Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


EWA Kirgizië: leiderschapstrainingen en de toegang tot drinkwater

Een verhaal over WECF’s partner CAAW

29.09.2014 |
Wie zijn de lokale partners van WECF? We introduceren hen, zodat het werk van deze organisaties beter bekend wordt. Deze keer willen we graag Central Asian Alliance for Water and Sanitation (CAAW) uit Kirgizië presenteren.

Plattelandsvrouwen in het dorp Naiman in Kirgizië zijn actief betrokken geweest bij het veranderen van de Gemeenschap Drinkwater Gebruikers Unie (GDGU) en zijn actief binnen de management structuren inclusief de Algemene Vergadering van GDGU.

Een van de redenen hiervoor is dat vrouwengroepen hun kennis konden toepassen die ze hadden opgedaan tijdens een training over gender en leiderschap. Daar hadden ze bijvoorbeeld geleerd over het opbouwen van zelfvertrouwen.

Het CAAW team, samen met de vrouwengroepen, bediscussieerde en analyseerde de resultaten van het geïmplementeerde werk tijdens dorpsbijeenkomsten.

Hier is het verhaal van Kalys Kurbanalieva. Zij was als leider van de gemeenschap betrokken bij de empowerment van vrouwen voor leidinggevende posities en was ook betrokken bij het teweegbrengen van veranderingen in het leven van de plattelandsgemeenschap in haar dorp Naiman uit de Nookat rayon.

Kurbanalieva is leider van de gemeenschap in haar dorp en heeft al verscheidene jaren met de gemeenschap gewerkt. Als leider heeft ze bijgedragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van haar dorp. Maar het was voor het eerst tijdens een dorpsbijeenkomst met CAAW dat ze hoorde dat de toegang tot de drinkwatervoorziening wordt verschaft door GDGU. Ze leerde ook dat GDGU een openbare structuur heeft en niet aan de staat toebehoort, zodat elk lid van GDGU en de gemeenschap de mogelijkheid heeft om het systeem van de drinkwatervoorziening te verbeteren.

Gedurende de rapporteringsperiode van het project nam Kurbanalieva actief deel aan de training over gender en leiderschap en watermanagement. In deze training vergaarde ze kennis over het concept van gender, het mensenrecht op toegang tot water en watermanagement voor de gemeenschap. Ze leerde ook hoe ze andere actieve plattelandsvrouwen kon mobiliseren voor haar groep en hoe ze met hen moest samenwerken. In april 2013 gebruikte ze de kennis die ze had opgedaan tijdens de training om een groep actieve vrouwen bijeen te brengen die samen zouden werken om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het dorp. Op dit moment leiden Kurbanalieva en haar vrouwengroep vergaderingen waarin ze pleiten voor het belang van gendergelijkheid binnen het werk van GDGU.

De reden waarom het verhaal van Kurbanalieva is gekozen, is omdat zij profiteerde van de trainingen over gender en leiderschap en omdat we ook een echte verandering in haar leven kunnen zien. Een van haar successen, voortvloeiend uit het volgen van gender trainingen georganiseerd door CAAW, is het tastbare verschil dat zich voordeed in de ‘Naiman Suu’ van GDGU. De voormalige mannelijke directeur was niet enthousiast over gemeenschapswerk en kon niet effectief functioneren als voorzitter binnen de structuur van GDGU. Aan de formele vergaderingen van GDGU namen alleen mannen deel en de meerderheid van de onderwerpen die werden bediscussieerd gingen over technische dingen. Plattelandsvrouwen waren niet betrokken bij de vergaderingen. Op dat moment betaalde maar tien procent van de bevolking belasting voor drinkwater.

Snel na haar training kreeg Kurbanalieva veel steun van de dorpsbewoners die zeiden dat ‘ze een voorbeeld was geworden van een goed vrouwelijk rolmodel voor de andere vrouwen in het dorp’. Samen met andere plattelandsvrouwen ging ze vaak naar de Lokale Autoriteiten om GDGU te initiëren en ze nam maatregelen om de kwaliteit van het drinkwater in het dorp te verbeteren. Dorpsoudsten initieerden een algemene vergadering bijeenkomst en kozen Kurbanalieva als nieuwe directeur voor ‘Naiman Suu’ van GDGU. In juni vond een algemene vergadering plaats waar vrouwen de onderwerpen drinkwater en het belang van verandering binnen GDGU aan de orde stelden.

Voor de interventie van het programma had de bevolking maar twee uur per dag toegang tot drinkwater. Het was moeilijk voor vrouwen en meisjes om water naar huis te brengen en ze hadden geen tijd om lange afstanden af te leggen om water te halen uit een andere bron. Voordat de vrouwengroep werd opgericht wisten vrouwen niet dat ze dit wateronderwerp konden beïnvloeden en oplossen via GDGU. Tijdens veldbezoeken werd duidelijk dat veel vrouwen niet tevreden waren over het werk van GDGU. Na de leiderschapstrainingen en het oprichten van de vrouwengroep namen drie vrouwen zitting in de Raad en werd een vrouw Uitvoerend Directeur van GDGU.

Kurbanalieva en haar vrouwengroep organiseerden verschillende vergaderingen met de bevolking en richtten zich tot het dorpshoofd om zo GDGU te veranderen en om een algemene vergadering voor GDGU te creëren. Kurbanalieva heeft nu een goed platform gecreëerd voor het implementeren van haar eigen verkiezingscampagne, waarmee ze de interesse van plattelandsvrouwen voor de toegang tot drinkwater en gender onderwerpen in de lokale gemeenschap hoopt te vergroten.

Meer Nieuws

EWA Kirgizië: leiderschapstrainingen en de toegang tot drinkwater
Een verhaal over WECF’s partner CAAW
29.09.2014

Het Kirgizische abrikozen festival
Festival georganiseerd binnen het kader van het EWA programma
02.08.2014