Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF & Een Veilig Nest blij met aandacht voor hormoonverstorende stoffen in Zembla.

WECF vraagt al jarenlang aandacht voor een thema dat in heel Europa serieus genomen lijkt te worden, behalve in Nederland: de schadelijke invloed van hormoonverstorende stoffen op de gezondheid van zwangere vrouwen en kleine kinderen.

19.12.2013 | WECF
Op donderdagavond 19 december besteedde het VARA TV programma Zembla aandacht aan een thema waar WECF zich al jaren sterk voor maakt. 

De ontwikkeling van een baby kan namelijk negatief beďnvloed worden door zogeheten hormoonverstorende stoffen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze chemicaliën het hormoonsysteem van de baby in de war kunnen brengen wat tot blijvende gezondheidsschade kan leiden. Zwangere vrouwen staan dagelijks bloot aan deze chemische stoffen. Ze zitten o.a. in onze voeding, in plastic, in verzorgings- en schoonmaakproducten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormen hormoonverstorende stoffen een bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu.

ZEMBLA reisde voor deze aflevering af naar Denemarken. Daar geeft de overheid via publiekscampagnes wel voorlichting aan zwangere vrouwen hoe ze deze stoffen zo veel mogelijk kunnen vermijden. Deense politici hebben hormoonverstorende stoffen al jaren hoog op de agenda staan. Om de volksgezondheid te beschermen weert de Deense overheid stoffen uit consumentenproducten. Ook andere Europese landen als Zweden, Frankrijk en België nemen maatregelen.

WECF brief aan Minister Schippers
“Waarom doet Nederlandse overheid niets om kwetsbare groepen te beschermen tegen zorgwekkende stoffen?” Deze vraag stelt WECF in een open brief aan de Minister van Gezondheidszorg en de staatssecretarissen van Milieu en Economische Zaken die gelijk na de uitzending van Zembla werd verstuurd.

Minister Schippers van Volksgezondheid en het RIVM zien namelijk geen aanleiding om in te grijpen. Ze lieten in een reactie aan ZEMBLA weten dat ze het te vroeg vinden voor maatregelen. Toxicoloog professor M. Van den Berg van Universiteit Utrecht vindt dat opmerkelijk. 'Het lijkt of de minister meer deskundigheid en kennis heeft dan op dit moment 100 wetenschappers, artsen, toxicologen hebben die zeggen: we moeten wel voorzichtig zijn met deze stoffen en dus lijnrecht tegenover de mening van de minister staan.' Minister Schippers liet via haar woordvoerder in de Zembla uitzending weten: 'deze informatie al in voldoende mate beschikbaar is voor deze groepen.'  Helaas is het zo dat zwangere vrouwen in Nederland niet door de overheid worden voorgelicht over de risico’s van de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. 

Bron: http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/19-12-2013/hormoonverstorende_stoffen_zijn_gezondheidsrisico_voor_baby
'Zorgwekkende Stoffen’, uitzending van donderdag 19 december: http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/19-12-2013

Er is voortschrijdend wetenschappelijk inzicht dat blootstelling aan zelfs hele lage doses EDC’s de ontwikkeling van de hersenen en andere organen verstoort.Denemarken, Zweden en Frankrijk hebben al wettelijke stappen genomen om bepaalde EDC’s te verbieden en kwetsbare bevolkingsgroepen pro-actief te informeren, zoals bleek uit de uitzending van Zembla, maar Nederland blijft achter.

Vermijding van blootstelling is vrijwel niet mogelijk voor de burger
Wettelijke bescherming loopt  ver achter bij nieuwe wetenschappelijke inzichten. De toelatingsnormen voor chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen zijn niet afgestemd op schadelijke effecten die bij blootstelling aan zeer lage doses EDC’s kunnen optreden. Ze zijn ook niet afgestemd op de veel grotere gevoeligheid van kinderen in hun ontwikkeling voor en na de geboorte. Zoals uit de Zembla uitzending bleek, kan de Nederlandse overheid niet meer volhouden dat producten op de Nederlandse markt wat betreft EDC’s veilig zijn.

Meer weten?

www.eenveilignest.nl , een website van WECF die speciaal is bedoeld voor jonge ouders die hun eerste stappenop het gebied van groen ouderschap zetten, biedt een Q&A met informatie over hormoonverstorende stoffen. Ook zijn consumentenfolders beschikbaar over babyverzorging, cosmetica voor zwangeren, schoonmaakmiddelen en speelgoed en bestaat er een speciale kluswijzer voor de niet-zwangere partner en een lijst met handige tips hoe hormoonverstorende stoffen zoveel mogelijk te vermijden.

  • WECF zet zich al jarenlang in voor een strengere wetgeving in Europa en Nederland op het gebied van schadelijke stoffen en de invloed hiervan op onze gezondheid.
  • Meer lezen over ons lobbywerk kun je hier.
  • Een WECF overzichtspagina in het Engels over EDC's is hier te vinden.
  • Zembla vertaalde de Deense overheidsfolder in het Nederlands. Je vindt de link hier. Ook besteedt Zembla op haar website ruim aandacht aan WECF & Een Veilig Nest.
  • Je kunt natuurlijk ook altijd onze facebook pagina’s van Een Veilig Nest, WECF Nederland of WECF International LIKEN of ons volgen via twitter


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF Nederland reageert op de landbouwnota van Minister Schouten: “Kringlooplandbouw is mooi, maar gaat niet samen met pesticiden”
In september presenteerde Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw: “Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, Nederland als koploper in kringlooplandbouw.” Deze week werd over haar plannen voor de financiering van deze visie in de Tweede Kamer gedebatteerd.
01.11.2018

Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen
Na eerder onderzoek door WECF tonen metingen van de provincie vervuiling boven de norm aan
26.09.2017

"Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"
WECF Nederland publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
24.03.2017 | Margriet Samwel-Mantingh

Europese Commissie neemt beslissing over EDC criteria
Geheel in tegenspraak met voorzorgsprincipe: Schandalig voorstel, aldus artsen-, vrouwen- en milieuorganisaties
16.06.2016