Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Frans onderzoeksteam: “Hormoonverstorende stoffen vergroten kans op aangeboren afwijking bij mannelijk geslachtsorgaan”

Onderzoeksteam van ziekenhuis te Montpellier ontdekt dat hormoonverstorende stoffen een risicofactor vormen voor hypospadie

15.06.2015 | Chantal van den Bossche
Een onderzoeksteam van de endocriene afdeling van een ziekenhuis te Montpellier publiceerde recentelijk de resultaten van hun onderzoek in het vakblad European Urology. De conclusie van het onderzoek luidt dat het zeer waarschijnlijk is dat hormoonverstorende stoffen een risicofactor vormen voor een hypospadiastische aandoening bij jongetjes door beroepsmatige of milieukundige blootstelling van de ouders gedurende de foetale fase tijdens de zwangerschap. Het risico op dit soort aandoeningen kan zelfs vergroot worden door een combinatie van verschillende blootstellingsroutes.

Onder de hormoonverstorende stoffen in dit onderzoek vallen vooral de chemische stoffen verwerkt in verf, oplosmiddelen, lijm, ontsmettingsmiddelen, pesticiden, cosmetica en industriele chemicaliėn. De beroepsmatige blootstelling aan hormoonverstorende stoffen van zowel de moeder als de vader van het ongeboren kind bleek van invloed op het verhoogde risico op een hypospadiastische aandoening bij jongetjes. De samenvatting van het onderzoek is hier te lezen in het Engels.

WECF maakt zich al jaren sterk voor het reduceren van de blootstelling van zwangere vrouwen aan twijfelachtige stoffen en producten. De publicatie van dit onderzoek maakt meer dan eens duidelijk dat pesticiden, oplosmiddelen, verf en ontsmettingmiddelen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het ongeboren kind. WECF is van mening dat publieke authoriteiten de verantwoordelijkheid dragen om maatregelen omtrent het verminderen van de menselijke blootstelling aan hormoonverstorende stoffen aan te scherpen.


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliėn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017

Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017

WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiėring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariėrs op om criteria te verwerpen
27.09.2017