Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF en partners doen WOB aanvraag over bericht 27% speelgoed met verboden ftalaten

Het Nederlandse Inspectie rapport over REACH in 2013 liet zien dat er in 2012 een duidelijke toename was geweest van het aantal Nederlandse bedrijven dat zich niet aan de wet hield als het ging om het aantal toegestane gevaarlijke stoffen in speelgoed.

08.08.2014 | Chantal van den Bossche
Het Nederlandse Inspectie rapport over REACH in 2013 liet zien dat er in 2012 een duidelijke toename was geweest van het aantal Nederlandse bedrijven dat zich niet aan de wet hield als het ging om het aantal toegestane gevaarlijke stoffen in speelgoed. Het rapport vond dat in meer dan een kwart (27%) van speelgoed verkocht in Nederland verboden weekmakers (Ftalaten) werden gevonden. Deze hormoonverstorende stoffen zijn vooral een groot risico voor kinderen en kunnen blijvende gezondheidsschade tot gevolg hebben.

WECF en haar partners uit “Child Protect – protecting children from hormone disrupting chemicals” (LIFE+ programma van de Europese Commissie) zetten zich in voor de betere bescherming van kinderen tegen deze groep gevaarlijke stoffen. Omdat de wetgeving en inspectie deze gevaarlijke stoffen tot nu toe niet uit de markt hebben kunnen houden, moeten we ouders en winkeliers in staat stellen met kennis in te kopen.

De Aarhus conventie schrijft voor dat alle documenten met informatie omtrent emissies naar het milieu zonder restrictie moeten worden vrijgegeven. WECF heeft daarom, ondersteund door partners, een brief gestuurd, met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) waarin aan het Ministerie van Economische Zaken gevraagd wordt alle namen van de bedrijven en van het producten waarin verboden ftalaten zitten, openbaar te maken, niet alleen voor 2012, maar voor alle inspectierapporten die jaarlijks uitkomen.

Lees hier de brief en het voorlopig antwoord van het Ministerie

Definitief antwoord wordt verwacht rond 11 september 2014

Deze actie is mede mogelijk gemaakt door het LIFE + programma van de Europese Commissie, DG Milieu
Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDC’s blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015