenten in landen buiten de EU.


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017

Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017

WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiëring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017