Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


WECF International zoekt stagiair(e) Communicatie & Advocacy “Women & Chemicals”

Wij zoeken een enthousiaste, leergierige stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale Women & Chemicals communicatie- en advocacyteam.

28.06.2016 |
We bieden een leerzame stage binnen een professionele en inspirerende en vooral internationale werkomgeving waarbij je in aanraking komt met alle aspecten op het gebied van communicatie en lobby. Als non-profit organisatie betalen wij je  reiskosten en een kleine onkostenvergoeding.

WECF vertegenwoordigt binnen het WHO Environmental Health Process de milieuorganisaties vanuit de hele Europese Regio, inclusief Centraal-Azië en de Kaukasus. Op Europees niveaus is WECF actief binnen  de EDC Vrij Coalitie, een brede alliantie van vakbonden, consumenten, (volks)gezondheidwerkers, milieuactivisten, vrouwenorganisaties en pleitbezorgers voor kankerpreventie. Ons doel is het publiek  bewust te maken en om bij overheden aan te dringen op maatregelen tegen chemicaliën die schadelijk  zijn voor onze gezondheid.

Meer informatie over de stage is hier te vinden (PDF).

De duur van deze stage is minimaal 4 maanden en is in principe voor minimaal 24 uur per week. Maar variaties hierop zijn bespreekbaar. Startdatum van de stage in overleg.


WECF (Women Engage for a Common Future) is een  wereldwijd  netwerk van zo’n 150 vrouwen- en milieu organisaties met van oorsprong een historische focus op Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azie. Al sinds 1994 werken we gezamenlijk aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. WECF heeft vier kantoren, in Utrecht, in München (Duitsland), in Annemasse (in Frankrijk, nabij Genčve) en inTiblisi (Georgië).

Daarnaast is WECF op dit moment co-organisator van de Women’s Major Group, een wereldwijd verband van 500 vrouwenorganisaties die de afgelopen jaren nauw betrokken waren bij het proces rondom end de totstandkomen van de opvolgers van de Millenniumdoelen: de Sustainable  Development Goals (SDG’s).

Onze missie ”For a Just, Healthy and Sustainable Planet” proberen we te bereiken op twee manieren. Met ons projectwerk ontwikkelen we p raktische en betaalbare oplossingen op het gebied van  chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie en met ons beleidswerk brengen we de  perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op nationaal, Europees, en VN niveau.


Meer Nieuws

Sustainable Development Goals

Nieuw SDG10 rapport over groeiende ongelijkheid
“Hoewel Nederland bovengemiddeld scoort zijn er zorgen over groeiende en bestaande ongelijkheden, bijvoorbeeld in het onderwijs en op het gebied van vrouwenemancipatie”.
19.06.2019

Winnaars subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN"
De winnaars zijn bekend. WECF Nederland mocht 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen die werken aan de uitvoering van en bewustwording over de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelen
04.06.2019

WECF reageert op commentaren onderzoeksrapport weidevogels en bestrijdingsmiddelen in Gelderland
De publicatie van ons onderzoeksrapport "Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven“ heeft geleid tot een golf van publiciteit en een reactie van Minister Schouten
13.05.2019

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018