Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF organiseert succesvol debat over hormoonverstorende stoffen (EDC’s) in Brussel

Lancering van het Life+ Project ChildProtect: Gezondheid van Kinderen hoort eerste prioriteit te zijn

02.03.2014 | Chantal van den Bossche
Van rechts naar links: Martine Rohl van het Belgische Ministerie, Martin Seychell van DG Sanco, WECF-Directeur Sascha Gabizon, Peter Korytar, DG Environment en Genon Jensen, Directeur van HEAL

Dringende beleidsmaatregelen om kinderen te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen (EDCs) die ze in het dagelijks leven tegenkomen, daar vragen meer en meer wetenschappers om. Helaas is vooruitgang in het beleid rondom deze stoffen in de EU vastgelopen. “We spelen met vuur” constateerde kinderarts Dr. Gavin ten Tusscher, hoofd van de afdeling neonatologie van het Westfriesgasthuis ziekenhuis, tijdens het debat in Brussel.

Om het Life+ Project “ChildProtect – Protecting Children from Hormone Disrupting Chemicals” te lanceren hebben de NGOs “Women in Europe for a Common Future” (WECF), PAN-Europe en Gezinsbond een debat georganiseerd op 19 februari 2014 omtrent het beleid van de EU op het gebied van hormoonverstorende stoffen met leden van het Europees Parlement, wetenschappers, NGOs en vertegenwoordigers van de “Directorate Generals for Health and Environment”.

Hormoonverstoorders: een belangrijke uitdaging voor het Europese milieu- en gezondheidsbeleid
Er is steeds meer bewijs dat hormoonverstoorders permanente schade kunnen veroorzaken aan het hormoonsysteem van kinderen. Zwangere vrouwen worden dagelijks blootgesteld aan deze chemicaliën en brengen deze over naar de foetus. Hormoonverstoorders zitten onder andere in bespoten groenten en fruit, plastic, flessen, bestek, toiletspullen, cosmetica, speelgoed, kleren en schoonmaakmiddelen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de bedreiging van deze stoffen voor onze gezondheid benadrukt; de European Environment Agency benoemt ze als bedreiging voor het milieu. Hormoonverstorende stoffen (EDCs) zijn duidelijk een belangrijke uitdaging voor het Europese milieu- en gezondheidsbeleid, echter wordt het actieplan voortdurend uitgesteld.

Gezondheid van onze kinderen moet eerste zorg zijn
Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat perinatale blootstelling aan hormoonverstoorders (EDCs) diverse ziektes kan veroorzaken, zoals kanker, ADHD of diabetes, zelfs later in het leven. Dr. Gavin ten Tusscher, kinderarts van het Westfriesgasthuis in Hoorn, een ziekenhuis waar ze in de afgelopen jaren alle medische apparatuur EDC-vrij hebben gemaakt, opende de eerste ronde van het debat waarbij hij de effecten van hormoonverstorende stoffen en hoe kinderen daaraan worden blootgesteld toelichtte.


Blootstelling aan EDCs, bijvoorbeeld DEHP[2], komt het meeste voor onder de meest kwetsbare groep: premature baby’s die in hun eerste weken via een neussonde gevoed worden. Zij worden blootgesteld aan duizend keer meer hormoonverstorende stoffen dan volwassenen, met mogelijke onomkeerbare gezondheidseffecten zoals zaadbalkanker, afnemende kwaliteit van sperma en endometriose. De “American Medical Association” adviseert ziekenhuizen om DHEP-vrije apparatuur te gebruiken, echter hebben maar weinig ziekenhuizen dit advies gevolgd.

Onderzoek naar langetermijn effecten van EDC's
Janna Koppe, Prof Neonatologie aan de Universiteit van Amsterdam, presenteerde onderzoek naar de langetermijn effecten van hormoonverstorende stoffen (EDCs) die zelfs transgenerationaal kunnen zijn. Blootstelling aan EDCs kan negatieve gevolgen hebben zelfs in de kleinkindergeneratie. Het is dringend nodig dat EDCs vermeden worden tijdens zwangerschap; echter is dit bijna onmogelijk omdat deze stoffen in eten, plastic, toiletspullen en schoonmaakmiddelen zitten. Daarom is het belangrijk dat er streng reglement komt om zwangere vrouwen te beschermen tegen hormoonverstoorders. In de tussentijd moeten zwangere vrouwen voorlichting ontvangen over EDCs om ze de kans te geven om gezondere producten te kopen.

Vertraging van Europese EDCs strategie en criteria
De EU had als plan om in 2013 een strategie aan te nemen omtrent EDCs maar dit is vertraagd zonder nieuwe bekende tijdlijn. WECF-directeur Sascha Gabizon merkte op dat per jaar vertraging er vijf miljoen kinderen geboren worden binnen de EU met risico op langetermijn ziektes, wat zeer onverantwoordelijk lijkt. We moeten de argumenten versterken om kinderen te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen, zei Deense lid van het Europees Parlement (MEP) Christel Schaldemose tijdens het debat. We kunnen niet langer wachten.

Martijn Seychell van de “European Commission of DG Sanco” verantwoordde de vertraging van het ontwikkelen van een EDC strategie omdat het maatschappelijk middenveld de kans moet krijgen om een bijdrage te leveren aan de effectbeoordeling die dit jaar wordt uitgevoerd. Echter vroegen sommige deelnemers zich af waarom deze effectbeoordeling niet eerder was uitgevoerd, aangezien de criteria en strategie al afgerond moesten zijn. Hiltrud Breyer, Duitse MEP voor de Groene Partij was bezorgd om deze aanpak van DG Sanco en geshokt dat er na vier jaar verlof van het parlement niets veranderd was en dat beslissingen steeds werden uitgesteld. “De interim criteria voor EDCs die we hebben aangenomen worden niet eens uitgevoerd. Het lijkt alsof de Europese Commissie de huidige EDC wetgeving dereguleeerd door vertragingen of slechte uitvoering”.Ouders maken zich zorgen
Voor vele medische en maatschappelijke organisaties is het van groot belang om de kindergezondheid te beschermen tegen hormoonverstorende stoffen, zei Genon Jenson, Directeur van HEAL. Wij werken samen binnen de “EDC-free Europe” campagne om het gat tussen de wetenschap en het beleid te overbruggen en de toepassing van het voorzorgsprincipe te verzekeren. Lisette van Vliet (HEAL) heeft de Commissie opgeroepen tot de snelle opbrengst van een EU EDC strategie omdat er mogelijk enorme kosten oplopen door deze vertraging omtrent meerdere verdachte EDCs. Volgens TEDX is in de VS al uitgerekend dat een gebrek aan reglement voor EDCs ongeveer 1 biljoen USD per jaar aan kosten veroorzaakt voor de belastingbetalers. Door de werkelijke risico’s van EDCs voor kinderen hebben meerdere Europese landen besloten om zelf in actie te komen, inclusief Zweden, België, Frankrijk en Denemarken, waar ze verplichte vervanging van sommige EDCs zoals Bisphenol-A en Phthalates hebben die verder gaan dan de huidige EU regeling. Sascha Gabizon eiste gerichte informatiecampagnes en etikettering, vooral voor ouders van jonge kinderen. “Na een rapport over EDCs op Nederlandse TV explodeerde onze mailbox. Ouders zijn bezorgd, ze willen informatie en alternatieven maar ze hebben geen toegang tot deze informatie en dus worden hun kinderen onvrijwillig blootgesteld aan hormoonverstorende stoffen”.

Volgens WECF zijn de hoofdzakelijke actiepunten:
•    Kinderen beschermen door het voorzorgsprincipe toe te passen voor verplichte vervanging van bekende EDC chemicaliën in kinderproducten, neonatale verzorging en in de kinderopvang.
•    Een einde brengen aan de vertragingen van de EDC strategie van de EU – elk jaar worden er vijf miljoen baby’s geboren in de EU en deze vertragingen brengen voor hun gezondheidsrisico’s.
•    Overheden in Europa vragen om zwangere vrouwen onmiddelijk te informeren over EDCs en veiligere alternatieve producten.

[1] Nikkel is kankerverwekkend (groep 2) en een allergeen; volgens WECF hoort het niet in kinderspeelgoed te zitten
[2] DEHP is onderdeel van een groep van chemicaliën die ftalaten genoemd worden. Het is een weekmaker, een zogeheten plastic ontharder die ook in medische apparatuur wordt gebruikt. Er bestaat ook apparatuur zonder DEHP maar weinig ziekenhuizen maken hier gebruik van.

Het ChildProtect Life project heeft als doel om kinderen te beschermen tegen deze nadelige effecten van EDCs. Dit loopt evenwijdig met het EU doel voor 2020 omtrent de publieke gezondheid. Het ChildProtect Life project streeft om dit EU doel te bereiken door de totstandkoming van regelgeving waarbij verplichte vervanging van hormoonverstorende stoffen vereist wordt te versnellen.

Het uitgebreide verslag, alle video's en presentaties zijn te vinden op de Engelstalige website van WECF.

Dit project wordt ondersteund door het Life+ project van de Europese Commissie DG Milieu

Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDC’s blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015