Please check out the new WECF website on wecf.org!

Stay here to browse our website archive (2004-2019).

WECF International

WECF Deutschland

WECF France

Facebook

Twitter

YouTube


De klimaatconferentie van de Verenigde Naties is officieel voorbij - maar er valt nog veel te doen!

Tijdens de COP22 werd er een historisch besluit genomen om verder te gaan met de “gender commitments” in het Lima Work Programme door een Gender Action Plan te ontwikkelen voor de komende drie jaren. Toch beweren velen dat dit niet het “COP of action” was waar zij op hadden gehoopt ; vele andere belangrijke beslissingen worden verschoven naar COP23. WECF reflecteert op de resultaten van de klimaatconferentie van de VN (COP22)

23.11.2016 |



(c) Annabelle Avril / WECF

Tijdens de COP22 werd er een historisch besluit genomen om verder te gaan met de “gender commitments” in het Lima Work Programme door een Gender Action Plan te ontwikkelen voor de komende drie jaren. Toch beweren velen dat dit niet het “COP of action” was waar zij op hadden gehoopt ; vele andere belangrijke beslissingen worden verschoven naar COP23. WECF reflecteert op de resultaten van de klimaatconferentie van de VN (COP22).

VN vertegenwoordigster voor klimaat, Patricia Espinosa: “Wij moeten de strijd tegen de opwarming van de aarde niet stoppen. Er valt nog heel veel te doen.” 

Op donderdag avond, gingen de vertegenwoordigers uit 196 landen akkoord met de “Proclamation of Marrakesh”, waarin de strijd tegen de opwarming van de aarde de “hoogste prioriteit” en “maximale politieke betrokkenheid” zou moeten ontvangen. Dit versterkt de resultaten van de Overeenkomst van Parijs en legt de nadruk op het feit dat de opwarming van de aarde de grens van 1.5 of 3 graden niet moet overschrijden. De Overeenkomst van Parijs is op 4 november in werking getreden en is tot nu door 112 landen bekrachtigd. De maatregelen ter bescherming van het klimaat moeten in het bijzonder worden uitgevoerd in overeenstemming met de Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Deze omvatten het gendergelijkheid, bestrijding van armoede en honger, veilig en schoon drinkwater, welzijnsbevordering en hoogwaardig onderwijs voor de mensheid. 

De Afrikaanse regeringen presenteerden hun pan-Afrikaanse initiatieven en partnerschappen : de Afrikaanse Adaption Initiative (AAI) en de Afrikaanse Renewable Energy Initiative (AREI). AREI wordt ondersteund door Duitsland en Frankrijk. 300 GW van hernieuwbare energie zal worden geproduceerd in 2020.

De samenwerking van de 47 landen die zwaar getroffen werden door de klimaatverandering, de Climate Vulnerable Forum (CVF), zeggen dat hun leden zo snel mogelijk willen overgaan op hernieuwbare energie - tot honderd procent. “Wij weten niet waar de andere landen op wachten”, zegt Edgar Gutierrez, minister van milieu in Costa Rica. “Alle landen zouden moeten beginnen met de volledige ontkoming en de transitie van de enige, zo niet, zal iedereen lijden.” Met deze aankondiging, hebben de arme landen de rijke en geïndustrialiseerde landen ingehaald. 

Genderbewust klimaatbeleid 

In het internationale klimaatbeleid is gender erkend en verankerd als een belangrijk thema. De “Lima Work Programme on Gender” wil zich niet alleen op gendergelijkheid in deelname focussen, het programma biedt uitgebreide, op geslacht gebaseerde aanpak, zowel in termen van kwetsbaarheid en aanpassing aan klimaatverandering, alsmede de beperkingen en de ontwikkeling en de overdracht van de technologieën. Dit werd bevestigd in Marrakesh door de VN-landen met een ondersteunende besluit om door te gaan met de opbouw van het werkprogramma over geslacht. De “Lima Work Programme on Gender” wordt versterkt, voortgezet, ook wordt er een gender-geschikte actieplan ontwikkeld met betrekking tot klimaatbeleid. WECF heeft een belangrijke rol als een leidinggevend lid van de VN Observer Group “Women and Gender Constituency” gespeeld door deze ontwikkeling te stimuleren. Klimaatbescherming en aanpassing aan de klimaatverandering kunnen alleen worden bereikt als het in harmonie is met de geneer-passende ideologieën."Women and Gender Constituency" in 

(c) Annabelle Avril / WECF

Uiteindelijk, ondanks de brede euforie, waren er veel evenementen die tijdens de COP22 klimaat conferentie hebben aangegeven dat het doel om de CO2 te reduceren, de “twee graden” niet zal halen. Er werden maatregelen aangevraagd tegen de “emissie kloof”, maar deze zijn niet in een concrete manier geformuleerd. Echter, voor de optimistische deelnemers van de conferentie zijn de dalende kosten voor zon -en windenergie een belangrijk aspects voor de transitie naar duurzame energie. De transitie zou zelfs eerder kunnen plaatsvinden dan wordt verwacht door IEA.

De Aziatisch-Pacifische regio, de Fiji eilanden om precies te zijn, worden de volgende gastheer voor de grote staat vergadering in 2017. Echter hebben zij noch de ruimte noch het geld om een conferentie te organiseren met meer dan 200.00 deelnemers. Daarom zal de vergadering plaatsvinden in Bonn, lid van het secretariaat van Climate Protection Secretariat van de Verenigde Naties. De klimaatvergadering van 2018 zal gehost worden door Polen.

WECF heeft verschillende evenementen georganiseerd met betrekking tot de financiering van klimaat ( bijvoorbeeld energie coöperaties, NAMA enz.). Ook hebben zij tijdens de COP22 een samenwerkingsovereenkomst getekend met AMEE (National Agency for Energy Efficiency Morocco), dit om sociale en klimaatbeschermende maatregelen uit te kunnen voeren.

In samenwerking met de Women and Gender Constituency werd de Gender Just Climate Solutions Award uitgereikt. Opmerkelijke gasten die aanwezig waren tijdens te meeting waren Hakima El Haiti (Marokkaanse minister van milieu) en Amina J. Mohammed (Nigeriaanse minister van milieu en aanstaand plv secretaris generaal van de VN) 

 


Meer Nieuws

Dinsdag 22 januari bood een delegatie namens 31 organisaties Petitie Brede Welvaart 2019-2030 aan aan Tweede Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat.
"Wij vragen in het bijzonder aandacht voor de rol van vrouwen. Hun potentieel om de strijd tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit tegen te gaan wordt nog onvoldoende benut"
24.01.2019

'Samen naar een Schoon Klimaat' in Den Haag
Afgelopen maandag organiseerde WECF een bijeenkomst in samenwerking met Building Change, in het kader van hun 'Adopteer een SDG' campagne, waarbij we tot goede aanbevelingen kwamen richting Tweede Kamerleden voor meer Nederlandse inzet voor een schoon klimaat.
22.11.2018

Uitnodiging: 'Nederland in de volgende versnelling - Adopteer een SDG Live' 27 september
WECF organiseert samen met Building Change ´Nederland in de volgende versnelling´ op 27 september in In het Koorenhuis, Den Haag, om de balans op te maken van de Nederlandse SDG inzet. Wees erbij en laat horen wat jij vindt dat er beter kan om de realisatie van de SDG's in en vanuit Nederland een stap dichterbij te brengen!
14.08.2018

Themamiddag: Groen in de Stad
Samen met Partners voor een Gezond Leefmilieu (PGL) organiseerde WECF op 24 november een themamiddag over groen in de stad.
26.11.2017

Petitie Duurzaam Regeerakkoord Ondertekend door WECF  
Om de Agenda 2030 te realiseren is het van belang dat de SDG's voorop worden gesteld in het politieke beleid. Daarom hebben de organisaties Partos en de Groene Zaak het initiatief genomen voor een publieke oproep aan de om de SDG's op te nemen in het regeerakkoord. Meer dan 400 bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder WECF. 
17.05.2017