Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


“Baseer REACH-communicatie op afwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen”

“Vooral duurzame bedrijven uit het MKB kunnen hun kansen vergroten door in te zetten op een goede informatievoorziening naar de consument over het vermijden van zorgwekkende stoffen in hun producten”, aldus onderzoek van Instituut IVAM en WECF in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

25.04.2016 |
“Vooral duurzame bedrijven uit het MKB kunnen hun kansen vergroten door in te zetten op een goede informatievoorziening naar de consument over het vermijden van zorgwekkende stoffen in hun producten”. Dit toont een onderzoek van Instituut IVAM en het vrouwen- en milieunetwerk WECF in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 
Stoffenregelgeving is zeer complex. Voor veel ondernemers uit het MKB is het daarom niet eenvoudig om op een slimme manier te voldoen aan de verplichting in artikel 33 van de Europese Chemicaliënverordening REACH : het informeren van afnemers en consumenten over SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern) in voorwerpen.

Lees hier het volledige nieuwsbericht

Deze SVHC stoffen brengen namelijk gezondheidsrisico’s met zich mee (o.a. kankerverwekkend of schadelijk voor de vruchtbaarheid)en mogen niet meer zonder speciale autorisatie in consumentenproducten worden gebruikt. Consumenten hebben daarom het recht om informatie over mogelijke schadelijke stoffen op te vragen aan de leverancier/winkelaar. Deze moet dan binnen 45 dagen uitsluitsel geven. Deze informatieplicht vraagt daarom om slimme oplossingen, vooral voor het Midden- en Klein Bedrijf (MKB).

Het rapport “Slimme oplossingen voor informatieverplichtingen REACH over zeer zorgwekkende Stoffen (artikel 33 REACH)” laat zien dat veel vooroplopende ondernemers hun REACH-communicatie baseren op de afwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen in de voorwerpen die ze verkopen en invoeren in plaats van, zoals REACH voorschrijft, de eventuele aanwezigheid ervan. Omdat blootstelling aan zorgwekkende stoffen allereerst een risico vormen voor kwetsbare groepen, zoals kinderen en zwangere vrouwen, richtten WECF en IVAM zich in hun onderzoek vooral op de baby- en kinderproductenbranche en de risico’s die SVHC vormen voor hun kwetsbare doelgroep. Interessant is dat deze branche ook een groot aantal duurzame voorlopers herbergt. De meeste aandacht in de studie is uitgegaan naar consumentenartikelen als textiel (kleding, bekleding), speelgoed en (kinder)meubelen.

Hoe te communiceren over zeer zorgwekkende stoffen (artikel 33 REACH)?
Ondernemers ondervinden nogal wat barričres in het verkrijgen van de juiste informatie over de aanwezigheid en hoeveelheid zorgwekkende stoffen in de producten die ze inkopen. Veel winkeliers en fabrikanten zijn zich niet altijd bewust van de chemische risico’s van hun producten, met name de categorie ‘cadeautjes’ is voor veel ondernemers een valkuil, omdat veel artikelen die als speelgoed worden gezien niet altijd als speelgoedproduct zijn gemaakt. En daardoor ook niet onder de Europese Speelgoedrichtlijn vallen.

Het bewustzijn over zorgwekkende stoffen is ook laag binnen deze groep ondernemers. Dat komt enerzijds door het ontbreken van gerichte vragen van consumenten over stoffen in producten, anderzijds door de focus die er bij duurzaamheid vooral wordt gelegd op energie en op vermindering van  CO2-uitstoot. Toch zijn ‘zorgwekkende stoffen’ als thema juist cruciaal voor ondernemers in de baby- en kinderbranche, die de hoogste eisen stellen aan gezondheid en veiligheid.

Slimme oplossingen
Om zo weinig mogelijk met de informatieplicht te maken te hebben probeert een aantal Nederlandse leveranciers en producenten uit voorzorg al zoveel mogelijk schadelijke stoffen te mijden in de producten die ze ontwikkelen, zo blijkt uit interviews met ondernemers en branche-organisaties. Een groot probleem is dat een VIB, een Veiligheids Informatie Blad, in de communicatie naar consumenten toe ontbreekt. Veel ondernemers hebben daarom zelf creatieve manieren gevonden om hiermee om te gaan. Zo nemen sommige ondernemers de “Duitse of Scandinavische route”; producttesten in deze landen zijn namelijk het meest vergaand, en er komen dus minder gevaarlijke  producten op de markt. Een andere weg waar veel ondernemers voor kiezen is gecertificeerd inkopen; ze kopen louter in van leveranciers die de strengste keurmerken hanteren. Het levert minder werk en meer zekerheid op, al heeft het vaak wel een iets hogere prijs voor het product tot gevolg.

Productpaspoort

Meer en meer ondernemers vragen aan hun leveranciers een zogeheten “Bill of Materials” (BOM), waarin tot in de kleinste details het consumentenartikel wordt opgesplitst en waarbij voor ieder onderdeel de stoffen worden vermeld. Ook de zeer , zorgwekkende stoffen. Dit is een uitstekende basis om winkeliers en consumenten te informeren. Ook het laten meelopen van een “productpaspoort” in digitale vorm verdient volgens WECF en IVAM aanbeveling. In het paspoort, dat via een barcode kan worden uitgelezen, staan,  net als in de BOM, alle stoffen die gebruikt zijn. Gebruikers moeten er vanuit kunnen gaan dat, als gesteld wordt dat een stof veilig gebruikt kan worden, er een volledige risicobeoordeling heeft plaatsgevonden. Een productpaspoort helpt niet alleen ondernemers maar ook industriële gebruikers om een betere afweging te maken indien zij een stof willen vervangen. Bovendien levert het een garantie dat een product veilig kan worden gerecycled.

De samenvatting en synthese van het rapport “Slimme oplossingen voor informatieverplichtingen REACH over Zeer Zorgwekkende Stoffen (artikel 33 REACH)” is hier te lezen.

Het volledige rapport kan worden opgevraagd bij WECF. Stuur uw mail tav Chantal Van den Bossche


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF brengt Ecofeministische Kieswijzer #ecofeministscorecard
Deze week, aanstaande donderdag 23 mei, vinden de Europese Verkiezingen plaats. Om je te helpen bij het bepalen van je keuze hebben we een ecofeministische kieswijzer voor je gemaakt, waarbij we naar een aantal specifieke onderwerpen hebben gekeken die wij als feministisch milieunetwerk belangrijk vinden.
18.05.2019

Overzicht stand van zaken onderzoek weidevogels Gelderland
Na presentatie onderzoeksresultaten ontstak mediastorm, gevolgd door kamervragen
11.05.2019

Chemische industrie bij woonwijk Zaltbommel. Is er een duurzame oplossing?
Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel organiseert bijeenkomst over risico's chemische industrie dichtbij de bebouwde kom
09.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018