Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


2013: Uitgeroepen tot het Jaar van Luchtkwaliteit door de EU

WECF onderschrijft het standpunt van de Vlaamse Gezinsbond over Luchtkwaliteit en gezondheid van kinderen

03.04.2013 | Marie Kranendonk
Copyright picture: Aller Air

WECF werkt al enige tijd samen met de Vlaamse Gezinsbond ( met 250.000 gezinnen als lid! ) in het in het KINDNORM of CHILDPROOF initiatief. Hiermee willen ze bereiken dat de normen en wetgeving beter afgestemd worden op de bescherming van kinderen, omdat die veel gevoeliger zijn voor vervuiling en schadelijke stoffen.

Dit initiatief wordt ondersteund door wetenschappelijke deskundigen. CHILDPROOF heeft nu een gezamenlijk standpunt uitgebracht over luchtkwaliteit en de gezondheid van kinderen.

Elk kind heeft het recht om veilig en gezond geboren te worden en op te groeien. Met
die visie hebben de Gezinsbond en het Onderzoekscentrum- en Informatiecentrum van
de Verbruikersorganisaties (OIVO) het informele netwerk CHILDPROOF opgericht. Zo
komen middenveldorganisaties en wetenschappers bijeen om milieu en gezondheidsthema’s te bespreken, steeds vanuit het oogpunt van het kind. De Europese Commissie heeft 2013 als het ‘Jaar van de Lucht’ uitgeroepen. Meteen is dat een extra reden voor CHILDPROOF om de aandacht te vestigen op de gezondheidseffecten van luchtvervuiling op kinderen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) sterven er in Europa jaarlijks ruim 400.000 mensen voortijdig door luchtvervuiling en dat is onaanvaardbaar.

Lees hier het hele artikel van Danielle Van Kalmthout van de Studiedienst van de Gezinsbond uit het blad De Bond

Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019