Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Actie ondernemen tegen hormoonverstoorders

Druk op de Europese Commissie neemt toe om actie te ondernemen tegen hormoonverstoorders

11.03.2014 | De Gezinsbond/ChildProof platform
Na het Europees Parlement heeft nu ook het Franse Parlement een rapport gepubliceerd waarin het bij de Europese Unie aandringt om maatregelen te nemen tegen hormoonverstoorders. Het rapport stelt dat de volksgezondheid wordt bedreigd door de schadelijke effecten van hormoonverstoorders, wat zal leiden tot stijgende ziektekosten in de toekomst.

Ook in Frankrijk rijst de vraag aan de Europese Commissie om een nieuwe strategie over hormoonverstoorders (EDC's) uit te brengen waarin onder andere een definitie voor hormoonverstorende stoffen vastgelegd moet worden.

In 2013 riep het Europees Parlement de Europese Commissie op tot efficiŽnte maatregelen om de gezondheid van mens en dier tegen EDC's te beschermen. In de toelichting bij de resolutie is verder te lezen:

"Voor kinderen, jongeren en vrouwen in de vruchtbare leeftijd, groepen die gekenmerkt worden door een snelle ontwikkeling, is een hormonaal evenwicht van wezenlijk belang. Om die reden moeten zij extra beschermd worden tegen blootstelling aan hormoonontregelaars. De samenleving moet ook aan haar kwetsbaarste leden voldoende veiligheid bieden".

In haar antwoord op de resolutie zei de rapporteur voor het Europese Parlement Asa Westlund:
"Ons rapport toont duidelijk dat het tijd is voor coherente beleidsmaatregelen. We beschikken weliswaar niet over alle antwoorden, maar we weten voldoende om deze stoffen te reguleren in overeenstemming met het voorzorgbeginsel".


Het Europees Parlement stelt dan ook in haar resolutie dat de Europese Commissie de huidige wetgeving betreffende hormoonverstoorders moet herzien vůůr juni 2015 of dat een nieuwe wetgeving wordt voorgesteld, waarbij vooral aandacht moet gaan naar kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, kinderen en jongeren.

Er is weinig geweten over de lange-termijneffecten van bepaalde stoffen op de gezondheid, en al zeker niet over de effecten van 'cocktails' van bepaalde stoffen in ons lichaam. Het gebrek aan kennis is groot: van de ongeveer 100.000 chemicaliŽn op de Europese markt is slechts een fractie onderzocht. Methodieken zijn nodig om de toxiciteit van chemicaliŽn sneller vast te stellen. Wetenschappelijk onderzoek naar hormoonverstorende stoffen staat nog in de kinderschoenen, maar de stoffen worden nu al in verband gebracht met diverse ziektes en aandoeningen, waaronder:

een verminderde fertiliteit bij mannen; een abnormale ontwikkeling van geslachtsorganen, vooral bij jongens; vroegtijdige borstontwikkeling bij meisjes; diverse types kanker, zoals  borst- en prostaatkanker; obesitas en diabetes; Alzheimer en Parkinson.

Vandaar dat ook bij ons aandacht wordt gevraagd voor deze problematiek. Eind februari heeft Childproof, waar WECF ook lid van is, een standpunt over hormoonverstoorders aangenomen. Childproof is een interdisciplinair forum opgericht door de Gezinsbond en het OIVO met als doel de leefomgeving en gezondheid van kinderen te verbeteren. Childproof roept de nationale en Europese politiek dan ook onder andere op om:

  • Europese criteria te ontwikkelen om EDC's te identificeren, waarbij er rekening wordt gehouden met de specifieke kwetsbaarheid van jonge en ongeboren kinderen voor zelfs al zeer lage concentraties van deze stoffen.
  • Alle EDC's te identificeren en uit te bannen, vooral bij producten waar kinderen en zwangere vrouwen mee in contact komen.
  • Indicatoren te ontwikkelen om de blootstelling van kwetsbare groepen (prenatale en postnatale kinderen) aan EDC's te meten.
  • In beleidsmaatregelen m.b.t. EDC's rekening te houden met het feit dat prenatale en postnatale kinderen het gevoeligst zijn voor de effecten van hormoonontregelaars.
  • Zolang EDC's nog aanwezig zijn in producten moeten consumenten worden geÔnformeerd over de gezondheidsrisico's van hormoonontregelaars, zodat zij met kennis van zaken keuzes kunnen maken en hun gedrag en levensstijl kunnen aanpassen. Informatiecampagnes dienen in het bijzonder op de meest kwetsbare groepen te focussen (bv. informatiecampagne die zich tot zwangere vrouwen richt).

De Gezinsbond is samen met WECF (Women in Europe for a Common Future) en PAN-Europe (Pesticides Action Network Europa) een LIFE+ project gestart, genaamd CHILDPROTECT. LIFE+ projecten worden gefinancierd door het Directoraat Generaal Milieu van de Europese Commissie.De komende drie jaar zullen deze partners beleidsmakers, bedrijven en consumenten bewust maken van de problematiek van hormoonverstorende stoffen voor kinderen in onze leefomgeving.

Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen EuroparlementariŽrs op om criteria te verwerpen
27.09.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDCís blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015