Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


Gender Just Climate Solutions Award uitgereikt tijdens ceremonie op Klimaattop in Marokko

"Als vrouwen oplossingen ontwerpen, slaan ze niemand over", stelde Amina Mohammed, Minister van Milieu van Nigeria tijdens de uitreikingsceremonie

05.12.2016 |Gender Just Climate Solution Award op de Klimaattop, de COP22 met Minister Ploumen

Het lied“All Across the Nation”, onder leiding van WECF partner Priscilla Achakpa (WEP), vulde de hal tijdens de opening van de Awardceremonie en zette de toon voor een vreugdevolle gebeurtenis, het vieren van een meer holistische toekomst.

Gelanceerd in 2015, door de Women and Gender Constituency, eert de Gender Just Climate Award de fundamentele bijdrage van vrouwen in de strijd tegen de klimaatverandering en toont de relevantie van de integratie van gendergelijkheid in het klimaatbeleid. Maandag 14 november, tijdens de VN Klimaattop (COP 22) in Marrakech, Marokko, werd de prijs uitgereikt aan 3 vrouwenorganisaties die met hun klimaatoplossingen hebben aangetoond dat een rechtvaardige en duurzame toekomst mogelijk is. 

"Als vrouwen oplossingen ontwerpen, slaan ze niemand over", stelde Amina Mohammed (Minister van Milieu, Nigeria) in haar toespraak tijdens de Gender Net Climate Solutions Award ceremonie, die gehost werd door WECF.  Zij werd bijgevallen door WECF directeur Sascha Gabizon: "De Gender Just Climate Solutions Award toont niet alleen het belang van gendergelijkheid, van vrouwenrechten maar vooral ook de bijdrage van vrouwen aan oplossingen tegen klimaatverandering".

De Awardceremonie bestond uit twee onderdelen. Op maandagavond 14 novembervond de prijsuitreiking plaats. Op dinsdagochtend 15 november vond de officiële receptie plaats in het bijzijn van de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Handel Lilian Ploumen.

Minister Ploumen bezoekt hier de stand van WECF en de Women & Gender Constituency tijdens de receptie van de Gender Just Climate Awards

Prijswinnaars

Uit bijna 100 aanvragen werden drie laureaten toegekend, in de categorieën:

1. Technisch klimaatoplossingen met een vrouwen- of genderperspectief (bijv. op het gebied van duurzame energie, waterbesparende technologieën etc.)-

Fondation Mohammed VI (vrouwen en schoolkinderen installeren en gebruik van zonne-fornuizen aan de Argan bos behouden), vertegenwoordigd door Katim Alaoui. (Foto: © Annabelle Avril / WECF)

2. Niet-technische klimaat oplossingen met vrouwen- of genderperspectief (bijv.  op het gebied van energy efficiency,  veranderd consumptiepatroon, etc.)

Yakkum Emergency Unit (YEU) (empowerment van vrouwen groepen in een ramp naar voren gebogen gebieden door middel van community-based duurzaam waterbeheer), vertegenwoordigd door Helga Yohana Simaputang. (Foto: © Annabelle Avril / WECF)

3. Transformatieve klimaatinitiatieven met vrouwen- of genderperspectief (bijv. aanpak van goed bestuur, institutionele veranderingen , planningsprocessen etc.)

ENDA Graf Sahel (versterking van de positie van vrouwen in ambachtelijke visserij in de Saloum delta), vertegenwoordigd door Fatou Ndoye en Fatou Sarr. (Foto: © Annabelle Avril / WECF)

e winnende oplossingen ontvingen 1000 euro en ware tevens te zien zijn in de speciale tentoonstellingsruimte van de  COP 22. Daarnaast worden de winnaars een jaar lang bijgestaan worden door een speciaal mentorprogramma van de WGC.

Award Publicatie

(Foto: © Annabelle Avril / WECF) De Awardpublicatie werd gepresenteerd door Anne Barre (WECF) en Bridget Burns (WEDO) Een exemplaar kan hier worden gedownload

 

(Photo: © Annabelle Avril / WECF) Persoconferentie met winnaars van de Award, zie ook UNFCCC website.

De Women & Gender Constituency binnen de UNFCCC (de VN klimaatonderhandelingen) werd opgericht in 2009. Samen met andere vrouwen-, gender- en mensenrechtenadvocaten, probeert zij  beleidsmakers en  wereldleiders te overtuigen van de noodzaak voor een rechtvaardig klimaatbeleid, met aandacht voor onrechtvaardigheid tussen landen én mensen, als gevolg van klimaatverandering.

 


Meer Nieuws

"De kracht van de coöperatie - Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie
WECF benadrukt in haar nieuwe publicatie het belang van lokale initiatieven in de omslag naar duurzame energie: Uit de Utrechtse ervaringen kunnen lessen getrokken worden die relevant kunnen zijn voor andere steden en dorpen, maar ook voor lokale coöperaties in andere landen, zoals Georgië.
20.05.2019

Gender Just Climate Solutions Award uitgereikt tijdens ceremonie op Klimaattop in Marokko
"Als vrouwen oplossingen ontwerpen, slaan ze niemand over", stelde Amina Mohammed, Minister van Milieu van Nigeria tijdens de uitreikingsceremonie
05.12.2016

De klimaatconferentie van de Verenigde Naties is officieel voorbij - maar er valt nog veel te doen!
Tijdens de COP22 werd er een historisch besluit genomen om verder te gaan met de “gender commitments” in het Lima Work Programme door een Gender Action Plan te ontwikkelen voor de komende drie jaren. Toch beweren velen dat dit niet het “COP of action” was waar zij op hadden gehoopt ; vele andere belangrijke beslissingen worden verschoven naar COP23. WECF reflecteert op de resultaten van de klimaatconferentie van de VN (COP22)
23.11.2016

Historisch klimaatakkoord laat echte verandering zien, maar voor vrouwen zal dit veel te langzaam gaan
Reality Check doorde Women and Gender Constituency (WGC) van het Parijse Klimaatakkoord
14.12.2015

In de media: WECF op de Klimaattop
WECF liet haar stem horen in vergaderzalen en door het publiek door middel van interviews in Opzij, Le Monde, Vogue, Libération, Elle, Klimaretter en Bavarian TV news
10.12.2015