Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF ondertekent brief aan EU-commissaris voor verbod op twee kankerverwekkende pesticiden

Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor gezondheidsrisico’s van glyfosaat en malathion

07.04.2015 | Chantal van den Bossche
Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde de pesticiden glyfosaat en malathion tot “mogelijk kankerverwekkende stoffen”. De IARC kwam onlangs tot deze conclusie op basis van bevindingen van zeventien experts uit elf verschillende landen, die in Lyon bij elkaar kwamen om vijf organofosfaatpesticiden te onderzoeken. Gebaseerd op deze bevindingen beargumenteerde PAN Europe in een brief aan EU-commissaris Vytenis Andriukaitis dat glyfosaat en malathion van de markt gehaald moeten worden als voorzorgsmaatregel om arbeiders, consumenten, omstanders en bewoners te beschermen tegen de risico’s van deze chemicaliën. WECF staat volledig achter PAN Europe’s initiatief en heeft dan ook de brief mede-ondertekend.


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018