Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF co-organiseert succesvol minisymposium over EDC-beleid

Ministerie van IenM, VNO-NCW, VNCI en WECF organiseren samen halfjaarlijks minisymposium over stoffenbeleid

18.04.2015 |
Op 15 april 2015 vond het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid plaats in Den Haag, georganiseerd door het Ministerie van IenM, VNO-NCW, de VNCI en WECF. Deze keer gewijd aan hormoonverstorende stoffen (EDCs). We hebben vooraanstaande sprekers uit de wetenschap, het beleid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bereid gevonden om een bijdrage te leveren. 

Colette Alma, van het VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie), introduceerde kort de sprekers, die vanuit hun perspectief het onderwerp besproken. Professor Juliëtte Legler vertelde over huidige wetenschappelijke inzichten. Beleidsmedewerker Marieke Kunst lichtte het Nederlandse overheidsbeleid toe. Kinderarts Gavin Ten Tusscher wijdde uit over de gezondheidsrisico’s voor kwetsbare groepen. Hinse Boonstra sprak vanuit het standpunt van de industrie. En Jerker Ligthart vanuit Chemsec, een maatschappelijke organisatie in Zweden. WECF-directeur Sascha Gabizon nam deel aan de paneldiscussie.

Wetenschappelijk bewijs over gezondheidsrisico’s EDCs stapelt op..
Juliëtte Legler, toxicoloog bij de Vrije Universiteit (VU), gaf een update over wat al bekend is uit wetenschappelijk onderzoek. Uit een recent rapport van de vooraanstaande WHO/UNEP blijkt er aanzienlijke gezondheidsrisico’s kleven aan EDCs.  Veel wetenschappers zijn overtuigd van het feit dat chronische ziekten toenemen door hormoonverstoorders. De Gezondheidsraad keek naar wetenschappelijk bewijs van risico’s van prenatale blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs om blootstelling aan EDCs te vermijden bij zwangere vrouwen en jonge kinderen.

..desalniettemin wacht Nederlandse overheid identificatiecriteria van EU af
Marieke Kunst, beleidsmedewerker bij het Ministerie van VWS, vertelde dat de uitgangspunten van het overheidsbeleid zijn: invulling op EU-niveau en wetenschappelijk valide criteria voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen. Marieke Kunst vertelt dat de Nederlandse overheid de gezondheidsrisico’s van EDCs serieus neemt en dat de Nederlandse overheid dan ook een groter budget heeft vrijgemaakt voor meer onderzoek. In Zweden is er een rechtszaak aangespannen omdat de Europese Commissie vertraging heeft opgelopen in het vaststellen van de criteria. De Tweede Kamer sluit zich hierbij aan.

Kinderarts: “Zwangere vrouwen en jonge kinderen extra kwetsbaar voor EDCs”
Gavin ten Tusscher, kinderarts bij het Westfriesgasthuis, pleit voor EDC-vrije gezondheidszorg. Elke cel heeft namelijk een hormoon nodig en heeft hierdoor effect op alle organen. Foetussen en vroeggeborenen zijn extra kwetsbaar voor schadelijke chemicaliën. Zij hebben namelijk een andere samenstelling van het lichaam. Zo is de waterratio anders. Hierdoor is de blootstelling aan schadelijke stoffen groter. Bovendien zijn hun organen nog volop in ontwikkeling.

De industrie versus maatschappelijke organisaties
Hinse Boonstra sprak namens BAYER CropScience, een grote speler op het gebied van pesticiden. Volgens hem zou hazard-based regulering negatieve gevolgen hebben voor het innovatieklimaat. Daar is Jerker Ligthart, senior chemicaliënexpert bij NGO Chemsec, het niet mee eens. De industrie is erg actief in het benadrukken van de kosten van regulering, maar hun assessmentsmethodologie hiertoe is niet solide. De industrie negeert synergie-effecten en mogelijkheden voor innovatie. Jerker Ligthart vindt dan ook dat de industrie niet vals alarm moet slaan en dat ze de wetenschap moet omarmen. En politici moeten dus voorzichtig zijn met de vaak misleidende cijfers die industrieën presenteren en moeten in plaats daarvan luisteren naar de hoge maatschappelijke kosten die geassocieerd worden met EDCs.

Brancheverenigingen en de overheid hebben een rol te spelen
Tijdens de paneldiscussie werd onder andere ingegaan op de vraag hoe we ondernemers het beste kunnen ondersteunen om EDCs te vermijden. Sascha Gabizon vertelde over WECF’s workshop jl. voor ondernemers. Zij hadden geen idee van EDCs en de Europese chemicaliënwetgeving REACH. Er is inderdaad informatie beschikbaar, zoals van ECHA, maar deze zijn niet erg toegankelijk. Bedrijven hebben niet de tools om een goede keuze te maken. Hier ligt een rol voor de overheid en brancheverenigingen.


Dit symposium is mogelijk gemaakt door de bijdrage van DG Environment via het LIFE+ Project ChildProtect.


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018