Please check out the new WECF website on wecf.org/nl

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Wil jij ook graag meewerken aan het mee helpen realiseren van de Global Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de SDGs) ?

Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en zelfstandig werkende stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale communicatie- en advocacyteam

30.05.2017 |
"Ongelijkheid is zowel het grootste milieuprobleem als het grootste ontwikkelingsprobleem”. Voor WECF zijn deze woorden uit 1987 uit het rapport Brundtland nog altijd de kern van haar werk.

De Commissie Brundtland stelde toendertijd al dat duurzame ontwikkeling niet alleen betekent dat met de uitroeiing van armoede er "wordt voldaan aan een basisbehoeften voor allen", maar ook dat er een verantwoordelijkheid ligt bij diegenen die welvarend zijn, omdat  "zij zich een levensstijl zouden moeten aanmeten, die binnen de grenzen ligt van wat ecologisch mogelijk is op deze planeet”.  Dit uitgangspunt zorgt er voor dat WECF geen traditionele milieuorganisatie  of vrouwenorganisatie is, noch een ‘echte’ ontwikkelingsorganisatie. Wij zijn alledrie.

Uniek netwerk

WECF is een uniek netwerk, gevormd door vrouwen- en milieuorganisaties die werken op het snijvlak van milieu, gezondheid en gendergelijkheid. WECF streeft naar een rechtvaardige, gezonde en duurzame wereld voor iedereen.  Samen met onze partners werken we aan duurzame ontwikkeling, met innovatieve projecten en beleidsvoorstellen op het gebied van milieu, energie, landbouw, water en sanitatie, met daarbij vooral specifieke aandacht voor vrouwen. Want in het wegwerken van de oorzaken van ongelijkheid liggen kansen en voorwaarden voor duurzame ontwikkeling.

 Women 2030

In 2016 heeft  de afdeling Ontwikkelingssamenwerking van de Europese Commissie (DEVCO) een vijfjarig partnerschapsovereenkomst met de International Women’s Alliance 2030 gesloten om de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDGs) te waarborgen. Women2030 is een coalitie van vijf mondiale en regionale vrouwennetwerken (WECF International, Women Environmental Programme , Global Forest Coalition, Gender and Water Alliance, and Asia Pacific Forum on Women, Law and Development). 

Agenda 2030

Het doel van dit  project is het implementeren van de Agenda 2030, waarbij het zwaartepunt ligt bij gendergelijkheid (SDG 5) en de mitigatie van klimaatverandering (MDG 13) op het gebied van: water en afvalwater, energie, voedsel, duurzame consumptie en productie, bosbeheer en de afname van de impact van klimaatveranderingen. De komende jaren zal WECF zich ook richten op Nederland als het gaat om bewustwording rondom de duurzame ontwikkelingsdoelen. Veel aandacht zal hierbij worden geschonken aan gendergelijkheid (SDG 5) en het bevorderen van duurzame productie en consumptie en de circulaire economie. 

Wil jij je ook inzetten voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen? 

Wil jij ook graag meewerken aan het mee helpen realiseren van de Global Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de SDGs)? Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en zelfstandig werkende stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale communicatie- en advocacyteam.

Stuur je reactie naar Chantal Van den Bossche, chantal.vandenbossche@wecf.org en laat ons weten waarom jij de SDG's ook zo belangrijk vindt. 

#SDGs #SDG5 #GlobalGoals 

WECF (Women in Europe for a Common Future) is een netwerk van zo'n 150 vrouwen- en milieu organisaties in West- en Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azie. Al sinds 1994 werken we gezamenlijk aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding.

WECF heeft vier kantoren, in Utrecht, in Munchen (Duitsland), in Annemasse (in Frankrijk, nabij Geneve) en in Tblisi, Georgië Daarnaast is WECF co-organisator van de Women's Major Group, een wereldwijd verband van 600 vrouwenorganisaties. 


Meer Nieuws

Dien met je organisatie een projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
Subsidieregeling "MAAK EUROPA DUURZAAM VOOR IEDEREEN" open tot en met 15 februari 2019
12.01.2019

Dien je projectvoorstel in en 'Maak Europa Duurzaam voor Iedereen'!
WECF Nederland mag 3 projectsubsidies verlenen aan lokale groepen en maatschappelijke organisaties die op lokaal niveau actief zijn en werken aan de uitvoering van en bewustwording over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de Agenda 2030
09.04.2018

Wil jij ook graag meewerken aan het mee helpen realiseren van de Global Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de SDGs) ?
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en zelfstandig werkende stagiair(e) (m/v) ter versterking van ons internationale communicatie- en advocacyteam
30.05.2017

Petitie Duurzaam Regeerakkoord Ondertekend door WECF  
Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF. 
17.05.2017

Stem namens jouw organisatie mee in de verkiezingen van de Women's Major Group!
WECF directeur Sascha Gabizon genomineerd als coördinator voor UNECE Europese Regio & Centraal-Azië
11.02.2017