Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Ruim 140.000 Europeanen vragen inmiddels om verbod op glyfosaat en de teller loopt door!

Op 9 december hebben 16 publieke belangenorganisaties, waaronder WECF, een petitie voor een verbod op glysofaat overhandigd aan de Europese Commissie. De petitie werd ondertekend door meer dan 100,000 Europeanen

20.01.2016 |
Op  9 december hebben 16 publieke belangenorganisaties, waaronder WECF de eerste 100 duizend handtekeningen van de petitie voor een verbod op glysofaat, een stof die door de  Internationale Commissie voor Kankeronderzoek (IORC) als mogelijk kankerverwekkend wordt geclassificeerd, overhandigd aan de Europese Commissie.

Inmiddels zijn er al meer dan 140 duizend handtekeningen opgehaald en de petitie loopt nog steeds.  De eerste overhandiging van de petitie vond plaats een dag voordat het Permanent Committee van lidstaten en de Commissie bijeen zouden komen om voor het eerst EFSA’s conclusie over glyfosaat te bespreken.

Eerder in het jaar had de Internationale Commissie voor Kankeronderzoek (IORC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) glyfosaat geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend’ . Dit is het op-een-na hoogste niveau van kankerverwekkende chemicalien dat de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. In Europa worden kankerverwekkende pesticiden verboden in de landbouw volgens de criteria voor classificatie in EU wetten.

Echter, afgelopen maand publiceerde de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA) haar rapport, wat stelde dat glyfosaat “waarschijnlijk geen gevaar oplevert voor mensen”, een conclusie die partijen in staat stelt om groen licht te geven voor de autorisatie van glyfosaat in de EU [2]. EFSA’s risico analyse was een peer-review van een concept rapport over glyfosaat van het Duitse Federale Instituut voor Risico Analyse. EFSA’s conclusie en het Duitse rapport werden bekritiseerd door meer dan 90 onafhankelijke wetenschappers uit meer dan 25 landen die de “zwaktes” van EFSA’s de Duitsers’s evaluatie belichten, waaronder het uitsluiten van bewijs van epidemiologische studies en van blootstelling aan glyfosaat-producten.De petitie is nog steeds open voor handtekeningen, die opnieuw zullen worden overhandigd aan de Europese Commissie begin 2016. De EFSA conclusies en de Duitse concept analyse zullen verschijnen voor een Permanent Committee over Planten, Dieren Voedsel en Voeding (Pesticiden sectie), waar afgevaardigden van Lidstaten en  de Commissie een beslissing nemen over de vernieuwing van glyfosaat’s authorisatie op de Europese markt. Momenteel is de autorisatie, die in december 2015 zou verlopen, tijdelijk verlengd tot mid-2016 in afwachting van het eindoordeel van het Permanent Committee. 

Teken en verspreid alstublieft de petitie aan de Europese Commissie, de Commisaris voor Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis, en verantwoorlijke Ministers van de Lidstaten.

De petitie is nog steeds hier beschikbaar: https://act.wemove.eu/campaigns/stop-glyphosate.

Sharing = Caring!


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliën, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

WECF Nederland reageert op de landbouwnota van Minister Schouten: “Kringlooplandbouw is mooi, maar gaat niet samen met pesticiden”
In september presenteerde Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw: “Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden, Nederland als koploper in kringlooplandbouw.” Deze week werd over haar plannen voor de financiering van deze visie in de Tweede Kamer gedebatteerd.
01.11.2018

Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen
Na eerder onderzoek door WECF tonen metingen van de provincie vervuiling boven de norm aan
26.09.2017

"Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe"
WECF Nederland publiceert rapport over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe
24.03.2017 | Margriet Samwel-Mantingh

Europese Commissie neemt beslissing over EDC criteria
Geheel in tegenspraak met voorzorgsprincipe: Schandalig voorstel, aldus artsen-, vrouwen- en milieuorganisaties
16.06.2016