Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Europese Commissie voor Europees Hof van Justitie gedaagd vanwege uitblijven criteria voor hormoonverstoorders

De Europese Commissie (EC) is door Zweden voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.

24.11.2015 |
De Europese Commissie (EC) is door Zweden, met steun van Nederland, voor de rechter gedaagd vanwege het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen (EDCs) die noodzakelijk zijn om gepaste maatregelen te nemen om de blootstelling aan EDC's aan te pakken.

Deze belangrijke rechtszitting vond deze week plaats in het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. WECF als lid van de EDC Free Coalition Europe pleit voor onmiddellijke maatregelen om de blootstelling aan EDC's te verminderen.

Zweden ondernam deze radicale stap omdat de EC zijn wettelijke deadline voor het opstellen van criteria voor het identificeren van EDCs ruim heeft gemist. De oorspronkelijke deadline was december 2013. De Europese Raad, het hoogste orgaan binnen de EU, ondersteunt de rechtszaak. Het Europese Parlement en de regeringen van Denemarken, Frankrijk en Nederland ondersteunen Zweden individueel.

Het is hoog tijd dat de Europese Commissie maatregelen neemt tegen EDCs. EDCs beschadigen het zeer gevoelige hormonale systeem van het lichaam. Uit onderzoek blijkt dat er een link is tussen borst- en prostaatkanker, overgewicht en diabetes. Zelfs kleine hoeveelheden kunnen sterke effecten hebben en vormen een risico voor ongeboren kinderen en zuigelingen. Blootstelling van mensen aan deze stoffen kost de Europese Unie Ä 157 miljard per jaar, aldus berekend door wetenschappers. Ook in Nederland lopen de gezondheidskosten in de miljoenen, zoals bleek uit een uitzending van Zembla eerder dit jaar. 

Momenteel voert de Europese Unie een impact assessment uit waar wordt gekeken naar de ecologische, economische en sociale gevolgen van verschillende beleidsopties. Naar verwachting zal dit een verdere vertraging veroorzaken, waardoor maatregelen tegen EDCs nog tot 2017 op zich laten wachten, mogelijk zelfs nog langer.

WECF en de leden van de EDC-Free Europe Coalition verwachten van het Hof een beslissing die de Europese Commissie oplegt om haar verplichtingen na te komen.  

WECF is van mening dat in de tussentijd zwangere vrouwen, zoals in Denemarken al het geval is, voorgelicht moeten worden. Naast de website Een Veilig Nest met daarin veel tips voor jonge ouders hebben we ook een voorlichtingsfilm gemaakt voor jonge ouders. Ook heeft de Belgische bond voor ouders, Gezinsbond, de brochure 'bescherm je baby, beperk hormoonverstoorders' uitgebracht, die is te vinden via deze link: www.gezinsbond.be/hormoonverstoorders.

Ook de Nederlandse overheid kan maatregelen nemen door EDC's te verbieden in bepaalde producten. We dringen erop aan dat de chemische industrie EDC's zo snel mogelijk uitfaseert en mogelijke alternatieven toepast.  

Meer informatie over de achtergrond van de rechtszaak is hier te vinden.


Meer Nieuws

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument
Deze week werd de nieuwe overheidswebsite Waarzitwatin gepresenteerd. WECF verwelkomt transparantie over chemicaliŽn, maar ziet de nieuwe overheidswebsite vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.
22.05.2019

Mogelijk relatie tussen medicijnvervuiling en autisme
In onlangs gepubliceerd Amerikaans onderzoek in Neuroscience Letters wordt een verband gelegd tussen verontreiniging van oppervlaktewater door uitgescheiden medicijnen en autisme bij de mens. De hoofdauteur van dit onderzoek, Gaurav Kaushik, licht tijdens de Green Pharmacy conferentie in Utrecht, op 27 oktober, zijn onderzoeksbevindingen toe
26.10.2017

Green Pharmacy: nu maatregelen nodig om vervuiling door medicijnen aan banden te leggen
Vrijdag 27 Oktober vindt de Green Pharmacy Conference 2017 plaats, georganiseerd door de VVM en Huize Aarde, in samenwerking met o.a. WECF en HCWH.
20.10.2017

WECF verwelkomt het veto van het European Parlement voor gebrekkige en onwettige EDC criteria.
Het Europese Parlement heeft de gebrekkige criteria die waren voorgesteld door de Europese Commissie voor de definiŽring van hormoonverstorende stoffen (EDCs) afgewezen. De stemming vond plaats op 4 oktober.
09.10.2017

EU stemming over criteria hormoonverstorende stoffen: gezondheid en milieu in gevaar
WECF, Wemos, HEAL en Gezinsbond roepen EuroparlementariŽrs op om criteria te verwerpen
27.09.2017