Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


8 Maart: Internationale Vrouwendag

Met het oog op de internationale vrouwendag vrijdag 8 maart wil WECF vooral aandacht vragen voor de negatieve impact van milieuvervuiling op de gezondheid van vrouwen en hoe dit zelfs kan leiden tot geweld richting vrouwen en meisjes

07.03.2013 | Chantal van den Bossche
In haar statement verklaart WECF dat milieuvervuiling door de mijnbouw en het gebruik van schadelijke stoffen vooral een negatieve impact heeft op de levenskwaliteit van vrouwen. Met name hun gezondheid, welzijn en levensonderhoud worden hierdoor flink aangetast. Ook de gevolgen van klimaatverandering en het gebrek aan de implementatie van het mensenrecht tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen dragen hieraan bij.

WECF heeft afgelopen december de 57ste sessie van de Commissie voor de Status van Vrouwen bijgewoond en samen met andere organisaties een Statement gepresenteerd over de impact van milieuvervuiling op vrouwen. WECF roept nationale overheden en de internationale gemeenschap op om besluitvaardige maatregelen te nemen.

Lees hier het complete WECF Statement