Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF conferentie in Brussel: ChildProtect - Time to act!

Naar een EU beleid om kinderen te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen, met die boodschap organiseert WECF 19 februari, morgen, een bijeenkomst in Brussel als officiele start van het Life+ Project ChildProtect.

18.02.2014 | Chantal van den Bossche
Naar een EU beleid om kinderen te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen, met die boodschap organiseert WECF 19 februari, morgen, een bijeenkomst in Brussel als officiele start van het Life+ Project ChildProtect.

WECF, Women in Europe for a Common Future, is een internationaal netwerk van ruim 150 vrouwen- , milieu-en gezondheidsorganisaties, die samenwerken op het gebied van duurzame ontwikkeling. De missie van WECF is “Een Gezonde Leefomgeving voor Iedereen”.  Een van de  prioriteiten op dit moment voor WECF is werk rondom EDC’s , hormoonverstorende stoffen.  WECF vraagt al jaren aandacht voor de schadelijke effecten van hormoonverstorende stoffen op de gezondheid van zwangere vrouwen en kinderen.

WECF organiseert woensdag 19 februari als officiële start van het Life+ Project ChildProtect een lunch event in het Radisson Blu hotel in Brussel over hormoonverstorende stoffen waar met Europese wetenschappers, vertegenwoordigers van de Commissie, van het Europees Parlement als ook vertegenwoordigers van middenveldorganisaties gedebatteerd zal worden. Het is de start van een Life+ project ondersteund door de Europese Commissie, DG Milieu.

Met meer dan 3500 schadelijke chemische stoffen op de markt is het voor de gewone consument, producent of retailer niet makkelijk om te weten te komen wat wel en niet slecht is voor je kind. Wetenschappers zijn het er allemaal over eens dat kinderen een extra groot risico lopen bij vroege blootstelling aan schadelijke stoffen, ook al zijn het maar hele kleine hoeveelheden. De Europese regelgeving loopt achter bij de snelle ontwikkeling van nieuwe stoffen, en er zullen nog jaren overheen gaan voordat de zogeheten ‘Stoffen van Grote Zorg” (Substances of High Concern) zijn vervangen.

WECF stelt daarom dat het nu de tijd is om in actie te komen:  Time to Act!

Meer informatie en aanmelden:
Conference Time to act: Towards an EU policy to protect children from EDCs.

Meer informatie over het project ChildProtect vindt u hier

Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017

Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017

WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiëring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017