Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Expertmeeting over hormoonverstorende stoffen

Op uitnodiging van Wemos, Pesticide Action Network en WECF presenteerden ambtenaren van het Deense en Franse ministerie van Milieu hun ervaringen en hun actuele beleid

25.03.2016 |
Steeds meer landen ondernemen actie om hun burgers te beschermen tegen schadelijke gevolgen van hormoonverstorende stoffen. Ook Nederland wil de blootstelling van mensen aan de hormoonverstorende stof Bisfenol A (BPA) verminderen.

Parallel aan het Europese wetgevingsproces zal het kabinet een aantal nationale maatregelen nemen om de gezondheidsrisicoís van de meest kwetsbare groepen te beperken. Voor het verkennen van de mogelijkheden tot beleidsvorming organiseerde Wemos, WECF en PAN Europe op 16 maart een expertmeeting bij het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 
De expertmeeting werd bijgewoond door beleidsmedewerkers van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op uitnodiging van Wemos, Pesticide Action Network en WECF presenteerden ambtenaren van het Deense ministerie van Milieu en Voedsel en het Franse ministerie van Milieu, Energie en Zee hun ervaringen en het actuele beleid.

Een verslag van de bijeenkomst is te lezen op de website van Wemos.


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen EuroparlementariŽrs op om criteria te verwerpen
27.09.2017

Komt er ooit een verbod op hormoonverstorende stoffen?
Of er in de toekomst een verbod komt op EDCís blijft vooralsnog een vraag. In juni 2017 zal de Europese Commissie nieuwe regelgeving rondom chemische middelen presenteren, waarin duidelijk moet worden of er strengere maatregelen komen rondom hormoonverstorende stoffen in producten.
10.04.2017

Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders
De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.
24.11.2015

"We verdrinken onze wereld in ongeteste en onveilige stoffen"
Europese NGOs verwelkomen waarschuwing van internationale federatie verloskundigen en gynaecologen (FIGO) over mogelijke gezondheidsschade van pasgeborenen door schadelijke chemicalien in consumentenproducten
10.11.2015