Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


2700 bezorgde ouders stellen: “Wij willen geen hormoonverstorende stoffen in producten voor onze kinderen"!”

Nederland neemt de gezondheidsrisico’s van hormoonverstorende stoffen serieus. Zo bleek uit open en constructief gesprek tussen WECF, BabyBeGood en Directeur-Generaal Volksgezondheid Angelique Berg

28.08.2015 |
Overhandiging petitie aan Angelique Berg, directeur-generaal VWS door Marie Kranendonk, Chantal Van den Bossche en Anna Schoemakers en baby Saimi

Gisteren was het dan zover! WECF reisde samen met bezorgde ouders van BabyBeGood naar Den Haag om de petitie tegen hormoonverstorende stoffen  te overhandigen aan Angelique Berg, Directeur-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De afgelopen maanden hebben 2700 bezorgde ouders en grootouders hun handtekening gezet onder een petitie waarin gevraagd werd om strengere wet- en regelgeving op het gebied van hormoonverstorende stoffen.  En wat bleek: Nederland neemt de gezondheidsrisico’s van hormoonverstorende stoffen serieus. De vraag die WECF vorig jaar nog stelde: “Waarom doet de Nederlandse overheid niets om kwetsbare groepen te beschermen tegen zorgwekkende stoffen?”  in een brief aan Minister Schippers is achterhaald. 

Na afloop van het gesprek overhandigden WECF en BabyBeGood een petitie waarin ouders hun zorgen uitspraken over de gevolgen die hormoonverstorende stoffen (EDC’s) kunnen hebben op de ontwikkeling en groei van kinderen. De petitie werd door duizenden ouders ingevuld, zowel online als eerder dit jaar, op het Puur Baby Plaza, op de Negen Maanden Beurs. 

Waarom deze petitie?
Er zijn steeds duidelijkere aanwijzingen dat hormoonverstorende stoffen tot blijvende gezondheidsschade leiden. Kinderen in de ontwikkelingsfase voor en na de geboorte zijn het meest kwetsbaar voor hormoonverstorende stoffen. De gezondheidseffecten zijn vaak onomkeerbaar en treden vaak pas later in het leven op. De stoffen zitten in een groot aantal consumenten producten o.a. in onze voeding, dranken, in plastic, in speelgoed, in keukengerei, in meubels, in kleren, in verzorgings- en schoonmaakproducten.  Ongeboren kinderen zijn extra gevoelig voor hormoonverstoorders. Dus is het beter dat, als je zwanger bent of wilt raken, de blootstelling aan hormoonverstoorders zoveel mogelijk wordt beperkt.

Wettelijke bescherming loopt  nu nog achter bij nieuwe wetenschappelijke inzichten. De toelatingsnormen voor chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen zijn niet afgestemd op schadelijke effecten die bij blootstelling aan zeer lage doses EDC’s kunnen optreden. Ze zijn ook niet afgestemd op de veel grotere gevoeligheid van kinderen in hun ontwikkeling voor en na de geboorte. Het is dus tijd voor een goede informatiecampagne over hormoonverstoorders.

Nederland neemt gezondheidsrisico’s EDC’s serieus
Uit het gesprek bleek dat het Ministerie van VWS de  gezondheidsrisico’s van EDCs serieus neemt en ook een groter budget heeft vrijgemaakt voor onderzoek, waarvan de resultaten later dit jaar bekend zullen worden gemaakt.  In eerste instantie wacht de Nederlandse overheid af wat de EU doet. “Nieuw beleid ontwikkelen kost veel tijd. Maar ik begrijp de frustratie, ik heb het zelf ook,” aldus Angelique Berg, DG Volksgezondheid. Om druk op dit Europese beleid te zetten ondersteunt Nederland daarom  de rechtszaak die Zweden heeft aangespannen tegen de Europese Commissie, vanwege de vertraging die Europa heeft opgelopen in het vaststellen van criteria voor hormoonverstorende stoffen.

Ouders willen praktische informatie
Bezorgde ouders kregen tijdens het gesprek de ruimte om hun zorgen te uiten. Anna Schoemakers van BabyBeGood stelde: “Hormoonverstorende stoffen zitten in allerlei producten, waaronder plastic. Daar kun je bijna niet omheen. Al die kleine beetjes van schadelijke stoffen tikken aan. Ik maak me zorgen om de gevolgen hiervan”. Momenteel wordt de officiële Nederlandse zwangerschapsfolder herzien. Dat is goed nieuws, want WECF en BabyBeGood vinden dat het tijd dus voor een goede informatiecampagne over dit onderwerp van overheidswege. Zodat de nieuwe zwangerschapsfolder aansluit bij andere gezondheidsboodschappen: rook niet, drink niet… en vermijd hormoonverstoorders!

Meer weten over dit onderwerp? Op zoek naar praktische tips?

  • Lees de informatiefolder die we samen met de Vlaamse Gezinsbond binnen het Europese project ChildProtect-Life hebben gemaakt:
  • Bekijk onze animatiefilm met praktische informatie over hoe je jezelf en je kind kunt beschermen tegen hormoonverstorende stoffen?
  • Of neem een kijkje op  de website van www.eenveilignest.nl, onze informatiecampagne voor jonge ouders.

Het volledige persbericht is hier te vinden als PDF


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen Europarlementariërs op om criteria te verwerpen
27.09.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDC’s blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015