Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Europese Commissie bezwijkt onder druk van multinationals tegen uitvoering van geplande EDC-beleid

Opgevraagde verslagen van geheim handelsoverleg met de Verenigde Staten over TTIP tonen dit aan

01.06.2015 | Marie Kranendonk, WECF
Anti-TTIP demonstraties op 23 mei 2015 in Amsterdam. Copyright: Chantal Van den Bossche,WECF

De EU besloot in 2009 dat hormoonverstorende pesticiden (EDCs, hormoonverstorende chemicaliën) niet meer zouden worden toegelaten. De internationale pesticidenindustrie en de landbouwlobby proberen sindsdien de uitvoering van dit EU-besluit te voorkomen.

De internationale milieuorganisatie PAN Europe onderzocht hoe deze lobby achter de schermen te werk gaat. Wat blijkt? De volksgezondheid dreigt te worden verkwanseld door de Europese Commissie, onder druk van de geheime handelsbesprekingen met de Verenigde Staten (TTIP).

PAN Europe (Pesticide Action Network Europe) onderzocht hoe de industrielobby achter de schermen te werk gaat. Via de wet op openbaarheid van bestuur heeft PAN meer dan 200 documenten van de Europese Commissie  opgevraagd die te maken hebben met deze besprekingen en de lobby tegen  EDC-wetgeving. Op 20 mei jongstleden publiceerde PAN Europe de resultaten van dit onderzoek.

De internationale pesticidenindustrie en de landbouwlobby proberen met alle macht de uitvoering van de strenge EDC-maatregelen te voorkomen. Ze blijven druk uitoefenen op de Europese Commissie en de EFSA (de Europese autoriteit voor voedselveiligheid), om vaststelling van identificatiecriteria voor EDCs uit te stellen. Om uiteindelijk te bereiken dat die criteria zodanig worden geformuleerd, dat maar weinig stoffen  verboden zullen worden.

De pesticiden- en landbouwindustrie gebruikt ook de onderhandelingen met de Verenigde Staten over een gezamenlijke vrijhandelsmarkt (TTIP) om samen met de Amerikaanse agrochemische industrie te lobbyen tegen beleidsmaatregelen die de hormoonverstorende stoffen zouden verbieden. Met het argument dat uitvoering van het geplande beleid voor EDCs nadelige gevolgen zou hebben voor de industrie, de landbouwsector en  vrije handel met de Verenigde Staten.

De volksgezondheid dreigt te worden verkwanseld door de Europese Commissie, onder druk van de geheime handelsbesprekingen met de Verenigde Staten. Want het gaat niet alleen om EDCs in bestrijdingsmiddelen maar om beleid voor alle hormoonverstorende stoffen die consumentenproducten vervuilen en die miljarden aan gezondheidsschade veroorzaken in de EU.

Deze schokkende onderzoeksresultaten van PAN genereerden direct veel aandacht in grote buitenlandse kranten zoals Der Spiegel, Le Monde en The Guardian. In het Nederlandse online nieuwsblad 360 Magazine wordt  het artikel uit The Guardian kort samengevat.

Op 1 juni 2015 vindt er een belangrijke conferentie plaats in Brussel  over het EDC-beleid. Naast de industrie laten ook veel gezondheids- en milieuorganisaties hun stem horen. Ook van verontruste wetenschappers komt nu verweer tegen de opoffering van het EU-beleid voor hormoonverstorende stoffen onder druk van de industrielobby en de handelsbesprekingen met de Verenigde Staten.

De komende tijd zal duidelijk worden of de Europese Commissie toch gaat inzien dat zij haar verantwoordelijkheid moet nemen om de volksgezondheid te beschermen, dat ze het milieu voorop moet stellen en dat het nalaten van een goed preventief EDC-beleid zal leiden tot steeds hogere maatschappelijke kosten.  


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF Nederland reageert op de landbouwnota van Minister Schouten: “Kringlooplandbouw is mooi, maar gaat niet samen met pesticiden”
In september presenteerde Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw: “Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, Nederland als koploper in kringlooplandbouw.” Deze week werd over haar plannen voor de financiering van deze visie in de Tweede Kamer gedebatteerd.
01.11.2018

Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen
Na eerder onderzoek door WECF tonen metingen van de provincie vervuiling boven de norm aan
26.09.2017

"Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"
WECF Nederland publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
24.03.2017 | Margriet Samwel-Mantingh

Europese Commissie neemt beslissing over EDC criteria
Geheel in tegenspraak met voorzorgsprincipe: Schandalig voorstel, aldus artsen-, vrouwen- en milieuorganisaties
16.06.2016