Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Halfjaarlijks minisymposium REACH

WECF Directeur spreekt over REACH en handhaving vanuit de visie van de consument

23.04.2014 | Chantal van den Bossche
WECF organiseerde,  in samenwerking met het Ministerie van IenM, directie Veiligheid en Risico's, VNO-NCW en de vereniging voor de chemische industrie VNCI, op 23 april het halfjaarlijkse minisymposium over REACH

Het minisymposium was deze keer geheel gewijd aan handhaving van REACH en de CLP-verordening.

Op de agenda stond: Wat zijn prioriteiten van de inspecties? Wat komen ze tegen bij de bedrijven? Wat verwachten de industrie en de milieubeweging van de handhaving? Hoe zorgen we voor een gelijk speelveld?

Na de opening door VNCI voorzitter Colette Alma, sprak WECF Directeur Sascha Gabizon over de WECF visie op handhaving vanuit de veiligheid voor consumenten.
Dirk van Well van de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie sprak over de visie van de industrie op handhaving.

Chiel Bovenkerk (Inspectie Leefomgeving en Transport), Diana Martens (Insprectie SZW) en Peter Dekker (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) spraken over de werking van REAch en de CLP betrokken inspecties, ieder vanuit hun eigen expertise.

Het volgende minisymposium staat gepland voor oktober 2014.

WECF's bijdrage aan dit mini-symposium was mogelijk dankzijn financiele ondersteuning uit het LIFE programma van de Europese Commissie, DG Environment

Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen EuroparlementariŽrs op om criteria te verwerpen
27.09.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDCís blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015