Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Hormoonverstoorders kosten de EU jaarlijks meer dan 150 miljard euro

Hormoonverstorende chemicaliŽn dragen bij aan lagere IQ, onvruchtbaarheid, diabetes en obesitas

06.03.2015 | Chantal van den Bossche
Een recent onderzoek schat dat blootstelling aan hormoonverstorende stoffen (EDCís) de Europese Unie 157 miljard euro per jaar kost, door hogere zorgkosten en door het verlies van werkkrachten.

EDCís zijn schadelijke chemicaliŽn die het menselijke hormoonstelsel verstoren. Leidende experts op dit gebied concluderen dat onvruchtbaarheid, voortplantingsproblemen, geboorteafwijkingen, obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, neurologische stoornissen en leerproblemen gedeeltelijk te wijten zijn aan EDCís. Pesticiden heeft de grootste economische impact (120 miljard euro), gevolgd door chemicaliŽn in plastic (26 miljard euro) en brandvertragers (9 miljard euro).

Het internationale onderzoeksteam concludeert het volgende:

  • 59.300 jaarlijkse gevallen van verstandelijke handicaps zijn te wijten aan hormoonverstoorders
  • Voortplantingsproblemen bij mannen kosten 4 miljard euro per jaar
  • Vroegtijdige sterfte, waaronder door hart- en vaatziekten, kost jaarlijks 6 miljard euro
  • Obesitas en diabetes kosten 15 miljard euro per jaar
  • Neurologische schade, waaronder verminderde intelligentie, kost jaarlijks 132 miljard euro

Het onderzoeksteam bestaat uit vooraanstaande wetenschappers op dit gebied, waaronder een expert van de Harvard School of Public Health. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen EuroparlementariŽrs op om criteria te verwerpen
27.09.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDCís blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015