Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Ratificeren aanvragen voor gebruik zwaar toxische stoffen tast geloofwaardigheid Europese chemicaliënwetgeving aan

Aanvragen hebben ook negatief effect op maatschappelijk verantwoord ondernemende voorlopers, stellen WECF, Wemos en PAN in brief aan Stas Mansveld

18.09.2015 |
WECF, Wemos en PAN Europe hebben staatssecretaris Mansveld in een brief verzocht om tijdens de komende REACH commissie vergadering, 22 en 23 september, tegen de ratificatie van het blijvend gebruik van DEHP (voor het produceren van gerecyclede PVC artikelen), HBCDD (voor het produceren van vlamvertragend polystyreen) en loodchromaat pigmenten uit te spreken en/of te stemmen.

Brief aan Staatssecretaris Mansveld

De organisaties zijn van mening dat een ratificatie van deze stoffen uit dient te blijven. DEHP is een bekende toxische (toxische) substantie, een ftalaat, en staat op de REACH kandidatenlijst. Ook heeft de regering van Denemarken voorgesteld de stof als hormoonverstorend te definiëren, waardoor het in aanmerking komt om geplaatst te worden op de REACH lijst van stoffen met een erg hoog risico (SHVC).

Op dit moment is het gebruik van DEHP in speelgoed en artikelen voor de verzorging van kinderen al verboden in andere EU regelgeving. Desalniettemin worden kinderen nog steeds in een hoge mate blootgesteld aan consumentenproducten die nog wel ftalaten bevatten, zoals textiel, schoenen of autozitjes.

De bedrijven VINYLOOPF ERRARA, Stena Recycling en Plastic Planet hebben het gebruik van DEHP voor de productie van zachte gerecyclede PVC consumentenartikelen aangevraagd. Onder deze consumentenartikelen vallen vloeren, bekleding, schoenen en autozitjes. Juist aan deze consumentenartikelen worden mensen - en in het bijzonder jonge kinderen – regelmatig blootgesteld.

HBCDD is een zeer toxische stof voor het milieu en voor mensen. Deze stof staat ook op de kandidatenlijst als zeer zorgwekkende stof en staat op de nominatie uitgefaseerd te worden in 2020, zoals afgesproken in de Stockholm Conventie over Persistente Organische Verontreinigingen (Persistant Organic Pollutants). Op dit moment hebben dertien bedrijven aanvraag gedaan om de stof te blijven gebruiken als vlam vertragend materiaal voor het produceren van polystyreen isolatiemateriaal. Het goedkeuren van deze ratificatie zal betekenen dat er nog 32.000 ton van HBCDD gebruikt zal worden in Europa.

Een bijkomstigheid is dat er een aanzienlijke hoeveelheid van deze PBT een negatieve invloed heeft op ons milieu en dat er een groter deel van de werknemers en bevolking blootgesteld worden aan deze schadelijke stof.

De laatste stof loodchromaat is in de EU officieel geclassificeerd als kankerverwekkend, toxisch voor de voortplanting en gevaarlijk voor het zeeleven. Bovendien is loodchromaat in 2010 en ik 2013 erkend als een stof met een zeer hoog risico (SVHC). Hierdoor is de stof in 2013 toegevoegd aan de lijst van prioriteitstoffen die uitgefaseerd dienen te worden, de autorisatielijst.

Vanwege de toxische effecten van loodchromaat hebben Europese verffabrikanten sinds 2011 alle loodpigmenten uit alle industriële coatings gehaald. Dit heeft niet tot enige bedrijfsmatige problemen geleid. Echter, het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) heeft nu een aanbeveling gedaan om een Canadees bedrijf voor twaalf jaar toestemming te geven de stof te gebruiken. Deze aanbeveling is gedaan vanwege een verondersteld gebrek aan alternatieven. Als dit besluit doorgaat zou dit betekenen dat toxische stoffen die niet gebruikt worden in verf door Europese producenten sinds vier jaar, wel toegestaan zullen worden waardoor de kans bestaat dat deze stoffen alsnog in het Europese milieu terecht komen.

De reikwijdte van dit gebruik is te breed. Het omvat niet alleen de productie van de pigmenten maar ook de professionele gebruikers en het MKB. De informatie over het aantal gebruikers en het totale aantal van blootgestelde werknemers ontbreekt. Bovendien is de socio-economische analyse niet realistisch. De gegeven informatie in de aanvraag voor loodchromaat is niet conform de juridische vereisten omdat er belangrijke data over gevaarlijke risico’s en blootstelling mist.

Het REACH ratificatieproces is bedoeld om de vervanging van stoffen met een hoge bezorgdheid sneller te vervangen door veiliger alternatieven. De aanvragen en de informatie uit de publieke consultatierondes laten zien dat veel bedrijven in Europa al alternatieven voor deze stoffen gebruiken. Het ratificeren van deze aanvragen zullen niet alleen de geloofwaardigheid van het REACH ratificatieproces aantasten, maar het zal ook deze voorlopers negatief beïnvloeden, stellen Europese milieu- en gezondheidsorganisaties.


Meer Nieuws

Schoon en circulair: kan het samen?
Woensdag 11 oktober vond het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid beleid, georganiseerd door het Ministerie van IenM, VNO-NCW, de VNCI en WECF
11.10.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017

Vrouwen eisen: “Betere bescherming tegen gevaarlijke stoffen wereldwijd”
WECF publiceert ter gelegenheid van Internationale vrouwendag een nieuwe studie "Women and Chemicals " en roept op tot politieke actie voor betere bescherming van vrouwen en kinderen tegen schadelijke stoffen.
07.03.2016

Ratificeren aanvragen voor gebruik zwaar toxische stoffen tast geloofwaardigheid Europese chemicaliënwetgeving aan
Aanvragen hebben ook negatief effect op maatschappelijk verantwoord ondernemende voorlopers, stellen WECF, Wemos en PAN in brief aan Stas Mansveld
18.09.2015

Frans onderzoeksteam: “Hormoonverstorende stoffen vergroten kans op aangeboren afwijking bij mannelijk geslachtsorgaan”
Onderzoeksteam van ziekenhuis te Montpellier ontdekt dat hormoonverstorende stoffen een risicofactor vormen voor hypospadie
15.06.2015 | Chantal van den Bossche