Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Gezamenlijke brief tegen hormoonverstoorders in medische hulpmiddelen

WECF ondertekend een brief ter ondersteuning voor het uitbannen van EDC's in medische hulpmiddelen

24.11.2015 | Chantal van den Bossche
18 internationale milieu- en gezondheidsorganisaties, waaronder WECF van Een Veilig Nest, hebben een brief van HCWH Europe ondertekend aan Glenis Willmott van het Europees Parlement. In de brief vragen de organisaties haar steun voor het uitbannen van EDCís in medische hulpmiddelen. De organisaties willen dit laten vastleggen middels een amendement in het voorstel van een verordening van de Europese Commissie met betrekking tot medische hulpmiddelen. Dit met oog op de komende onderhandelingen tussen het Europees Parlement, het Luxemburgse en Nederlandse voorzitterschap van de Europese Raad en de Europese Commissie.

EDCís in medische hulpmiddelen

Het amendement (AM 355) stelt dat chemische stoffen die zijn verwerkt in medische hulpmiddelen die  in contact komen met het lichaam van patiŽnten of die worden gebruikt voor het administreren, transporteren en bewaren van medicijnen, lichaamsvloeistoffen of andere substanties, verboden zouden moeten worden. Het gaat daarbij om stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn, zoals bepaalde ftalaten en metalen, of die hormoonverstorende stoffen (EDCís) bevatten, zoals ftalaten en Bisfenol A (BPA). Voor bijna alle medische hulpmiddelen zijn er veilige alternatieven op de markt die al worden gebruikt door vele gezondheidsinstanties in Europa.

Brief en infographics

Meer informatie over de medische hulpmiddelen waar chemische stoffen in zijn verwerkt is te vinden in de infographics over EDCís en medische hulpmiddelen. De brief en de infographics zijn te vinden op de website van Health Care Without Harm Europe.