Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


"Nieuwe EU migratielimieten BPA onvoldoende"

WECF kritisch over vastgestelde migratielimieten in artikel van ChemicalWatch

11.03.2014 |
Speelgoedtest tijdens de eerste Nederlandse Speelgoed Conventie georganiseerd door WECF, Utrecht, november 2011

De Europese Commissie die verantwoordelijk is voor speelgoedveiligheid heeft besloten om migratielimieten vast te stellen voor bisphenol A (BPA) en drie vlamvertragers in speelgoed. BPA wordt gebruikt voor het produceren van plastics die onder andere in speelgoed zitten. De limiet is vastgesteld op 0.1mg/l. BPA is geclassificeerd als giftig (categorie 2) in de CLP wetgeving. In 2011 werd BPA-gebruik al verboden in babyflesjes.

Elisabeth Ruffinengo, project- en advocacy officer van WECF, werd voor dit artikel geïnterviewd. Zij lichtte toe dat WECF van mening is dat het beter zou zijn om deze stoffen in speelgoed te verbieden. “Als we ons realiseren dat kinderen vaak op speelgoed zuigen is het duidelijk dat een verbod de beste keuze is voor de publieke gezondheid”. Omdat het onduidelijk is waar het no-effect niveau ligt voor BPA lijken migratielimieten dus onvoldoende.

Klik hier voor het volledige artikel van Vanessa Zainzinger in ChemicalWatch.


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDC’s blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015