Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Gerechtigheid nu! Doe mee met de Women’s Global Call for Climate Justice

Sluit je aan bij bezorgde vrouwen over de hele wereld en neem deel aan de actie's in Parijs tijdens de VN Klimaattop en/of bedenk je eigen actie

06.11.2015 |
Women in Georgia: energy independent thanks to solar collectors

Wij roepen je op om onze belofte- The Women’s Global Call for Climate Justice- te onderschrijven en deel te nemen aan deze campagne voor vrouwen en meisjes van alle leeftijden, in al hun diversiteit, met de steun van alle gemeenschappen en in alle delen van de wereld, om actie te nemen in 2015 met deze maandelijkse thema’s als inspiratie.

Sluit je aan bij bezorgde vrouwen over de hele wereld en neem deel aan de massa acties in Parijs tijdens de VN klimaatbijeenkomst en/of bedenk je eigen lokale actie waar je ook bent in de wereld op 29 november, 12 december en de weken daar tussenin.

Samen zullen honderden duizenden, nee, miljoenen van ons roepen om:
Systeemverandering in plaats van klimaatverandering! Ecologisch herstel en mensenrechten. Klimaat gerechtigheid. Economische gerechtigheid. Gender gerechtigheid. Een betere en rechtvaardigere wereld. Vrede. In de hoofdstad van jouw land. In jouw huis, dorp, buurtschap of stad. Van waar je ook bent. Organiseer, mobiliseer, kom in opstand!

Doe mee met de Women’s Global Call for Climate Justice.

Gerechtigheid nu!

Wij zijn vrouwen en kinderen van alle leeftijden, in al onze diversiteit, uit alle delen van de wereld.

Wij maken ons grote zorgen over het gebrek aan rechtvaardige en effectieve actie op het gebied van klimaatverandering door wereldleiders.

Wij zijn bezorgd over het stijgende aantal rampzalige megastormen die vele doden, het uitsterven van soorten en de verwoesting van ecosystemen en bestaansmiddelen tot gevolg hebben.

Wij zijn bezorgd over het stijgen van de zeespiegel en het verdwijnen van landmassa´s, net als over de serieuze schade aan milieu en mens veroorzaakt door droogte, woestijnvorming, de verzuring van de oceanen, waterverzilting, mislukte oogsten, luchtvervuiling, olielekken, plastic- en andere vervuiling, het smelten van de ijskappen, recordhitte in zomers en koude in winters, en cyclonen en tsunami’s die buiten de seizoenen vallen.
Wij zijn bezorgd over alle vrouwen en de gemeenschappen en milieus waar we in leven, inclusief degenen onder ons die leven in inheemse gemeenschappen en oceanische samenlevingen, die het minste hebben bijgedragen aan klimaatverstoring maar die het eerst en meest intens lijden onder de grootste gevolgen ervan. 

Wij weigeren om bedrijven de controle te geven over onze planeet en onze rechten, of om een wereld te belonen waarin groei en hebzucht boven mensenrechten, fatsoenlijk en gelijkwaardig werk, gezonde ecosystemen en een rechtvaardige verdeling van de welvaart komen te staan.
Wij zijn bezorgd dat de acties van regeringen over de hele wereld te langzaam, te weinig en met te weinig ambitie, inzet en financiële middelen plaatsvinden om de mondiale klimaatcrisis te stoppen en om het tij te keren.

En we zijn geschokt, overstuur en woedend dat onze toekomst en de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, en van alle levende wezend en ecosystemen, wordt verwaarloosd voor korte termijn eigen belang en een gebrek aan visie, leiderschap en politieke wil.

Tot slot en als kritiek punt; als vrouwen en meisjes worden wij niet alleen blootgesteld aan de heftige gevolgen, maar zijn we ook van doorslaggevend belang in het implementeren van echte oplossingen met echte resultaten.
Vrouwen moeten volledige en gelijkwaardige partners zijn in de strijd tegen mondiale klimaatchaos!

Vrouwen op de wereld hebben genoeg gehad. De tijd voor Dringende Actie is nu. Wij spreken de Waarheid tegen de Macht. Wij Eisen Verandering.

Meer Nieuws

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

Gender Just Climate Solutions Award uitgereikt tijdens ceremonie op Klimaattop in Marokko
"Als vrouwen oplossingen ontwerpen, slaan ze niemand over", stelde Amina Mohammed, Minister van Milieu van Nigeria tijdens de uitreikingsceremonie
05.12.2016

De klimaatconferentie van de Verenigde Naties is officieel voorbij - maar er valt nog veel te doen!
Tijdens de COP22 werd er een historisch besluit genomen om verder te gaan met de “gender commitments” in het Lima Work Programme door een Gender Action Plan te ontwikkelen voor de komende drie jaren. Toch beweren velen dat dit niet het “COP of action” was waar zij op hadden gehoopt ; vele andere belangrijke beslissingen worden verschoven naar COP23. WECF reflecteert op de resultaten van de klimaatconferentie van de VN (COP22)
23.11.2016

Historisch klimaatakkoord laat echte verandering zien, maar voor vrouwen zal dit veel te langzaam gaan
Reality Check doorde Women and Gender Constituency (WGC) van het Parijse Klimaatakkoord
14.12.2015

In de media: WECF op de Klimaattop
WECF liet haar stem horen in vergaderzalen en door het publiek door middel van interviews in Opzij, Le Monde, Vogue, Libération, Elle, Klimaretter en Bavarian TV news
10.12.2015