Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF directeur Sascha Gabizon opent Stoffensymposium over Biociden

“We hebben etiketteringsplicht nodig, want de consument begrijpt niets van biociden”

09.10.2014 | WECF Nederland
Sascha Gabizon spreekt op het minisymposium

Sascha Gabizon, internationaal directeur WECF, opende op woensdag 8 oktober het halfjaarlijkse minisymposium over het Nederlandse stoffenbeleid in Den Haag. Het thema deze keer was de gewijzigde wetgeving voor biociden.

Biociden zijn chemische stoffen die bacteriën en ongedierte doden in producten om bederf, schimmel en rot of ongedierte tegen te gaan. Ze kunnen echter nadelige effecten hebben op de gezondheid, zoals allergische reacties en verminderde immuniteit.

Gezondheidsinformatie hard nodig
Gabizon hamerde in haar opening over biociden erop dat een etiketteringsplicht erbij hoort. “Een combinatie van gezondheidsinformatie en milieu informatie is nodig. Waarom is dit belangrijk? Omdat de consument helemaal niets begrijpt van biociden.” Ze somde producten op zoals kleren, ongediertebestrijding en verzorgingsproducten zoals deodorant, waarin biociden gevonden kunnen worden zonder dat de consument hier weet van heeft.
Gabizon verwees naar een Deense studie waaruit naar voren kwam dat 75% van de Denen biocide gebruikt, maar dat maar 1 op de 4 personen de risico’s daarvan weet. Ze vertelde dat het Deense ministerie van Milieu een campagne heeft gelanceerd om de consument te informeren over wat biociden zijn en hoe deze correct gebruikt moeten worden om geen schade aan de mens en het milieu te veroorzaken.

De zaal was bomvol met mensen uit allerlei bedrijfssectoren. Discussie en vragen gingen vooral over de praktische problemen die  het bedrijfsleven ontmoet bij uitvoering van de nieuwe biocidenwetgeving. Kleinere MKB bedrijven vonden de kosten om aan de wetgeving en registratie van de biocide producten te voldoen, te hoog en belemmerend voor hun innovatie. Zij vroegen of de overheid hen hierin tegemoet kon komen.

Te pas ten te onpas in allerlei producten
Vragen gingen niet over de informatie naar de consument of over de kernvraag: wanneer zijn biociden echt noodzakelijk en worden ze op het ogenblik niet te pas en te onpas in allerlei producten gestopt en geadverteerd als een extra pluspunt van dat artikel. Dat wil de nieuwe wetgeving ook tegengaan. Het is voor WECF onvoorstelbaar in hoeveel producten biociden worden gebruikt, hoe weinig we als consument daarover weten en hoe slecht burgers in Nederland geïnformeerd zijn over de mogelijke gezondheidsrisico’s.

Biocide-etiket niet verplicht
Maartje Nelemans van het ministerie I&M gaf toelichting over de nieuwe EU wetgeving. Voor de burger is belangrijk dat etikettering van de biociden in een product alleen is vereist als dat product specifiek gemaakt is met het doel om een anti-bacteriële  functie te hebben, zoals kleding en verzorgingsproducten die het onstaan van transpiratiegeur tegen gaan (no-shirt etc.).  Of producten gemaakt om ongedierte te verdelgen.
Maar producten waarbij in het productieproces biociden worden gebruikt om het materiaal tegen rot en bederf te beschermen, zoals verduurzaamd hout en katoen en leer, en dus ook katoenen kleding en leren schoenen, hoeven geen biocide-etiket te hebben. Dat vonden de beleidsmakers in Brussel voorlopig te ingewikkeld voor de uitvoerbaarheid van de wet. Want in bijna alle katoen- en vleesproductie worden tegenwoordig biociden gebruikt. Behalve in ecologische.

Wel vallen de biociden die in de productieprocessen worden gebruikt, onder de wet en mogen alleen door de EU toegestane biociden worden gebruikt. Het hoeft er alleen niet op te staan. De consument heeft volgens de wet het recht om vragen te stellen aan de winkelier en/of producent over aanwezigheid en soort van biocidestoffen in het product, die dan binnen 45 dagen beantwoord moeten worden. 

“Er is ook volgens het bedrijfsleven onvoldoende budget en menskracht bij de instanties die voor goede handhaving en controle moeten zorgen. Dit is een zaak die we samen bij de politiek kunnen aankaarten”, zei Marie Kranendonk, senior adviseur Gezondheid & Milieu van  WECF, na afloop.

De presentatie van Sascha Gabizon kan hier worden gelezen.

Naast Sascha Gabizon waren de andere sprekers op het minisymposium Frank Hes, coördinator Platform Biociden, Kees Le Blansch van Bureau KLB en Maartje Nelemans van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

WECF organiseert als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld, in samenwerking met het Ministerie van IenM, directie Veiligheid en Risico's, VNO-NCW en
de vereniging voor de chemische industrie VNCI, ieder half jaar een minisymposium over REACH en het Nederlandse stoffenbeleid.

Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018