Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF in Sotsji : Sporten voor een gezond milieu en gelijke rechten

WECF directeur Sascha Gabizon sprak tot Internationaal Olympisch Comité in Sotsji, Rusland, over milieubeheer, volksgezondheid en gelijke rechten voor iedereen

03.11.2013 | WICF
Vrouwen die geen toestemming hadden om te stemmen of studeren stichtten begin 20e eeuw de eerste vrouwen hockey club op in Nederland

‘Verandering van vandaag voor een beter morgen' was de titel van de 10e IOC Wereldconferentie voor sport en  milieu die plaatsvond in Sotsji , Rusland van 30 oktober tot 1 november 2013. De conferentie werd georganiseerd door het Internationaal Olympisch Comité en de UNEP , het Milieuprogramma van de Verenigde Naties .

Ondanks de titel van de conferentie, vond de conferentie plaats in een tijd vol spanning, met voortdurend op de achtergrond de zaak rondom de Greenpeace-activisten die gevangen waren gezet en de anti homo wetgeving.

Sascha Gabizon sprak in Sotsji over de " Sustainable Development Goals," waarover wereldwijd wordt onderhandeld door overheden in het kader van de uitvoering van de Rio +20 toezeggingen. In haar presentatie benadrukt mevrouw Gabizon dat ondanks de millenniumdoelstellingen en een gemiddelde 100 miljard US Dollars die jaarlijkse geinvesteerd wordt  in ontwikkelingssamenwerking , armoede blijft toenemen , ook in middeninkomenslanden . De meerderheid van de armen zijn vrouwen, zowel in de minst ontwikkelde als in de geïndustrialiseerde landen.  Om armoede daadwerkelijk te elimineren  moeten onderliggende oorzaken van ongelijkheid aangepakt worden. Gemeenschappen die in armoede leven zijn het zwaarst getroffen door de vernietiging en vervuiling van het milieu. Dit komt doordat zij voor hun voortbestaan afhankelijk van de natuur, visserij, landbouw en verzamelen vruchten en noten etc.

Sporten voor gelijke rechten
Gabizon gaf voorbeelden van beleid en regelgeving die ongelijkheid verminderen en het welzijn bevorderen, zonder de vernietiging van het milieu. Zij pleitte voor gelijke kansen voor vrouwen in duurzame ontwikkeling en voor economische en politieke macht voor vrouwen. Gabizon gaf het voorbeeld van haar overgrootmoeder , - die niet mocht stemmen of studeren - maar die de eerste vrouwen hockeyclub in Nederland opgerichtte. Hiermee benadrukte zij het belang van sport als een voorloper voor gelijke rechten. Zij adviseerde het olympisch comité gelijke rechten van mensen met een verschillende seksuele geaardheid  te verdedigen en het stellen van minimumnormen om ervoor te zorgen dat de Olympische Spelen geen negatieve impact op het milieu en de gezondheid van bijvoorbeeld omwonenden. zullen hebben. In dit verband vermeldde zij dat de "green building" criteria die in Sotsji worden gehanteerd, die het gebruik van asbest niet langer toestaan, Helaas is Rusland tot op heden een van de grootste producenten , gebruikers en exporteurs van asbest. Sascha Gabizon hoopte dat de “green building” criteria in heel Rusland gehandhaafd zullen worden en dat Rusland zal stoppen met asbestproductie en de Rotterdam Conventie zal gaan steunen.

Hormoonverstoorders
Gabizon presenteerde ook recent onderzoek over hoe schadelijke chemische stoffen die worden aangetroffen in plastics en pesticiden - de zogenaamde " hormoonverstoorders " - zijn een groot risico voor de gezondheid , met name voor kleine kinderen. Ze riep de olympische beweging op om het gebruik van schadelijke chemicaliën zoals Bisphenol A en andere EDC's tegen te gaan , onder meer door het geleidelijk invoeren van een verbod op plastic flessen en het gebruik van pesticiden tijdens de olympische spelen . Op de Pacific Games in juni 2015 zullen herbruikbare flessen en waterfonteinen beschikbaar worden gesteld .Gabizon hoopte dat dit ook nog tot de mogelijkheid in Sotsji zou behoren.


Meer Nieuws

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018

Sascha, gefeliciteerd!
WECF International Directeur nieuw op nummer 33 in Duurzame Top 100 Dagblad Trouw
10.10.2018

Nederland in de volgende versnelling - Adopteer een SDG LIVE!
WECF en Building Change organiseerden conferentie in Den Haag om mede aandacht te vragen voor meer inzet beschermen vrouwenrechten wereldwijd én in Nederland
02.10.2018

WECF presenteert Petititie Nationaal Plan Hormoonverstorende Stoffen in Tweede Kamer
Afgelopen dinsdag 25 september was Sanne Van de Voort (links op de foto) namens WECF in de Tweede Kamer om samen met Wemos, Tegengif en de Plastic Soup Foundation haar Nationaal Actieplan Hormoonverstorende Stoffen aan te bieden aan Tweede Kamerleden.
30.09.2018